הקטן
גופן
הגדל
גופן
בעלי חיים - כללי

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אוקרמבה (דון אלפונסו על סוסו)
 2.  אחזו לנו שועלים (אחזו לנו שועלים)
 3.  איל בן קרניים (הו דודי הוא גיבור ציד)
 4.  אילה (אילה ועופר)
 5.  אל אדמות לכיש (בבור עתיק-יומין היונים תהמינה)
 6.  אל הבוץ (אל הבוץ נא לקפוץ)
 7.  אל המטבח בא כלב (אל המטבח בא כלב)
 8.  אל המעיין (אל המעיין בא גדי קטן)
 9.  אל המעיין (אל המעיין, בא גדי, בא גדי קטן)
 10.  אל הציפור (לחן עממי יידי) (שלום רב שובך)
 11.  אל הציפור (לחן גדליה רבינוביץ) (שלום רב שובך)
 12.  אל הציפור (לחן לא ידוע 1) (שלום רב שובך)
 13.  אל הציפור (לחן לא ידוע 2) (שלום רב שובך)
 14.  אל הציפור (לחן מילנר) (שלום רב שובך)
 15.  אמור נא עיוור (עיניים סגור)
 16.  אנא ילד חן (אנא ילד ילד חן)
 17.  אני עורבא פורח (אני עורבא פורח)
 18.  אנקור (בואו ראו אנקור בקן)
 19.  אנקור קטן (אנקור קטן אנקור רך)
 20.  אפרוח מבושל (אפרוח מבושל, אפרוח מטוגן)
 21.  אפרוחון (צהבהב הוא וחמוד הוא)
 22.  אצא לי אל היער (אצא לי אל היער)
 23.  ארנבת (הושע-נא, הושע-נא)
 24.  את דלת השובך אפתח (את דלת השובך אפתח)
 25.  את דלת השובך פתחתי (את דלת השובך פתחתי)
 26.  בא הכלב (בא הכלב למטבח)
 27.  באילנות גני (באילנות גני זמירים)
 28.  בבריכה העגולה (בבריכה העגולה שט לו דג זהב)
 29.  בגליל העליון (לחן יואל חיות) (בגליל העליון)
 30.  בוא אליי פרפר נחמד (בלחן רד אלינו אוירון) (בּוֹא אֵלַי פַּרְפָּר נֶחְמָד)
 31.  בוא אליי פרפר נחמד (לחן הופמן) (בוא אליי פרפר נחמד)
 32.  בוא אליי פרפר נחמד (לחן עממי-רוסי) (בוא אליי פרפר נחמד)
 33.  בוא אליי פרפר נחמד (לחן שטרנקלר) (בוא אלי פרפר נחמד)
 34.  בוקר אור (עורו, קומו ציפורי שיר)
 35.  בין נהר פרת (לחן אדמון) (בין נהר פרת)
 36.  בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת)
 37.  בעדר לי שייה (בעדר לי שייה)
 38.  בעלייה תחת גג (בית מט, עלייה רק)
 39.  בעמקים ועל גבעות (הנה אילן וגדי ועוף)
 40.  ברווז קטון (לחן זהבי) (ברווז אחד קטון צהוב)
 41.  ברווז קטון (לחן רבינא) (ברווז אחד קטון צהוב)
 42.  ברווזה לה שטה (ברווזה לה שטה)
 43.  ברווזיים (לסבתא של אפרים)
 44.  בשדה (ציפור בשדה מעופפת עוף-עוף)
 45.  גג העלייה נרדם (גג העלייה נרדם)
 46.  גד גדי (לחן גרישנפון) (אבא שב מן היריד)
 47.  גד גיבור ציד (גד חשק לצאת לציד)
 48.  גדי בגינה (מה יפה היא הגינה)
 49.  גדי גדיי (לחן נרדי) (אבא שב מן היריד)
 50.  גדי ונבחי (היא נבחי היא)
 51.  גוזו גז (לכבשה זמרו-נא זמר)
 52.  גחלילית (לך הבאתי גחלילית)
 53.  גימנזיסט חלב פרה (לחן אופנבאך) (גימנזיסט חלב פרה)
 54.  גימנזיסט חלב פרה (לחן אמריקאי) (גימנזיסט חלב פרה)
 55.  גימנזיסט חלב פרה (לחן לא ידוע) (גימנזיסט חלב פרה)
 56.  גמליאל (מתגלגלת שמש ימה)
 57.  גן חיות של פורים (כל הרחוב הוא גן חיות)
 58.  ג'קג'וק (אני מכיר ג'קג'וק קטן)
 59.  דב (לחן סמבורסקי) (בא, בא – מי הבא?)
 60.  דב (לחן ולבה) (בא, בא - מי הבא?)
 61.  דב (לחן נרדי) (בא, בא - מי הבא?)
 62.  דבורה (זים זים זום מי זה שם)
 63.  דבקה החמור (ידע שור קונהו)
 64.  דג (דג דג דג)
 65.  דג השמך (נוסח פלס) (אני דגה קטנטונת)
 66.  דג השמך (תרגום דרור) (מתוך מימי הפלג)
 67.  דג השמך (תרגום דרור2) (בפלג מים זך)
 68.  דג השמך (תרגום לא ידוע) (יש דג יפה עיניים)
 69.  דג השמך (תרגום ש. שלום) (בפלג זך בעמק)
 70.  דג זהב (לילה לילה בחצות)
 71.  דג לשבת (ראו אני דייג)
 72.  דגיגון (דגיגון היה קטן)
 73.  דובון יומבו (לי דובון זריז וקט)
 74.  דובונים אנחנו (דובונים אנחנו לטייל הלכנו)
 75.  דובי דובי שן (דובי, דובי, שכב לישון)
 76.  דוכיפת זהב (מטוס בשמיים דוכיפת זהב)
 77.  האדון ברבור (האדון ברבור)
 78.  האווזה ואפרוחיה (לחן לא ידוע1) (פרשה אווזה שתי הכנפיים)
 79.  האווזה ואפרוחיה (לחן לא ידוע2) (פרשה אווזה שתי כנפיים)
 80.  האווזים (גי גע מי זה בא)
 81.  האווזים (האווזים הולכים יחפים)
 82.  האווזים (לחן לא ידוע) (שטים אווזים על פני המים)
 83.  האווזים (לחן רבקה גוילי) (שטים אווזים על פני הפלג)
 84.  האנקור (על הגדר קפץ אנקור)
 85.  האנקורים (בוקר בוקר אל פתחי)
 86.  הבו לנו סוסים (הבו לנו סוסים)
 87.  הביטו וראו הגדי הלבן (הביטו וראו הגדי הלבן)
 88.  הגדי המתהדר (לחן גרינשפון) (עמד הגדי על יד הראי)
 89.  הגדי המתהדר (לחן כהן-שנוק) (עמד הגדי לפני הראי)
 90.  הגמל (הולך הגמל, פוסע לנמל)
 91.  הגמל (גמל גמלי כוס עמל לו ולי)
 92.  הגמל (ציל ציל ציל צליל)
 93.  הגמל המעופף (ליריד המזרח)
 94.  הגמלת (גמלת פוסעת לאורך החוף)
 95.  הגשם (שר הדרור: קר לי קר)
 96.  הדבורה (בגן פרח הורד)
 97.  הדבורה (על סף הכוורת)
 98.  הדגים (הדגים בעלי סנפירים)
 99.  הדוב הישן (בוא נא דוד ראה נא דוב)
 100.  הדוב הצהוב (מי הוא זה אשר שכח)
 101.  הדובים (בו בו בו בו בו בו בים)
 102.  הדוגרת (הנה אמא הדוגרת)
 103.  הדרור (דרורי דרורי נא אמורי)
 104.  הוא דומה לתרנגול (הוא דומה לתרנגול)
 105.  הוי סוסי (הופ סוסי אבירי)
 106.  הופ הופ הופ סוסי (הופ הופ הופ סוסי)
 107.  הזמיר (הזמיר בא מארצות חום)
 108.  הזמיר (הזמיר, הזמיר)
 109.  החגב והנמלה (חגב עליז שעף ורן בקיץ שם בגן)
 110.  החוגא (אך יעור ביום)
 111.  החילזון (אל נא, אל נא תמהר)
 112.  החמורה ברחה (החמורה ברחה)
 113.  החתול (החתול הולך בנחת)
 114.  החתול והעכבר (עכבר עכבר הישמרה)
 115.  החתול על הגג (בבקתה על הגג)
 116.  החתלתולה (לחן לא ידוע) (חתלתולה יש בבית לנו)
 117.  החתלתולה (לחן שטרנקלר) (חתלתולה יש לנו בבית)
 118.  הטלה (עם העדר שב רועה)
 119.  הטלה (לחן יעקבי) (הידעתם טלה זה)
 120.  הטלה (לחן עממי רוסי) (הידעתם טלה זה)
 121.  הי גדיים (הי גדיים)
 122.  הי הו (הי הו)
 123.  היה הייתה שרה קטנה (היה הייתה שרה קטנה)
 124.  היונים עפות (יונים עפות בשמים)
 125.  הילד והציפור (ציפורי היפה)
 126.  הכבשה (כבשה קטנה)
 127.  הכלב (יום וליל אני שומר)
 128.  הלטאה (ילד קטן ילד שובב)
 129.  המקק (מקק שמן)
 130.  המרדף אחר הנעורים (את סוסי המהיר שוב רתמתי)
 131.  המריאו האוזים (מביצה המריאו, מאפסי שמים)
 132.  הנשרים (הנשרים לכם אשירה)
 133.  העורב מבשר חורף (קרע קרע קרע)
 134.  העז (עיזה עיזה עיזתי)
 135.  העפרוני (מתרגם טשרניחובסקי) (אל דומי אל דום)
 136.  העפרוני (מתרגם יוסף אחאי) (קולך מה ירנין)
 137.  הפרח לפרפר (לחן גרינשפון) (פרפר, פרפר, פרח חי)
 138.  הפרח לפרפר (לחן נרדי) (פרפר, פרפר, פרח חי)
 139.  הפרח לפרפר (לחן פינקהוף) (פרפר פרפר, פרח חי)
 140.  הפרפר לפרח (לחן ולבה) (שלום לך פרח)
 141.  הפרפר לפרח (לחן נרדי) (שלום לך פרח)
 142.  הפשוש (פשוש זעיר צרי)
 143.  הצבוע (על ההר על הר גלבוע)
 144.  הציפור (בקר טוב, בקר טוב)
 145.  הציפור (תוך גני ציפור קטנה)
 146.  הציפור (אתמול פתחתי דלתי סוהר)
 147.  הציפור בכלוב (נפלת הוי ציפור)
 148.  הציפורים (את הציפורים שמעו נא)
 149.  הציפורים הקטנות (ציפורי שיר קטנות)
 150.  הציפורת (הציפורת סלסלה)
 151.  הצפרדע (צפרדע צפרדע עלי)
 152.  הצפרדע (לצפרדע ארבע רגליים)
 153.  הצפרדע (שם בבריכה אתה שומע)
 154.  הצפרדע (קוה-קוה-קוה)
 155.  הצפרדעונת קוואקיה (לחן דאוס) (בביצה על קצה אייה)
 156.  הצפרדעונת קוואקייה (לחן עומר) (בביצה על קצה אייה)
 157.  הצפרדעים (הצפרדעים, הצפרדעים)
 158.  הקוף (תפרו לקוף בגד צהוב)
 159.  הקוקייה (גברת ציפור הקוקייה)
 160.  הקיפוד (לחן אדל) (רצה הקיפוד)
 161.  הקיפוד (לחן יצחק לוי) (רצה הקיפוד)
 162.  הקיפוד (לחן רבינא) (רצה הקיפוד)
 163.  השה התועה (לבין הרים תעה השה)
 164.  השועל (השועל הבא מדרך)
 165.  השועל (לחן זעירא) (השועל הלך לו)
 166.  השפן הקטן (השפן הקטן שכח לסגור הדלת)
 167.  התזמורת (בכינור דובה ודוב)
 168.  התרנגול קורא בבוקר (התרנגול קורא בבוקר)
 169.  התרנגולת והדג (מעבר לגדר)
 170.  ובבוא הליל (ובבוא הליל קוקו)
 171.  והברבור שט (והברבור שט)
 172.  זאת הגברת שפנפנית (לשפן יש בית)
 173.  זוג יתושים (מי זה פה צרח)
 174.  זמר החמור (שוב אני יוצא לדרך)
 175.  חד גדיא (האזינו חבריא)
 176.  חד גדיא (על גבע רם)
 177.  חד גדיא (לחן אבילאה) (חד גדיא חד גדיא דזבין)
 178.  חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 1) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא)
 179.  חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 2) (חד גדיא הוי חד גדיא)
 180.  חד גדיא (לחן עממי בבלי) (חד גדיא דזבין אבא)
 181.  חד גדיא (לחן פירוז'ניקוב) (חד גדיא, חד גדיא, חד גדיא)
 182.  חד גדיא (נוסח איילת השחר) (חד גדיא הוי חד גדיא)
 183.  חד גדיא (תרגום דושמן) (אבינו הזקן הלך)
 184.  חד גדיא (תרגום חיים אריה חזן) (אגדה אגיד לכם)
 185.  חד גדיא (תרגום קצנלסון) (עוד אנוכי ילד קט)
 186.  חיילים (לחן אדל) (תרועה, שברים-תרועה)
 187.  חיל פרשים (חיל פרשים אנו וסוסים סוסי בזק לנו)
 188.  חלמתי את שירת הזמיר (לחן עמירן) (חלמתי את שירת הזמיר)
 189.  חלמתי את שירת הזמיר (לחן רפפורט) (חלמתי את שירת הזמיר)
 190.  חמור (חמור חמור חמורותיים)
 191.  חמור גדול נוער בקול (חמור גדול נוער בקול)
 192.  חמור נוסע (חמור נוסע)
 193.  חמישה דגים (חמישה דגים)
 194.  חמש שנים (לחן אנגל) (חמש שנים על מיכאל)
 195.  חמש שנים (לחן לא ידוע - רוסי) (חמש שנים עברו על דן)
 196.  חסידה צחורה (חסידה צחורה)
 197.  חתול עם רגל אחת (פעם אחת היה לי חתול)
 198.  חתול שובב (לחן אדמון) (היה היה חתול שובב)
 199.  חתול שובב (לחן זהבי) (היה היה חתול שובב)
 200.  חתולה חמודה (לחן גויטיין) (חתולה חמודה)
 201.  טווס הכסף (לחן לא ידוע) (טס לו טס)
 202.  טווס הכסף (לחן עממי יידי) (טס לו טס)
 203.  טווס זהב (טווס זהב)
 204.  טווס זהבי (לחן אנגל) (טווס זהבי פרח לו)
 205.  טווס זהבי (לחן גראד) (טווס זהבי פרח לו)
 206.  טוממאי איש פילים (הי טוממאי איש פילים)
 207.  טנגו כפר סבא (הפרה גועה ברפת)
 208.  טרוטה (צלול וזך הפלג)
 209.  יום יפה (הדרורה קוראה בנחת)
 210.  יונה הומייה (אוי כי עוטיה אני)
 211.  יונה מה תהגי (יונה מה תהגי)
 212.  יונה פעמונה (שם הרחק על הגבעה)
 213.  יונה תמה (יונה תמה תמימה)
 214.  יונים (עפים בני יונים)
 215.  יונת בר (שמש האיר כל הארץ)
 216.  יונת ישראל (עפה עפה יונה יפה)
 217.  יקטן חולה (יקטן חולה אהה צרה)
 218.  יש בדיר טלה קטן (בלחן רד אלינו אוירון) (בדיר טלה קטן)
 219.  יש ביערים (יש ביערים רוב ציפורים)
 220.  יש לי משק (יש לי משק די גדול)
 221.  יש לי תרנגולת (יש לי תרנגולת)
 222.  יש לנו תיש (הלחן המוכר) (יש לנו תיש)
 223.  יש לנו תיש (הלחן המקורי) (יש לנו תיש)
 224.  יש לנו תיש (לחן קרקוביאק) (יש לנו תיש)
 225.  כבשה (הייתה לי כבשה תמה)
 226.  כבשה יש לה צמר (הכבשה יש לה צמר)
 227.  כבשתי (הו הו כבשתי)
 228.  כושי כלב קט (כושי כלב קט)
 229.  כל הזבובים (כל הזבובים מבלי הרף)
 230.  כלב כלב (כלב כלב הב הב הב)
 231.  כציפורים שם ביער (כציפורים שם ביער)
 232.  לאן תלך מאיר (לאן תלך מאיר על סוסך)
 233.  לארנבת אזניים ארוכות (לארנבת אזניים ארוכות)
 234.  לו הייתי בהמה (לו הייתי בהמה)
 235.  לו הייתי ציפור כנף (לו הייתי ציפור כנף)
 236.  לחד גדיא (לחד גדיא נשירה)
 237.  לי בדיר טלה קטן (לחן בנימין עומר) (יש בדיר טלה קטן)
 238.  לי גדי (לי גדי לידי ירבץ)
 239.  לילה (אויה לב זה)
 240.  לכבשה טלה נולד (זה היום הוא לנו חג)
 241.  למדבר שאנו (למדבר שאנו על דבשות גמלים)
 242.  למטבח בא כלב (למטבח בא כלב)
 243.  לסבא הייתה כלבה (לסבא הייתה כלבה)
 244.  לפנות ערב (לחן גרינשפון) (אור אור אור מה רב האור)
 245.  לפנות ערב (לחן לא ידוע) (אור אור אור מה רב האור)
 246.  לפרה האדומה (בלחן רד אלינו אוירון) (לפרה האדומה)
 247.  לפרה האדומה (לחן עממי-רוסי) (לפרה האדומה)
 248.  לפרה האדומה (לחן שטרנקלר) (לפרה האדומה)
 249.  לשווא (הסתובב הכלבלב)
 250.  מאחורי השער (לחן כהן מלמד) (בת יונים הומייה)
 251.  מאחורי השער (לחן ספרדי יהודי) (בת יונים הומיה)
 252.  מגרש עכברים (מגרש עכברים)
 253.  מה קרה (מה קרה לכלבלב יש חברה)
 254.  מה קרה לחתלתול (לחן כהן מלמד) (מה קרה לחתלתול)
 255.  מה קרה לחתלתול (לחן לא ידוע) (מה קרה לחתלתול)
 256.  מחמד לבבי (התכלא ציפור)
 257.  מי נובח כל הזמן (בלחן רד אלינו אוירון) (מי נובח כל הזמן)
 258.  מי נובח כל הזמן (לחן עממי-רוסי) (מי נובח כל הזמן)
 259.  מי נובח כל הזמן (לחן שטרנקלר) (מי נובח כל הזמן)
 260.  מיאו מיאו (מיאו מיאו חתול מיילל)
 261.  מלאך אהבה (ציפור עומדת בודדה)
 262.  ממרחקים שב הזמיר (ממרחקים שב הזמיר)
 263.  מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים)
 264.  מעשה בגדי (מעשה בגדי מעשה בגדי)
 265.  מעשה בשני גרגירי סולת (לא ביום ולא בלילה)
 266.  מעשה שהיה בחמור (מעשה שהיה בחמור)
 267.  מקהלת חתולים (שני חתולים, לבן ואפור)
 268.  משחק נסיעות (הסוס ציונה והעגלון הוא דן)
 269.  נוגות ילל התן (נוגות יילל התן)
 270.  נוצת זהב (לברווזת הבר)
 271.  נחליאלי (טס ובא הוא ממרום)
 272.  נחליאלי (לחן לא ידוע 1) (נחליאלי קל זנב)
 273.  נחליאלי (לחן לא ידוע 2) (נחליאלי קל זנב)
 274.  נחליאלי קטן (נחליאלי קטן, ראיתי בגן)
 275.  נחש הנייר (אהוד עשה לו)
 276.  ניטשו צללים (לחן לא ידוע) (ניטשו צללים דום ציפורים)
 277.  ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים)
 278.  ניטשו צללים (לחן עממי יידי) (ניטשו צללים)
 279.  נתפסו השועלים (נתפסו נתפסו השועלים)
 280.  סוס אביר (הופ-הופ-הופ)
 281.  סוס מהיר (היא הי רכב)
 282.  סוסים (בא האביב, שמש חביב)
 283.  סעי יונה (סעי יונה ושמעיני)
 284.  עגורים יפים (עגורים יפים)
 285.  עגלה עם סוסה (עגלה עם סוסה)
 286.  עדרים (על הרים על הרים)
 287.  עופה עופה (עופה עופה ציפור)
 288.  עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו)
 289.  עיזה (עיזה כל הליל רובצת)
 290.  עיזה פזיזה בין הרים (עיזה פזיזה בין הרים)
 291.  על חלון (על חלון עמדה ציפור)
 292.  עמדה ציפור (עמדה ציפור על שיח קט)
 293.  עניתי לו (הודי טיפש פתח פה)
 294.  ערב בגליל (כבה השמש שיקד)
 295.  עשרה זמירים (עשרה זמירים, זמירים קטנים)
 296.  פזמון לפורים (שישו, גילו)
 297.  פיל ענק (בום בילי בום)
 298.  פיל-פילון (פיל-פילון - אפו ארוך)
 299.  פצח בזמר (פשטו כבשים עדרים)
 300.  פרה פרה (לחן לא ידוע 1) (פרה פרה הבוקר בא)
 301.  פרה פרה (לחן לא ידוע 2) (פרה פרה הבוקר בא)
 302.  פרידת הציפורים (כמה נחמד היה הגן)
 303.  פרפר אביב (ברקיע תכלת זיו)
 304.  פרפר בגינה (מי פורח מי שמח)
 305.  פרפר בשדה (הלכתי עם גן הילדים)
 306.  פרפר שבוי (ילד ילד ילד טוב)
 307.  פרפרים שלושה אנו (פרפרים שלושה אנו)
 308.  פרש (רוץ, בן סוסי)
 309.  פרתי (בואי בואי פרתי)
 310.  צייד הציפורים (צייד הציפורים אני)
 311.  ציף ציפור (לחן לא ידוע) (ציף ציף ציף ציפור קטנה)
 312.  ציף ציפור (לחן לוי תנאי) (ציף ציף ציף ציפור קטנה)
 313.  ציפור בגן (קול ציפור הוא על העץ)
 314.  ציפור בגן (לחן אדל) (ציץ צוויץ מי צייץ)
 315.  ציפור ביער (ציפור שרה ביער)
 316.  ציפור מעופפת (ציפור מעופפת בכנפיים)
 317.  ציפור קטנה עמדה על עץ (ציפור קטנה עמדה על עץ)
 318.  ציפור רננים (ציפור רננים טסה)
 319.  ציפורי (שמש ערב כבר שקעה)
 320.  ציפורי כבר הגיעה (ציפורי כבר הגיעה)
 321.  ציפורי נחמדת (ציפורי נחמדת)
 322.  ציפורים ודבורה (רדפוה, תפשוה)
 323.  ציפורים ודובדבן (לחן אדל) (ציץ ציץ צויץ)
 324.  ציפורים ודובדבן (לחן נרדי) (ציץ, ציץ, צויץ)
 325.  ציפורת התחייה (ציפורת התחייה)
 326.  קול הזמיר (על שיח שושנים בגן)
 327.  קוקיה (קו קו)
 328.  קוקייה ביער (קוקייה ביער מסתובב שם נער)
 329.  קוקייה על ההרים (קוקייה על ההרים)
 330.  קיקיריקי (קיקיריקי קיקיריקי)
 331.  קן ציפור (לחן אדל) (קן לציפור בין העצים)
 332.  קן ציפור (לחן אורי גבעון) (קן לציפור בין העצים)
 333.  קן ציפור (לחן גויטיין) (קן לציפור בין העצים)
 334.  קן ציפור (לחן נרדי) (קן לציפור בין העצים)
 335.  קנון הזמיר (כל היקום הס)
 336.  קנון הציפורים (נטייל על ההרים)
 337.  רוגז (לחן ביאל) (רוגז רוגז רוגז)
 338.  רוגז (לחן עומר) (רוגז, רוגז, רוגז)
 339.  רוץ ודהר סוסי (רוץ ודהר סוסי אביר)
 340.  ריקוד הטלאים (במצילתיים ובתופים)
 341.  רמה רינת הציפור (רמה רינת הציפור)
 342.  שבת קודש על חוף ימי (לחן אנגל) (מול חוף ימי)
 343.  שבת קודש על חוף ימי (לחן לא ידוע) (מול חוף ימי)
 344.  שה (לחן זהבי) (שיי, רעי, שב בן כבש)
 345.  שה (לחן נרדי) (שיי, רעי, שה בן-כבש)
 346.  שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה)
 347.  שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה, כך מתחיל)
 348.  שובך (מה שלומכם, גוזליי)
 349.  שומרים על משמר (הו-הו שומרים על משמר)
 350.  שועלים מייללים (שועלים מייללים)
 351.  שועלים קטנים (שועלים קטנים)
 352.  שושנה וצביה (דיו דיו דיו דיו)
 353.  שושנת תימן (את לי תפוח ורימון)
 354.  שיר אהבה (חלמתי את שירת הזמיר)
 355.  שיר געגועים (לכפר סבא) (אנוכי, ליבתי מתעלפת)
 356.  שיר הגחליליות (שיר לא נעים נגרש)
 357.  שיר הגמל (גמל גמלי)
 358.  שיר הנודד (מי יתנני עוף)
 359.  שיר הצב (אנוכי אשאל חידה)
 360.  שיר יונים (שורו, שורו לשמי השמים)
 361.  שיר לכבוד הזמיר (שיר לכבוד הזמיר)
 362.  שיר מזמור על מקי סכינאי (כלב מים לו שיניים)
 363.  שיר ערש (לאט לך, ציפורי)
 364.  שיר ערש לבובה (הסו כלב ודובון)
 365.  שירת הזמיר (תוגת חרש)
 366.  שירת הזמיר (העולם כולו תפארת)
 367.  שלוש עזים (שלוש עזים עזים שחורות)
 368.  שלושה חתולים (שלושה חתולים, חמודים עגולים)
 369.  שלושה חתולים (שלושה חתולים שוחחו בינהם)
 370.  שם שועלים יש (בואי הנה, ילדתי!)
 371.  שני אורחים (שני אורחים לי בחלון)
 372.  שני סוסים (שני סוסים רצים מהר)
 373.  שתו העדרים (מעמק לגבעה)
 374.  תנים בדמי הליל (בשדות ובכרמים)
 375.  תרון ציפור ביער (תרון ציפור ביער)
 376.  תרנגול (עורה למה תישן ריקא)
 377.  תרנגול אני (תרנגול אני, תרנגול קטן)
 378.  תרנגולת בת נוצה (תרנגולת בת נוצה)