הקטן
גופן
הגדל
גופן
י"א באדר

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

תל-חי, טרומפלדור, י"א באדר

 1.  אביך לא מת (אביך לא מת)
 2.  בגליל (לחן ולבה) (עלי גבעה שם בגליל)
 3.  בגליל (לחן נרדי) (עלי גבעה שם בגליל)
 4.  בגליל (לחן רבינא) (עלי גבעה שם בגליל)
 5.  בגליל בתל-חי (בגליל בתל חי)
 6.  חלום יוסף הגלילי (חלומך יוסף)
 7.  יוסף הגלילי (בגליל יוסף חרש)
 8.  ליל י"א באדר (ליל יו"ד-אל"ף באדר)
 9.  מעפילי בית"ר (קדימה לארץ למרות המכשולים)
 10.  שומרייה (ליל ירח נח כל זרד דומייה)
 11.  שיר אסירי עכו (מני דן עד באר שבע)
 12.  שיר בית"ר (ביתר מגוב רקבון ועפר)
 13.  שיר הבריונים (לחן לא ידוע1) (קמנו שבנו צעירי אונים)
 14.  שיר המרד (שירו אחים את שיר המרד)
 15.  שיר תל-חי (לחן לא ידוע) (חרמשים לכם מדוע)
 16.  שירת הגליל (בלילה בסאון שנות עבר)
 17.  תל-חי (כחזון תוחלת)