הקטן
גופן
הגדל
גופן
כ"ט בנובמבר

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אותנו לא יפחידו (אותנו לא יפחידו)
 2.  אכלנו פיתות (הרבה שנים אכלנו פיתות)
 3.  אם הופלנו (אם הופלנו - לא נבהלנו)
 4.  אנו עברים מרדנים (אנו עברים מרדנים)
 5.  אנחנו (נבנה ארצנו)
 6.  הם לא ישברו אותנו (הם לא ישברו אותנו)
 7.  חיים אנו במחתרת (חיים אנו במחתרת)
 8.  יום יבוא אחים (יום יבוא אחים, נחזורה)
 9.  כולה שלי (מן היום בו נקראתי לפלא)
 10.  מדינת ישראל (לחן ביק) (מדינה מדינה לעמי הנודד)
 11.  מדינת ישראל (לחן נרדי) (מדינה מדינה לעמי הנודד)
 12.  תחי המדינה (זוכר אתה היום)