הקטן
גופן
הגדל
גופן
כלי נגינה

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אחלל בחלילי (אחלל בחלילי)
 2.  אחלל בחלילי (לחן יצחק אדל) (אחלל בחלילי)
 3.  איזה פלא (איזה פלא, איזה פלא)
 4.  אני מאיילת אשר בגליל (אני מאיילת אשר בגליל)
 5.  באה באה התזמורת (באה באה התזמורת)
 6.  בחלילים ובמצלתיים (לחן נרדי) (הכו בנים בחלילים)
 7.  בחלילים ובמצלתיים (לחן עמירן) (הכו בנים בחלילים)
 8.  בחצוצרה (בחצוצרה טרו רה רה רה)
 9.  בלדה (עורה נבל חצות ליל)
 10.  בלדה (לחן משה וילנסקי) (עורה נבל חצות ליל)
 11.  בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו)
 12.  בתופים ובמחולות (כבר חלף הלך הגשם)
 13.  דוד הרועה (כינור עשה דוד הקט)
 14.  החליל (החליל הוא פשוט ועדין)
 15.  החליל (חליל קטן אבא נתן)
 16.  החצוצרה (ט-טרר-טרר ט-ט-ט)
 17.  הך הך בתוף (הך הך בתוף)
 18.  הצעצועים משחקים (הפסנתר עצוב כי הוא עומד סגור)
 19.  הרועה (לחן ברנע) (זה מקלי לי וחלילי)
 20.  הרועה (לחן זמיר) (זה מקלי לי וחלילי)
 21.  התוף (בפינה מונח התוף)
 22.  התזמורת (בכינור דובה ודוב)
 23.  ויולינה מנדולינה (ויו ויו ויולינה)
 24.  זמר חג (שאנו בתוף)
 25.  זמר על חרב, סוס וחליל (שימי ידך עלי חרב)
 26.  חליל (לי נתן חליל קטן)
 27.  חליל נעלם (יש חליל נעלם)
 28.  חליל רועים (בבוקר העמק נעור מחלום)
 29.  חמת החלילים (נלך אל חמת החלילים)
 30.  יודקה (נזכור איך ימים ארוכים כשרשרת)
 31.  יום הולדת (מה יפה ומה נעים)
 32.  לי חלילו חלילו לי (קומו נא שירו נא פיצחו רון)
 33.  ליווי (תרגום אברהם רוזן-רוזנצוייג) (מפוחית תנו לי ביד)
 34.  ליווי (תרגום אפרים דרור) (מפוחית, תני מנגינה)
 35.  מי ברכב (מי ברכב, מי ברגל)
 36.  מיכה אומן יד (רע לי בקצה העיר)
 37.  מעשה ברועה (מעשה ברועה וטלה וחליל וירדן)
 38.  מעשיה (אם הקוף מכה בתוף)
 39.  מפוחית (מפוחית הנעימי זמר)
 40.  מפוחית בין השיניים (לחן זהבי 1) (מפוחית בין השיניים)
 41.  מפוחית בין השיניים (לחן זהבי 2) (מפוחית בין השיניים)
 42.  מפוחית יתומה (כל תנועה כבר בחושך נדמה)
 43.  מקהלת נוגנים (לחן עממי) (יוסי בכינור, פסי בתוף)
 44.  מקהלת נוגנים (לחן לוי-תנאי) (יוסי בכינור, פסי בתוף)
 45.  מקהלת נוגנים (לחן עממי יידי) (יוסי בכינור, פסי בתוף)
 46.  נגן בכינור (כינור קטן לו לי קנה אבי)
 47.  נגן כינור (נגן כינור שיר לב יורד)
 48.  נגן לי הכינור (נגן לי הכינור עד אין כוח)
 49.  נגני גיטרה (נגני גיטרה נגני עד כלות הכאב)
 50.  נגני גיטרה (הי נגני נגני לנו גיטרה)
 51.  נגני מפוחית (לחן וייספיש) (דרך ישימון רק אותה אהבנו)
 52.  נגני מפוחית (לחן נרדי) (הי נגני לי)
 53.  נגני נגני לי גיטרה (נגני נגני לי גיטרה)
 54.  נחנו יודעים (נחנו יודעים לתופף)
 55.  נעלזה ונשמחה (נעלוזה ונשמחה)
 56.  סבא פיקולינו (ידוע הוא בכל העיר)
 57.  עורה חליל (עורה חליל עורה כינור)
 58.  ענבלים (רונו רונו חלילים)
 59.  צל עץ תמר ואור ירח (צל עץ תמר ואור ירח)
 60.  רועה מחלל (בוקר בוקר בחלילי)
 61.  ריקוד הטלאים (במצילתיים ובתופים)
 62.  רק את לי נותרת (אחת היתה)
 63.  שיר הוותיק (עור חליל, עורה כינור)
 64.  שיר העצבני (אני אדם שקט וגם עניו)
 65.  שיר הפלך (בכינור עמל כפרי לי)
 66.  שיר התזמורת (כינור התרוננה)
 67.  שירת החליל (עם צאת החמה)
 68.  שירת החליל (הנה אחללה בחלילי)
 69.  שלושה מתופפים (שלושה מתופפים חזרו מן המלחמה)
 70.  תהבהב לה האש בכירה (תהבהב לה האש בכירה)