הקטן
גופן
הגדל
גופן
שבועות

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אדמה (לחן זהבי) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה)
 2.  אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת)
 3.  אדמה, עבודה (לחן מינדלין) (ממרומים ברכה יורדת)
 4.  אהבת יוגב (אבחת חרמש בתלתן)
 5.  אכלו ילדים, לחם "תוצרת" (אכלו ילדים, לחם "תוצרת")
 6.  אל הקציר (קום אחי הבוקר אור)
 7.  אני מאיילת אשר בגליל (אני מאיילת אשר בגליל)
 8.  ארץ זבת חלב (לחן גמליאל) (ארץ זבת חלב, חלב ודבש)
 9.  ארץ זבת חלב (לחן עמירן) (ארץ זבת חלב)
 10.  אשרי האיש (אשרי האיש ישא)
 11.  בא השמש (בוא, בוא נא קוצר)
 12.  בוא ואשק לך (בוא ואשק לך)
 13.  ביום הביכורים (קול שגיון אל אל עליון)
 14.  ביכורים (ארץ דבש זהב)
 15.  ביכורים (רנן עולה מכפר)
 16.  ביכורים (גם אנחנו פה הבאנו)
 17.  ביכורים ראשית הפרי (ביכורים ראשית הפרי)
 18.  האלומות (ילדים נגילה)
 19.  הזורעים בדמעה (הנה גשם גשם בא)
 20.  הזורעים בדמעה (בא השמש בא בא)
 21.  הזורעים בדמעה (הזורעים בדמעה)
 22.  הילד בשדה חיטים (נאות אתן)
 23.  הילולת הביכורים (קול קורא מחצרים)
 24.  הירקות (בין ערוגות בגן הירק)
 25.  הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו)
 26.  הקומביין (הקומביין קוצר)
 27.  השיר לאדמה (לחן מינדלין) (גבע סלע ניר ורגב)
 28.  והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים)
 29.  והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) (והטיפו ההרים עסיס)
 30.  וחג שבועות תעשה לך (וחג שבועות תעשה לך)
 31.  ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב)
 32.  זמר הקוצרים (עלה, עלה מגל קציר)
 33.  זמר זמר לך (זמר זמר לך)
 34.  זמר חג (שאנו בתוף)
 35.  זמר חג (לחן בן חיים) (שוב ירדנו אל העין)
 36.  זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה)
 37.  זמר לשבועות (שיר לגיא ולגבעות)
 38.  זרים לשבועות (מי בן-חיל, מי בת-חיל)
 39.  חג הביכורים (נצאה לטייל בשדות ובגנים)
 40.  חג הביכורים בעמק (חג חג חג לעמק)
 41.  חיטה זהובה (אשוח בתום)
 42.  חריש וזרע (תלם תלם מחרשה)
 43.  יבול הפרי (הנה מה טוב ומה נעים)
 44.  יגיע כפיך כי תאכל (יגיע כפיך כי תאכל)
 45.  יום של זיו (לחן גרינשפון) (יום של זיו, יום של אורה)
 46.  יום של זיו (לחן נרדי) (יום של זיו, יום של אורה)
 47.  כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה)
 48.  כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) (כי מציון תצא תורה)
 49.  לביכורים תרומה (כל ירק גן)
 50.  ליל קציר (עד סתר שלף)
 51.  ליל קציר (ליל קציר)
 52.  לקוצרים הידד (מי טלולה תחול לה)
 53.  מי ברכב (מי ברכב, מי ברגל)
 54.  מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין)
 55.  מפאת ירדן מהר גלעד (מפאת ירדן מהר גלעד)
 56.  מתן תורה (אז כל רוח לא ריחפה)
 57.  סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו)
 58.  עובד אדמתו (עובד, עובד)
 59.  עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך)
 60.  עוד שדי פורח (עוד שדי פורח)
 61.  על הגורן (את זוכרת היינו לנות)
 62.  עת קציר (עת קציר עת קציר)
 63.  פרי גני (לחן לוי תנאי) (פרי גני הנה הבאתי)
 64.  קציר בנגב (בשדות שואן קציר)
 65.  קציר בעמק (עת עמוד השחר)
 66.  קצרו בתלתן (קצרו הקוצרים בתלתן)
 67.  שדות שבעמק (שדות שבעמק)
 68.  שדמתי (שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה)
 69.  שיבולת בשדה (שיבולת בשדה)
 70.  שיר הילולים לביכורים (שירו שיר לפרי הגן)
 71.  שיר הלחם (סובי אבן צור)
 72.  שיר הלחם (יד אל יד הטף יריע)
 73.  שיר המעלות (שיר המעלות בשוב אדוניי)
 74.  שיר המעלות (הנה ברכו את אדוניי)
 75.  שיר המעלות (שיר המעלות אשרי כל ירא אדוניי)
 76.  שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע)
 77.  שיר השדה (על שדנו רד הערב)
 78.  שיר מאגדי העומר (לחן פוסטולסקי) (עומר עומר תבואה חדשה)
 79.  שיר קוצרי העמק (רונו לעמל)
 80.  שיר תודה (ביכורים פרי הילולים)
 81.  שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש)
 82.  שירו שיר חדש (שירו לה' שיר חדש)
 83.  שירת הקציר (נפול נפלה תוך השדה)
 84.  שנת תבואה חדשה (שנת תבואה חדשה)