הקטן
גופן
הגדל
גופן
ירושלים

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אדמה ותכול שמים (אדמה ותכול שמים)
 2.  אין כירושלים (לחן וילנסקי) (אין כירושלים)
 3.  אין כירושלים (לחן לברי) (אין כירושלים)
 4.  אל תראוני (אל תראוני שאני שחרחורת)
 5.  אלפיים שנה כבר עברו (אלפיים שנה כבר עברו)
 6.  אם אשכחך (ציון תמתי, ציון חמדתי)
 7.  אם אשכחך ירושלים (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני)
 8.  אם אשכחך ירושלים (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני)
 9.  ארצי (הנך ארצי, ארץ נחמדת)
 10.  אשרי האיש (אשרי האיש ישא)
 11.  באוזני ירושלים (באוזני ירושלים)
 12.  בחלילים ובמצלתיים (לחן נרדי) (הכו בנים בחלילים)
 13.  בין הרי ירושלים (בין הרי ירושלים)
 14.  בנות ירושלים (שחורה אני ונאווה)
 15.  הו לילות ירושלים (הו לילות ירושלים)
 16.  הי, נעליים (הי הי הי נעליים)
 17.  הכותל (ארץ צבי ברוכה)
 18.  הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו)
 19.  המנון לפתיחת האוניברסיטה העברית (צאו ורונו, קטן, רב)
 20.  ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב)
 21.  וכשאומר לכה דודי (וכשאומר לכה דודי)
 22.  טה-דה-ריסה בום (בעיר הקודש ירושלים)
 23.  טעני ירושלים (טעני ירושלים טעני)
 24.  ירושלים (שיר עולם נשירה לך)
 25.  ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים)
 26.  ירושלים (לחן עלי הלפרין) (מעל פסגת הר הצופים)
 27.  ירושלים (לחן רפפורט) (מעל פסגת הר הצופים)
 28.  ירושלים עיר הקודש (תשרי סבא פנה עורף)
 29.  כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה)
 30.  לאן יונה (לאן יונה)
 31.  לכו ונבנה (לכו ונבנה את חומת ירושלים)
 32.  לשנה הבאה (לשנה הבאה בירושלים)
 33.  לשנה הבאה (לחן לא ידוע) (לשנה הבאה)
 34.  מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי)
 35.  מזל וגמליאל (בשכונה בירושלים)
 36.  משיח (בירושלים גר סבא חיים)
 37.  נומה ילד (לחן בנימין גוסטין) (נומה ילד ילד קט)
 38.  נחמו עמי (נחמו נחמו עמי)
 39.  ניצני שלום (יצמח שלום רב)
 40.  על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) (על חומותיך ירושלים)
 41.  על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים)
 42.  על כביש ירושלים (על כביש ירושלים)
 43.  רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר)
 44.  שיר אלייך (סתיו בחלונות)
 45.  שיר העבודה (כחול ים המים)
 46.  שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שימחו את ירושלים)
 47.  שני מכתבים (על ניר לבן וצח כשלג)
 48.  תקוותנו (עוד לא אבדה)
 49.  תקע בשופר גדול (תקע בשופר גדול)