הקטן
גופן
הגדל
גופן
שבת

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אדוניי מלך (אדוניי מלך גאות לבש)
 2.  אחי אמור (אחי אמור)
 3.  אליהו הנביא (לחן לא ידוע 2) (אליהו הנביא)
 4.  אליהו הנביא (לחן לא ידוע) (אליהו הנביא)
 5.  אליהו הנביא (לחן מסורתי 2) (אליהו הנביא)
 6.  אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא)
 7.  אליהו הנביא (לחן ספרדי) (אליהו הנביא)
 8.  אליהו הנביא (לחן רביץ) (אליהו הנביא אליהו התשבי)
 9.  אליהו הנביא על כסאו הרם (לחן נרדי) (אליהו הנביא על כסאו הרם)
 10.  ארץ של שבת (ניתנה ארץ כולה קודש)
 11.  בא יום שבת (בא יום שבת)
 12.  ביום השבת (אם עמלתם)
 13.  דג לשבת (ראו אני דייג)
 14.  דרור יקרא (לחן אשכנזי) (דרור יקרא לבן עם בת)
 15.  דרור יקרא (לחן זהבי) (דרור יקרא לבן עם בת)
 16.  דרור יקרא (לחן ספרדי) (דרור יקרא לבן עם בת)
 17.  דרור יקרא (לחן תימני) (דרור יקרא לבן עם בת)
 18.  הבה כולנו (הבה כולנו כולנו ביחד)
 19.  הבה נתחדשה (הבה נתחדשה)
 20.  היום יום שישי (היום יום שישי)
 21.  המבדיל בין קודש לחול (לחן בבלי) (המבדיל בין קודש לחול)
 22.  המבדיל בין קודש לחול (לחן ספרדי 1) (המבדיל בין קודש לחול)
 23.  הנה מה טוב (לחן אדמון) (הנה מה טוב ומה נעים)
 24.  הנה מה טוב (לחן יעקובסון) (הנה מה טוב ומה נעים)
 25.  הנה מה טוב (לחן עממי אמריקאי) (הנה מה טוב ומה נעים)
 26.  הנה מה טוב (לחן עממי חסידי) (הנה מה טוב)
 27.  הנה מה טוב (לחן עממי) (הנה מה טוב ומה נעים)
 28.  השבת (ושמרו בני ישראל את השבת)
 29.  השבת האחרונה (זאת רק אומר לך)
 30.  וביום השבת (וביום השבת שני כבשים בני שנה)
 31.  וכשאומר לכה דודי (וכשאומר לכה דודי)
 32.  זמר לשבת (שבת שלום מה טוב היום)
 33.  טיול בשבת (מנוחה ושמחה אור לעובדים)
 34.  יאמר-נא רבנו (מה יהיה כשיבוא)
 35.  יה ריבון עלם (לחן אשכנזי 1) (יה ריבון עלם ועלמיא)
 36.  יה ריבון עלם (לחן אשכנזי 2) (יה ריבון עלם ועלמיא)
 37.  יה ריבון עלם (לחן כהן-מלמד) (יה ריבון עלם ועלמיא)
 38.  יה ריבון עלם (לחן לא ידוע 2) (יה ריבון עלם)
 39.  יה ריבון עלם (לחן לא ידוע) (יה ריבון עלם)
 40.  יה ריבון עלם (לחן עממי חסידי) (יה ריבון עלם)
 41.  יום השבת אין כמוהו (יום השבת אין כמוהו)
 42.  יום שבת (יום שבת הוא ליהודים)
 43.  יום שבת (יום שבת יום קודש הוא)
 44.  ירדה השבת (ירדה השבת)
 45.  ישמחו במלכותך (ישמחו במלכותך)
 46.  ישמחו במלכותך (לחן לא ידוע) (ישמחו במלכותך)
 47.  כי אשמרה שבת (כי אשמרה שבת)
 48.  לכבוד השבת (משמי מערב)
 49.  לכבוד שבת (ראו הבאנו עמל ימינו)
 50.  לכבוד שבת (לחן לא ידוע 1) (אמא יצאה אל השוק)
 51.  לכבוד שבת (לחן לא ידוע 2) (אמא יצאה אל השוק)
 52.  לכבוד שבת (לחן נרדי) (אמי יצאה אל השוק)
 53.  לכה דודי (לחן גבאי) (לכה דודי לקראת כלה)
 54.  לכה דודי (לחן זעירא) (לכה דודי לקראת כלה)
 55.  לכה דודי (לחן מסורתי 1) (לכה דודי לקראת כלה)
 56.  לכה דודי (לחן מסורתי 2) (לכה דודי לקראת כלה)
 57.  לכה דודי (לחן נומבורג) (לכה דודי לקראת כלה)
 58.  לכה דודי (לחן עמירן) (לכה דודי לקראת כלה)
 59.  לקראת שבת (לחן גרינשפון) (לקראת שבת מלכה נחמדת)
 60.  לקראת שבת (לחן נרדי) (לקראת שבת)
 61.  מגן וגן (מגן וגן מכל אילן)
 62.  מזמור שיר ליום השבת (טוב להודות לה')
 63.  מנוחה ושמחה (לחן אנצ'יס) (מנוחה ושמחה)
 64.  נחלת שבת (נחלת שבת)
 65.  ניגון לעונג שבת (-)
 66.  נרות שבת (משמי מערב מנורה של זהב)
 67.  נרות שבת (לחן ג'וריני) (נרות שבת נרות שבת)
 68.  נרות שבת (לחן כהן-מלמד) (נרות שבת, נרות שבת)
 69.  עם צאת השבת (כוכב ניצת)
 70.  ערב שבת (את האבק מכל פינה)
 71.  צריף פשוט ודל (צריף פשוט ודל)
 72.  קבלת שבת (הערב היורד לבש בגדי שבת)
 73.  קידוש ליל שבת (ויכולו השמים וכל צבאם)
 74.  שבוע טוב (שבוע טוב)
 75.  שבת (עוד מעט ירד אלינו)
 76.  שבת (יום שבת יום מנוחה)
 77.  שבת (לחן גדעון ברץ) (חופי ירדן מלוא זוהר יום)
 78.  שבת (לחן יצחק בן-צבי) (חופי ירדן מלוא זוהר יום)
 79.  שבת (שישה ימי החול) (לחן אריה לבנון) (שישה ימי החול)
 80.  שבת (שישה ימי החול) (לחן זעירא) (ששה ימי החל)
 81.  שבת בכפר (בוקר שבת)
 82.  שבת בכפר (שבת היום, דממה קדושה)
 83.  שבת בכפר (נטו צללים)
 84.  שבת במחנה (שבת שלום בת קול תענה)
 85.  שבת המלכה (לחן מינקובסקי) (החמה מראש האילנות נסתלקה)
 86.  שבת המלכה (לחן פינקהוף) (החמה מראש האילנות נסתלקה)
 87.  שבת קודש על חוף ימי (לחן אנגל) (מול חוף ימי)
 88.  שבת קודש על חוף ימי (לחן לא ידוע) (מול חוף ימי)
 89.  שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם)
 90.  שבתו של תינוק (הוי אבא בבית)
 91.  שיר ליום שבת (היום שבת היום שבת)
 92.  שיר שבת (יום שישי וגם שבת הגיע)
 93.  שלום לבוא שבת (שלום לבוא שבת)
 94.  שלום עליכם (לחן גולדפרב) (שלום עליכם מלאכי השלום)
 95.  שלום עליכם (לחן ישראל מרוזין) (שלום עליכם מלאכי השרת)
 96.  שלום עליכם (לחן לא ידוע 2) (שלום עליכם מלאכי השלום)
 97.  שלום עליכם (לחן לא ידוע 3) (שלום עליכם)
 98.  שלום עליכם (לחן לא ידוע) (שלום עליכם מלאכי השלום)
 99.  שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם)
 100.  שמרו שבתותיי (שימרו שבתותי)