הקטן
גופן
הגדל
גופן
חתונה וכלולות

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  במזל טוב (במזל טוב נברכה)
 2.  בת זקוניי השאתי (מי ידמה לי)
 3.  ישמח חתן בכלה (ישמח חתן בכלה)
 4.  כלה כלה (גרסת אברהם ברושי) (כלה כלה)
 5.  כלה כלה (גרסת אניטה לימור) (כלה כלה נאחל נא יחד)
 6.  לחתונה הלכתי (לחתונה הלכתי)
 7.  ליבבתיני (ליבבתיני אחותי כלה)
 8.  לכלה ולחתן (לכלה זמרו נא)
 9.  מזל וגמליאל (בשכונה בירושלים)
 10.  מקהלת נוגנים (לחן עממי) (יוסי בכינור, פסי בתוף)
 11.  מקהלת נוגנים (לחן עממי יידי) (יוסי בכינור, פסי בתוף)
 12.  שיר לכלה (יונתי תמתי)