הקטן
גופן
הגדל
גופן
מן המקורות
מילים, תרגום / נוסח עברי


האזינו לשירי מן המקורות ברדיו זמרשת
שירים באתר
1. אגיל ואשמח קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדוני זכרנו קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדוניי לא גבה לבי קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אדוניי מלך קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אדוניי רועי קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אודך כי עניתני קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אודך כי עניתני (לחן יצחק לוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אודך כי עניתני (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אז תשמח בתולה קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אחד מי יודע קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אחזו לנו שועלים קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אל ארץ טובה קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אל גינת אגוז קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אל נקמות השם קובץ להאזנה - בדף השיר
15. אל תען כסיל כאיוולתו קובץ להאזנה - בדף השיר
16. אל תראוני קובץ להאזנה - בדף השיר
17. אל תשליכני קובץ להאזנה - בדף השיר
18. אלו ואלו מודים קובץ להאזנה - בדף השיר
19. אלוהים באו גויים בנחלתך קובץ להאזנה - בדף השיר
20. אלוהים לנו מחסה ועוז קובץ להאזנה - בדף השיר
21. אלי אתה ואודך קובץ להאזנה - בדף השיר
22. אם אין אני לי מי לי (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. אם אין אני לי מי לי (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. אם אשכחך ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
25. אם אשכחך ירושלים תווים בדף השיר
26. אם בארזים נפלה שלהבת קובץ להאזנה - בדף השיר
27. אמר רבי עקיבא קובץ להאזנה - בדף השיר
28. אמת אמת קובץ להאזנה - בדף השיר
29. אנה הלך דודך קובץ להאזנה - בדף השיר
30. אנה פנה דודך קובץ להאזנה - בדף השיר
31. אנוש כחציר ימיו (לחן אנצ'יס) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי1) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי2) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
35. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
36. אני ישנה קובץ להאזנה - בדף השיר
37. אני לדודי איומה קובץ להאזנה - בדף השיר
38. אני לדודי ודודי לי (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. אני מאמין קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
40. ארוממך (לחן בן-אורי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
41. ארוממך (לחן חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. ארץ הכרמל קובץ להאזנה - בדף השיר
43. ארץ זבת חלב (לחן גמליאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. ארץ זבת חלב (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. ארץ זבת חלב...עקרב ונחש קובץ להאזנה - בדף השיר
46. אשא עיניי (לחן כלפון) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. אשא עיניי (לחן עלי הלפרין) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. אשא עיניי (לחן פרסי) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. אשא עיניי (לחן שיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. אשים מדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
51. אשירה לאדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
52. אשירה לאדוניי (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. אשירה נא לידידי קובץ להאזנה - בדף השיר
54. אשרי אדם קובץ להאזנה - בדף השיר
55. אשריך מה טוב חלקך קובץ להאזנה - בדף השיר
56. אתה הצבת קובץ להאזנה - בדף השיר
57. אתי מלבנון קובץ להאזנה - בדף השיר
58. אתם הרי ישראל
59. בא השמש קובץ להאזנה - בדף השיר
60. באבוד רשעים רינה
61. באוזני ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
62. באחת ידו קובץ להאזנה - בדף השיר
63. באר שבע קובץ להאזנה - בדף השיר
64. בארזים נפלה שלהבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
65. בהר מרום ישראל תווים בדף השיר
66. בימי אסתר ומרדכי
67. בית יעקב קובץ להאזנה - בדף השיר
68. בנאות דשא (לחן בוסקוביץ') קובץ להאזנה - בדף השיר
69. בנאות דשא (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. בנבל עשור זמרו לו קובץ להאזנה - בדף השיר
71. בנות ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
72. בצאת ישראל (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
73. בצאת ישראל (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. בצאת ישראל (לחן לא ידוע2) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. בצאת ישראל (לחן מילט) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. ברח דודי קובץ להאזנה - בדף השיר
78. ברכת המכהנים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
79. בשוב אדוניי (לחן אידלזון) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. בשוב אדוניי (לחן עלי הלפרין) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. בתופים ובמחולות קובץ להאזנה - בדף השיר
83. גאולה תיתנו לארץ קובץ להאזנה - בדף השיר
84. דוד מלך ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. דוד מלך ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
86. דודי ירד לגנו קובץ להאזנה - בדף השיר
87. דודי לי קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
88. דודי לי ואני לו קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
89. דודי לי ואני לו קובץ להאזנה - בדף השיר
90. דודי צח ואדום קובץ להאזנה - בדף השיר
91. דומה דודי לצבי קובץ להאזנה - בדף השיר
92. דרכי ציון קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
93. האמנתי כי אדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
94. הבאים ישרש קובץ להאזנה - בדף השיר
95. הבונים בחומה קובץ להאזנה - בדף השיר
96. הבן יקיר לי (לחן בֶּן-שַׁמְנִי) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. הבן יקיר לי (לחן גבעי) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. הגיע ליל פסח קובץ להאזנה - בדף השיר
99. הודו הודו קובץ להאזנה - בדף השיר
100. הודו על ארץ קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
101. הזורעים בדמעה קובץ להאזנה - בדף השיר
102. הזורעים בדמעה קובץ להאזנה - בדף השיר
103. החודש הזה (מתוך הגדת פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. היום אתם יוצאים קובץ להאזנה - בדף השיר
105. הינבא אל הרוח קובץ להאזנה - בדף השיר
106. הכה שאול באלפיו קובץ להאזנה - בדף השיר
107. הכה שאול באלפיו (לחן טלמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
108. הללו שבת אחים קובץ להאזנה - בדף השיר
109. הללויה קובץ להאזנה - בדף השיר
110. הללויה קובץ להאזנה - בדף השיר
111. הללויה (לחן דרכסלר) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. הללויה (לחן זטלר) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. הללויה (לחן לבנדובסקי 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. הללויה (לחן לבנדובסקי 2) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
115. הללויה (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
116. הללויה בצלצלי שמע קובץ להאזנה - בדף השיר
117. הללויה הללויה שבת אחים קובץ להאזנה - בדף השיר
118. הן ירונן קובץ להאזנה - בדף השיר
119. הנה אלה מרחוק יבואו קובץ להאזנה - בדף השיר
120. הנה אנוכי שולח לכם קובץ להאזנה - בדף השיר
121. הנה ברכו קובץ להאזנה - בדף השיר
122. הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
123. הנה הסתיו עבר (לחן כהן) קובץ להאזנה - בדף השיר
124. הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. הנה הסתיו עבר (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. הנה ימים באים קובץ להאזנה - בדף השיר
127. הנה לא ינום (לחן בן-חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
128. הנה מה טוב (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
129. הנה מה טוב (לחן יעקובסון) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. הנה מה טוב (לחן עממי אמריקאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. הנה מה טוב (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. הנה מה טוב (לחן עממי) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
133. הניצנים (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. הניצנים (לחן קירש) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') קובץ להאזנה - בדף השיר
138. הנך יפה רעייתי (לחן בן-דוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
139. הנני מוכן ומזומן קובץ להאזנה - בדף השיר
140. הנרות הללו קובץ להאזנה - בדף השיר
141. הנרות הללו
142. הנרות הללו (לחן אדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
143. הנרות הללו (לחן דוידוביץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. הנרות הללו (לחן כהן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. הנרות הללו (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. הנרות הללו (לחן לא ידוע 3) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. הנרות הללו (לחן לויטס) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. הנרות הללו (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. הנרות הללו (לחן שניידר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
151. העת לכם אתם קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
152. הצבי ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
153. הרנינו גויים קובץ להאזנה - בדף השיר
154. השבת קובץ להאזנה - בדף השיר
155. השיבנו (לחן בן אורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
156. השיבנו (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. השיבנו (לחן עממי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
158. השיבנו אליך קובץ להאזנה - בדף השיר
159. השקיפה ממעון קודשך (לחן אדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
160. השקיפה ממעון קודשך (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
161. ואני בקול תודה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
162. ואתם הרי ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
163. וביום השבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
164. ובנו בתים קובץ להאזנה - בדף השיר
165. ובנו בתים (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. ובני ישראל יוצאים ביד רמה
167. ובני ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
168. ודוד יפה עיניים קובץ להאזנה - בדף השיר
169. והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
170. והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
171. והיה קובץ להאזנה - בדף השיר
172. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
173. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
174. והיה ביום ההוא קובץ להאזנה - בדף השיר
175. והיה כעץ שתול קובץ להאזנה - בדף השיר
176. והשיב לב אבות קובץ להאזנה - בדף השיר
177. וזכור את בוראיך קובץ להאזנה - בדף השיר
178. וחג שבועות תעשה לך קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
179. וטפכם תווים בדף השיר
180. ויהודה לעולם תשב קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
181. ויכולו השמים והארץ קובץ להאזנה - בדף השיר
182. ויעברו בתוך הים קובץ להאזנה - בדף השיר
183. ויצא חוטר קובץ להאזנה - בדף השיר
184. וירד מים עד ים קובץ להאזנה - בדף השיר
185. וישב ישראל לבטח קובץ להאזנה - בדף השיר
186. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
187. וכיתתו חרבותם לאתים קובץ להאזנה - בדף השיר
188. וכל קרני רשעים קובץ להאזנה - בדף השיר
189. ולא ילמדו עוד מלחמה קובץ להאזנה - בדף השיר
190. ומלאו הגרנות בר קובץ להאזנה - בדף השיר
191. וניקיתי דמם קובץ להאזנה - בדף השיר
192. ונתנה הארץ יבולה קובץ להאזנה - בדף השיר
193. ועל ידי זה קובץ להאזנה - בדף השיר
194. ופרוש עלינו סוכת שלומך קובץ להאזנה - בדף השיר
195. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה קובץ להאזנה - בדף השיר
196. וקיבצתי אתכם קובץ להאזנה - בדף השיר
197. ושאבתם מים (לחן הופמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
198. ושאבתם מים (לחן כהן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
199. ושאבתם מים (לחן עמירן 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
200. ושאבתם מים (לחן עמירן 2) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
201. ושובבתי (לחן הופמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
202. ושובבתי (לחן זעירא) תווים בדף השיר
203. ושילחתי אש קובץ להאזנה - בדף השיר
204. ושמחת בחגך (לחן חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. ושמחת בחגך (לחן חסידי2) קובץ להאזנה - בדף השיר
206. ושמחת בחגך (לחן לוי-תנאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
207. ושמחת בחגך (לחן עממי) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. ותשוב נעמי קובץ להאזנה - בדף השיר
209. זבחו זבחי צדק קובץ להאזנה - בדף השיר
210. זה היום קיווינו לו קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
211. זכור את היום הזה קובץ להאזנה - בדף השיר
212. זכור דבר קובץ להאזנה - בדף השיר
213. זכרתי לך חסד קובץ להאזנה - בדף השיר
214. חג האסיף הנה בא קובץ להאזנה - בדף השיר
215. חלב עיזים תווים בדף השיר
216. טוב פת חרבה קובץ להאזנה - בדף השיר
217. טמן עצל ידו בצלחת קובץ להאזנה - בדף השיר
218. יבוא דודי קובץ להאזנה - בדף השיר
219. יבואו גשמים בעתם קובץ להאזנה - בדף השיר
220. יברך את בית ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
221. יגיע כפיך כי תאכל קובץ להאזנה - בדף השיר
222. יהושע
223. יהושע בן נון
224. יהי שלום בחילך קובץ להאזנה - בדף השיר
225. יום זה מכובד (לחן שניאור בילסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
226. יום שבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
227. יענך אל ביום צרה קובץ להאזנה - בדף השיר
228. ירויון מדשן ביתך קובץ להאזנה - בדף השיר
229. ישושום מדבר וציה קובץ להאזנה - בדף השיר
230. ישושום מדבר וציה (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
231. ישם מדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
232. ישם מדבר (לחן בן-פורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
233. ישמחו השמים (לחן אברהם סלומון) קובץ להאזנה - בדף השיר
234. ישמחו השמים (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
235. כאייל תערוג קובץ להאזנה - בדף השיר
236. כה אמר השם קובץ להאזנה - בדף השיר
237. כה אמר השם קובץ להאזנה - בדף השיר
238. כטל חרמון
239. כי אמילם קובץ להאזנה - בדף השיר
240. כי בשמחה תצאו קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
241. כי בשמחה תצאו (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
242. כי לקח טוב נתתי לכם קובץ להאזנה - בדף השיר
243. כי מציון תצא תורה קובץ להאזנה - בדף השיר
244. כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
245. כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
246. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
247. כל העוסק בתורה מבפנים קובץ להאזנה - בדף השיר
248. כלו מעשיכם
249. כן בקודש חזיתיך קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
250. כן יאבדו (לחן גבעון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
251. כן יאבדו (לחן לוי-תנאי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
252. כרועה עדרו ירעה קובץ להאזנה - בדף השיר
253. לא אירא (לחן עממי 1) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
254. לא אירא (לחן עממי 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
255. לא אמות כי אחיה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
256. לולי תורתך קובץ להאזנה - בדף השיר
257. ליבבתיני קובץ להאזנה - בדף השיר
258. ליהודים היתה אורה ושמחה קובץ להאזנה - בדף השיר
259. לכה דודי נצאה השדה (לחן באך)
260. לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
261. לכו ונבנה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
262. לכתך אחרי במדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
263. למה תעשה כה לעבדיך
264. למתנדבים בעם (לחן בן-אורי)
265. לקושש קש לתבן
266. מה דודך מדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
267. מה דודך מדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
268. מה זאת עשינו
269. מה טובו (לחן אנגלי עתיק) קובץ להאזנה - בדף השיר
270. מה טובו (לחן בוסקוביץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
271. מה טובו (לחן טלמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
272. מה טובו (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
273. מה טובו (לחן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
274. מה טובו (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
275. מה ידידות משכנותיך קובץ להאזנה - בדף השיר
276. מה יפו פעמייך קובץ להאזנה - בדף השיר
277. מה תשתוחחי נפשי תווים בדף השיר
278. מזמור לדויד (לחן אנגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
279. מזמור לדויד (לחן בן ציון שנקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
280. מזמור לדויד (לחן עובדיה טוביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
281. מזמור לדויד (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
282. מזמור לדויד (לחן שוברט) קובץ להאזנה - בדף השיר
283. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
284. מזמור שיר ליום השבת קובץ להאזנה - בדף השיר
285. מזרה ישראל (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
286. מזרה ישראל (לחן נאמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
287. מי זאת עולה (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
288. מי זאת עולה (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
289. מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
290. מי יגור באוהלך קובץ להאזנה - בדף השיר
291. מי ייתן לי אבר כיונה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
292. מי ייתן ראשי מים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
293. מי יעלה (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
294. מי יעלה בהר אדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
295. מי יתנך כאח לי קובץ להאזנה - בדף השיר
296. מי כמוך באלים אדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
297. מים רבים
298. ממזרח אביא זרעך קובץ להאזנה - בדף השיר
299. ממעמקים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
300. מנוחה ושמחה (לחן אנצ'יס) קובץ להאזנה - בדף השיר
301. מנעי קולך מבכי קובץ להאזנה - בדף השיר
302. מעשי ידיי טובעים בים
303. משל יותם קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
304. משנכנס אדר קובץ להאזנה - בדף השיר
305. נהרות ימחאו כף קובץ להאזנה - בדף השיר
306. נחמו נחמו עמי קובץ להאזנה - בדף השיר
307. נחמו עמי קובץ להאזנה - בדף השיר
308. נצח ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
309. נתנה כבר הארץ את רוב יבולה קובץ להאזנה - בדף השיר
310. סוכת דוד קובץ להאזנה - בדף השיר
311. עובד אדמתו קובץ להאזנה - בדף השיר
312. עובד אדמתו קובץ להאזנה - בדף השיר
313. עוד אבנך ונבנית קובץ להאזנה - בדף השיר
314. עוד נבנה בתים קובץ להאזנה - בדף השיר
315. עוזי וזמרת יה (לחן עדאקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
316. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
317. עוצו עצה ותופר קובץ להאזנה - בדף השיר
318. עורו אחים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
319. עורו אחים (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
320. עורי דבורה (לחן בתיה שור) קובץ להאזנה - בדף השיר
321. עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
322. עורי עורי קובץ להאזנה - בדף השיר
323. עורי ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
324. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
325. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
326. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
327. על הר גבוה (לחן הנדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
328. על הר גבוה (לחן שתל) קובץ להאזנה - בדף השיר
329. על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
330. על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
331. על נהרות בבל (לחן הייס) קובץ להאזנה - בדף השיר
332. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
333. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
334. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 3)
335. על נהרות בבל (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
336. על נהרות בבל (לחן עממי לועזי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
337. על נהרות בבל (לחן קופרסמיט) קובץ להאזנה - בדף השיר
338. עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
339. עלי באר ענו-לה (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
340. עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) קובץ להאזנה - בדף השיר
341. עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
342. עץ חיים (לחן שעיבד ניסן בלומנטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
343. עץ חיים היא קובץ להאזנה - בדף השיר
344. עץ חיים היא קובץ להאזנה - בדף השיר
345. עץ חיים היא קובץ להאזנה - בדף השיר
346. עצי שיטים עומדים קובץ להאזנה - בדף השיר
347. עקביה בן מהללאל קובץ להאזנה - בדף השיר
348. עת דודים כלה קובץ להאזנה - בדף השיר
349. פסוקי שיר השירים מההגדה קובץ להאזנה - בדף השיר
350. פקדת הארץ קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
351. פתחו לי שערי צדק קובץ להאזנה - בדף השיר
352. פתחו שערים קובץ להאזנה - בדף השיר
353. פתחי לי אחותי רעייתי קובץ להאזנה - בדף השיר
354. צאי לך קובץ להאזנה - בדף השיר
355. צדיק כתמר יפרח קובץ להאזנה - בדף השיר
356. צרור המור קובץ להאזנה - בדף השיר
357. קדשו עליה מלחמה קובץ להאזנה - בדף השיר
358. קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
359. קול ברמה נשמע (לחן יוסף ירון) קובץ להאזנה - בדף השיר
360. קול ברמה נשמע (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
361. קול דודי (הגרסה המלאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
362. קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
363. קול קורא אל הגר קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
364. קול קורא במדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
365. קול רינה וישועה קובץ להאזנה - בדף השיר
366. קול רינה וישועה (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
367. קומי אורי קובץ להאזנה - בדף השיר
368. קומי עורי קובץ להאזנה - בדף השיר
369. קידוש ליל שבת קובץ להאזנה - בדף השיר
370. קינת דוד תווים בדף השיר
371. רבות בנות עשו חיל קובץ להאזנה - בדף השיר
372. רבי יוחנן בן זכאי קובץ להאזנה - בדף השיר
373. רבי מאיר קובץ להאזנה - בדף השיר
374. רבים אדירים משברי ים קובץ להאזנה - בדף השיר
375. רונו שמים קובץ להאזנה - בדף השיר
376. רוני ושמחי בת ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
377. רות קובץ להאזנה - בדף השיר
378. רפדוני בתפוחים קובץ להאזנה - בדף השיר
379. שאו מרום עיניכם קובץ להאזנה - בדף השיר
380. שאו שערים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
381. שאו שערים (לחן נאומבורג) קובץ להאזנה - בדף השיר
382. שאי סביב עינייך קובץ להאזנה - בדף השיר
383. שבת שלום קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
384. שובי נפשי קובץ להאזנה - בדף השיר
385. שובי שובי השולמית קובץ להאזנה - בדף השיר
386. שומר לא ינום קובץ להאזנה - בדף השיר
387. שועלים קטנים קובץ להאזנה - בדף השיר
388. שחורה אני ונאוה (לחן דור) קובץ להאזנה - בדף השיר
389. שחורה אני ונאוה (לחן מינדלין) קובץ להאזנה - בדף השיר
390. שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
391. שחורה אני ונאווה (לחן לברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
392. שים שלום קובץ להאזנה - בדף השיר
393. שים שלום קובץ להאזנה - בדף השיר
394. שיר הגאולה קובץ להאזנה - בדף השיר
395. שיר הגמל קובץ להאזנה - בדף השיר
396. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
397. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
398. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
399. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
400. שיר השירים (לחן נסימוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
401. שיר השירים אשר לשלמה קובץ להאזנה - בדף השיר
402. שיר השירים אשר לשלמה קובץ להאזנה - בדף השיר
403. שירו לאדוניי שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
404. שירו לנו קובץ להאזנה - בדף השיר
405. שירו לנו משירי ציון
406. שירו שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
407. שלום עליכם (לחן גולדפרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
408. שלום עליכם (לחן ישראל מרוזין) קובץ להאזנה - בדף השיר
409. שלום עליכם (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
410. שלום עליכם (לחן לא ידוע 3) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
411. שלום עליכם (לחן לא ידוע 4) קובץ להאזנה - בדף השיר
412. שלום עליכם (לחן לא ידוע 5) קובץ להאזנה - בדף השיר
413. שלום עליכם (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
414. שלום עליכם (לחן לברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
415. שמאלו תחת ראשי קובץ להאזנה - בדף השיר
416. שמאלו תחת ראשי קובץ להאזנה - בדף השיר
417. שמוני נוטרה קובץ להאזנה - בדף השיר
418. שמחו את ירושלים (לחן אידלזון) קובץ להאזנה - בדף השיר
419. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
420. תהילת ה' ידבר פי קובץ להאזנה - בדף השיר
421. תולדות נוח קובץ להאזנה - בדף השיר
422. תניא קובץ להאזנה - בדף השיר