הקטן
גופן
הגדל
גופן
ראש השנה

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  ארשת שפתינו (לחן לא ידוע) (ארשת שפתינו)
 2.  בראש השנה (בראש השנה יכתבון)
 3.  הימים חולפים (הימים חולפים שנה עוברת)
 4.  לראש השנה (בפרוס חגנו)
 5.  לראש השנה (את אבי את אמי)
 6.  לשנה טובה (לשנה טובה תכתבו ותחתמו)
 7.  לשנה טובה (טו טו השופר קרא)
 8.  לשנה טובה (לחן לברי) (לשנה טובה תיכתבו)
 9.  ניגון שנה טובה (לה לה לה)
 10.  פתחו את השער (פתחו את השער)
 11.  ראש השנה (שנה עוברה שנה חולפה)
 12.  ראש השנה מה (ראש השנה מה)
 13.  שנה חדשה (הקיץ עבר, החום הגדול)
 14.  שנה טובה (רדי מרום שנה טובה)
 15.  שנה טובה (לחן אדל) (שנה הלכה שנה באה)
 16.  שנה טובה (לחן נרדי) (שנה הלכה, שנה באה)
 17.  שער אש נדלק ברום (שער אש נדלק ברום)
 18.  תהי שנה טובה לכל בית ישראל (תהי שנה טובה לכל בית ישראל)
 19.  תחל שנה וברכותיה (לחן לא ידוע) (תכלה שנה וקללותיה)
 20.  תחל שנה וברכותיה (לחן משה לב) (תכלה שנה וקללותיה)
 21.  תכלה שנה (תכלה שנה וקללותיה)
 22.  תכלה שנה (תכלה שנה ואנחתה)