הקטן
גופן
הגדל
גופן
יום הזיכרון לשואה ולגבורה

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אני מאמין (שחקי, שחקי על החלומות)
 2.  אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה)
 3.  אשרי הגפרור (לחן דאוס) (אשרי הגפרור)
 4.  אשרי הגפרור (לחן זהבי) (אשרי הגפרור)
 5.  בת הרב ואמה (אמי, אמי)
 6.  דמעות הטוחן (שנים נקפו שנים חלפו)
 7.  הביתה (ממזרח ומים ומכל האפסיים)
 8.  היה זה יום אביב (היה זה יום אביב בהיר)
 9.  הליכה לקיסריה (אלי, אלי)
 10.  המנון הנוער בגטו (מזמורנו נמלא צער)
 11.  המנון הנוער היהודי (אם בלב נוקב הצער)
 12.  העיירה אוכלה (אחים העיירה אוכלה)
 13.  העיירה בוערת (שריפה, אחים, שריפה)
 14.  כבר מספיק (יום ויום, ברציפות)
 15.  לב אם (מחלון של בית קט)
 16.  לילדה ביער (צוחקת צמרת היער)
 17.  מקום מנוחתי (אל תבקשי בניר ויער)
 18.  ניגונים (שתלתם ניגונים בי)
 19.  ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים)
 20.  סיגריות (הקור חודר עד עצמות וחושך מסביב)
 21.  פונאר (שקט, שקט, בני נחרישה)
 22.  רועש הים וזועם (רועש לו הים וזועם)
 23.  שיר הנוער האנטיפאשיסטי (נקום, נלחם, מבלי חוס ורחם)
 24.  שיר הפרטיזנים היהודים (אל נא תאמר הנה דרכי)
 25.  שיר מחנות הריכוז (עגומה הביצה)
 26.  שיר קינה על יהודי הגטו (שירה שירה נא עוד)
 27.  שם הרחק ביער (שם הרחק ביער אלון עתיק ניצב)
 28.  תוגת הסתיו (שיר נוגה לי, רוח עוגמת)
 29.  תחת זיו כוכבי שמים (תחת זיו כוכבי שמים)
 30.  תיבת נוח (מסוף עולם עד סוף עולם)
 31.  תקוותנו (עוד לא אבדה)