הקטן
גופן
הגדל
גופן
האחד במאי

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אדווין סמואל (באו חלוצים לבנות הארץ)
 2.  אחד במאי (אחד במאי הוא חג נחמד)
 3.  אחיי בני עמל (אחיי בני עמל)
 4.  אחים (אחים לחיים ולמוות)
 5.  אחים לבושי החולצות הכחולות (אחים לבושי החולצות הכחולות)
 6.  אין לחם, לחיות מוכרחים (הרכן ראשך בני)
 7.  אנו בוני המשטר החדש (אנו בוני המשטר החדש)
 8.  אסירי סיביר (השמש שוקעת צוללת)
 9.  אש הנקמות (אש הנקמות בלבנו לחכה)
 10.  בית חרושת (גלגלים על צירים וצירים לרצועות)
 11.  במקומותינו יש בית דין (במקומותינו יש בית דין)
 12.  גלגלי העולם (גלגלי העולם חורקים שן)
 13.  דגל אדום (קדימה קדימה קדימה)
 14.  האחד במאי (לחן משה ביק) (בעמק בהר בגבע בגיא)
 15.  האינטרנציונל (קום התנערה)
 16.  המנון הנוער הדמוקרטי (נוער כל עם וארץ) (נוער כל עם וארץ)
 17.  המנון הנוער הדמוקרטי (רוח אחת תלכדנו) (רוח אחת תלכדנו)
 18.  המנון ל"הפועל" (שירת המרד עולה מזדמרת)
 19.  השבועה (המנון פועלי ציון) (מתרגם לא ידוע) (ידינו למזרח בשבועה נרימה)
 20.  השבועה (המנון פועלי ציון) (תרגום גלב) (ידינו לצד מזרח)
 21.  השבועה (המנון פועלי ציון) (תרגום לוינסון) (נרימה ידינו נרים ונשבענו)
 22.  השבועה (המנון פועלי ציון) (תרגום פסח קפלן) (נרימה ידינו נישבע לאדוניי)
 23.  ובאשר אדם הוא (ובאשר אדם הוא)
 24.  זמר הדגלים (רונו, רונו, עמלים)
 25.  חולצה כחולה (חולצה כחולה והיא עולה)
 26.  חושלים פה (חושלים פה, חושלים פה)
 27.  ידוע לכולם (גרסאות היתוליות ל"מחצבה") (הפועל אנחנו ידוע לכולם)
 28.  ידיים (הידיים אחת ושתיים)
 29.  יחפים (מי אנחנו? יחפים)
 30.  יש ילדים (יש ילדים בני כפר ובני עיר)
 31.  כולנו אח (לחן נסימוב) (כולנו אח לעול אחד נרתמנו)
 32.  כולנו חבר פועלים (כולנו חבר פועלים)
 33.  לגיון צעיר (לגיון צעיר הננו)
 34.  לנו השמש (לנו השמש, לנו הארץ)
 35.  לסדנה (שיר לסדנה אשירה)
 36.  לקומוניזם מובילנו סטאלין הגדול (בשנת השבע עשרה נזכיר)
 37.  לשמש אחים (לשמש אחים ולחופש)
 38.  מצעד פועלים (חת חת ותרי)
 39.  מרש הפועל (שעל שעל דורכת רגל)
 40.  סטאלין אבינו רוסיה אימנו (סטאלין אבינו רוסיה אימנו)
 41.  סטאלין מת (סטלין מת)
 42.  סער הרשע (סער הרשע ייליל על ראשנו)
 43.  עד מתי ספנים (כבר בוקר השכם)
 44.  עולם חדש (עולם חדש נברא)
 45.  על בריקדות (על בריקדות קומו)
 46.  עם בלי שם (עם בלי שם)
 47.  פועלים אנחנו (פועלים אנחנו)
 48.  קדימה הפועל (קדימה הפועל)
 49.  קוטף הכותן (פרי עמלי עוטה המלך)
 50.  קום נקומה (‏קום נקומה בני העוני)
 51.  קנטטה לסטאלין (מקוטב אל קוטב מעל רכסי השלג)
 52.  שיר בית חרושת (הן ביתם לא בחושך)
 53.  שיר הכורים (חפור חופרים קברנו)
 54.  שיר המרד (בא היום)
 55.  שיר המרד (אל נא תחתו)
 56.  שיר העבודה והמלאכה (לחן עממי בוכרי) (מי יצילנו מרעב)
 57.  שיר הפועל (דגל על הרים הרימו)
 58.  שיר עבודה (עורו אחיי)
 59.  שיר פועלים (אוי אוי ואבוי)
 60.  תן לי חבר (לחן וולפה) (תן לי חבר)