הקטן
גופן
הגדל
גופן
געגועים, כמיהה

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  בלילות לא שנת (מה לאה הלב)
 2.  דמעותי המרות (יום תמים בארמוני מתקשטת אני)
 3.  העברת ידך (העברת ידך בליטוף מפוזר)
 4.  זמר נוגה (התשמע קולי רחוקי שלי)
 5.  לא (לא אצא לאור ירח)
 6.  לא פעם, בקיץ (לא פעם, בקיץ)
 7.  עננה זועמת עלי שמיים נמשכת (עננה זועמת עלי שמיים נמשכת ועגום ושומם סביב)