הקטן
גופן
הגדל
גופן
אישים ומנהיגות

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

דמויות היסטוריות, מנהיגים ומנהיגות

 1.  אדווין סמואל (באו חלוצים לבנות הארץ)
 2.  אהבת הדסה (לחן עממי ממקור לא ידוע) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה)
 3.  אהבת הדסה (לחן עממי תימני) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה)
 4.  אורחים לחג (יום טוב לנו, חג שמח)
 5.  אל תירא (אל תירא, עבדי יעקב)
 6.  אליהו הנביא (יש לנו אב זקן)
 7.  אליהו הנביא (לחן לא ידוע 2) (אליהו הנביא)
 8.  אליהו הנביא (לחן לא ידוע) (אליהו הנביא)
 9.  אליהו הנביא (לחן מסורתי 2) (אליהו הנביא)
 10.  אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא)
 11.  אליהו הנביא (לחן ספרדי) (אליהו הנביא)
 12.  אליהו הנביא (לחן רביץ) (אליהו הנביא אליהו התשבי)
 13.  אליהו הנביא על כיסאו הרם (לחן אנגל) (אליהו הנביא על כיסאו)
 14.  אליהו הנביא על כסאו הרם (לחן נרדי) (אליהו הנביא על כסאו הרם)
 15.  אליהו סב (אליהו שר שלנו)
 16.  אליעזר ורבקה (נערה טובה יפת עיניים)
 17.  אמר רבי עקיבא (אמר רבי עקיבא)
 18.  אני אחשוורוש (אני אחשוורוש)
 19.  בא נפוליון (בא נפוליון)
 20.  בן גוריון רוקד בלט (בן גוריון רוקד בלט)
 21.  בר יוחאי (בר יוחאי בר יוחאי)
 22.  בר יוחאי (בר יוחאי נמשחת אשריך)
 23.  בר כוכבא (איש היה בישראל)
 24.  בר כוכבא (האספו גיבורי לשדה קרב נלכה)
 25.  בת יפתח (סח יומי לערב)
 26.  בת יפתח (שלום שלום מולדת)
 27.  בת יפתח (לא יוצת הלילה)
 28.  בת יפתח בטרם מותה (לחן זהבי) (אם עמי גם אלי מותי ישאלו)
 29.  בת יפתח בטרם מותה (לחן לא ידוע 1) (אם עמי גם אלי)
 30.  בת יפתח בטרם מותה (לחן לא ידוע 2) (אם עמי גם אלי)
 31.  דוד מלך ישראל (דוד, דוד מלך)
 32.  דוד מלך ישראל (דוד מלך ישראל)
 33.  הבה נריעה לאל מושיע (הבה נריעה לאל מושיע)
 34.  הזקן רק ייתן פקודה (מסביבנו משטמה גועשת)
 35.  הנה תמו יום קרב וערבו (הנה תמו יום קרב וערבו)
 36.  הפלא ופלא (ומשה הכה על צור)
 37.  הצאר ניקוליי (הצאר ניקוליי)
 38.  הרצל טרומפלדור וז'בוטינסקי (הרצל וטרומפלדור)
 39.  ודוד יפה עיניים (ודוד יפה עיניים הוא רועה בשושנים)
 40.  ותשוב נעמי (ותשוב נעמי)
 41.  ז'בוטינסקי ראש בית"ר (לחן "דוד מלך ישראל") (ז'בוטינסקי ראש בית"ר)
 42.  ז'בוטינסקי ראש בית"ר (לחן "הבי יין") (ז'בוטינסקי ראש בית"ר)
 43.  חורשות האורן (שלוש שנים עברו בערך)
 44.  חלום יוסף הגלילי (חלומך יוסף)
 45.  חלום יעקב (כי בא, כי בא השמש)
 46.  חת שתיים שלוש ארבע (חת שתיים שלוש ארבע)
 47.  טה-דה-ריסה בום (בעיר הקודש ירושלים)
 48.  יהושע בן נון (כה אמר אדוני השמד תשמיד האמורי)
 49.  יעקב ועשיו (עשיו משכים לבית המרזח)
 50.  כ' תמוז (כ' תמוז היום אחים)
 51.  לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם)
 52.  לקומוניזם מובילנו סטאלין הגדול (בשנת השבע עשרה נזכיר)
 53.  מה קרה (מה קרה מה קרה)
 54.  ממוסקבה עד לנוף הקולחוזים (ממוסקבה עד לנוף הקולחוזים)
 55.  ממרומים פצצה יורדת (ממרומים פצצה יורדת)
 56.  מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי) (מעשה ברבי אליעזר)
 57.  מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי2) (מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע)
 58.  מעשה ברבי אליעזר (לחן שרת) (מעשה ברבי אליעזר)
 59.  מעשה ברבנו משה (מעשה ברבנו משה)
 60.  משה ביק (משה ביק משה ביק)
 61.  משה בתיבה (לחן נסימוב) (דומם שטה תיבה קטנה)
 62.  משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה)
 63.  משחק פורים (צליל, צליל, צליל)
 64.  ניגון ביאליק (לה ל לה לה)
 65.  ניגון הרצפלד (לה לה לה)
 66.  נציבנו העליון מקמייקל (מי אינו מכיר)
 67.  סטאלין אבינו רוסיה אימנו (סטאלין אבינו רוסיה אימנו)
 68.  סטאלין מת (סטלין מת)
 69.  עורי דבורה (לחן בתיה שור) (עורי דבורה עורי)
 70.  עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) (עורי, עורי דבורה)
 71.  על הנחל מתפרש הערפל (על הנחל מתפרש הערפל)
 72.  עקביה בן מהללאל (עקביה בן מהללאל אומר)
 73.  צ'רצ'יל והיטלר (אני אדון צ'רצ'יל)
 74.  קדיש לר' לוי-יצחק מברדיצ'ב (שלום עליך ריבון העולמים)
 75.  קנטטה לסטאלין (מקוטב אל קוטב מעל רכסי השלג)
 76.  רבי דווידל (רבי דווידל)
 77.  רבי נחמן מברסלב (רבי נחמן מברסלב היה אומר)
 78.  רבי עקיבא (רבי עקיבא רבנו)
 79.  רחל (הן דמה בדמי זורם)
 80.  שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה)
 81.  שושנת יעקב (לחן חסידי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה)
 82.  שושנת יעקב (לחן לא ידוע) (שושנת יעקב צהלה ושמחה)
 83.  שושנת יעקב (לחן עלי הלפרין) (שושנת יעקב צהלה ושמחה)
 84.  שיחיה החבר משה סנה (שיחיה החבר משה סנה)
 85.  שיר אשיר לכם (שיר אשיר לכם חבריה)
 86.  שיר של זייד (פעם ועוד)