הקטן
גופן
הגדל
גופן
מנגינות ללא מילים

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

מנגינות המושרות בעזרת הברות בלבד (לה-לה-לה, יבם-בם, וכו') כמו ריקודים או ניגונים חסידיים ועוד.

 1.  ניגון ביאליק (לה ל לה לה)
 2.  ניגון הרבי מלאדי ()
 3.  ניגון הרצפלד (לה לה לה)
 4.  ניגון לעונג שבת (-)
 5.  ניגון שנה טובה (לה לה לה)
 6.  צ'רקסיה (לה לה לה)
 7.  צ'רקסיה כפולה (לה לה לה)
 8.  ריקוד הקבצנים (ים פם פם פם)
 9.  שיר הצעדה ההולנדי (לה ל ל לה)