הקטן
גופן
הגדל
גופן
גן, בית-ספר, לימודים

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אגדה (על שפת ים כינרת)
 2.  אז את אהובי ליוויתי (אז את אהובי ליוויתי)
 3.  אלף בית (תרגום אילון-ברניק) (בכיריים אש בוערת)
 4.  אלף-בית (חדר קטן צר וחמים)
 5.  אלף-בית (אלף בית גימל דלת)
 6.  אם יעזור לנו אלוהינו (אם יעזור לנו אלוהינו)
 7.  אני סטודנט סטודנט בן חיל (אני סטודנט סטודנט בן חיל)
 8.  בית הספר מלמדנו (בית הספר מלמדנו)
 9.  בית ספרנו (בית ספרנו לתפארת)
 10.  ברווז קטון (לחן זהבי) (ברווז אחד קטון צהוב)
 11.  ברווז קטון (לחן רבינא) (ברווז אחד קטון צהוב)
 12.  גזר צנון ומלפפון (גזר צנון ומלפפון)
 13.  גימ"ל (כף בית אותיות)
 14.  גמור גמרתי בית ספר למסחר (לחן קראקוביאק) (כבר גמרתי בית ספר למסחר)
 15.  גן שלנו (גן שלנו מה נחמד)
 16.  דן השובב (דן עוד לא מלאו לו שבע)
 17.  הביתה (הביתה ילדים הביתה)
 18.  הורה סוערת (לא ללימודים הלב פתוח)
 19.  החופש הגדול (מה לי ספר)
 20.  הילד החרוץ (ילד, ילד, בואה!)
 21.  המחברת (מה רוגזת מה כועסת)
 22.  המנון לפתיחת האוניברסיטה העברית (צאו ורונו, קטן, רב)
 23.  העיפרון הוא ברוגז (העיפרון הוא ברוגז)
 24.  הריעו לאלף הספר (הריעו לאלף הספר)
 25.  זמר לחמישה עשר בשבט (מרחב שדה וירק עצים)
 26.  חייו של תלמיד (כל פועל ופקיד)
 27.  חיל פרשים (חיל פרשים אנו וסוסים סוסי בזק לנו)
 28.  חמש שנים (לחן אנגל) (חמש שנים על מיכאל)
 29.  חמש שנים (לחן לא ידוע - רוסי) (חמש שנים עברו על דן)
 30.  ילד קט גש אליי (בוא הנה ילד)
 31.  לבית הספר (לבית הספר הילדים)
 32.  לגן (היום אלך לגן)
 33.  עברים אנחנו (עברים אנחנו: עברית נדברה)
 34.  עט מכחול ועיפרון (עט מכחול ועיפרון)
 35.  עת הביתה (עת הביתה)
 36.  פתח אל"ף א (פתח אל"ף א)
 37.  ריח דבש וריח מנטה (ריח דבש וריח מנטה)
 38.  רמי-רם רץ לגן (מי זה כאן)
 39.  שיר האל"ף-בי"ת (אל"ף בי"ת בי"ת ובי"ת)
 40.  שיר הספר (ספר לנו הו מה טוב)
 41.  שיר הספר והמחברת (לי נתנו נתנו כבר ספר)
 42.  שיר ילדים (השמש כאמש הועם בשמיים)
 43.  שיר סיום הגן (לחן ביק) (שלום לך, גננו)
 44.  שיר סיום הגן (לחן לא ידוע) (שלום לך גננו)
 45.  שירת בית הספר (בבית ספרנו לימודינו)
 46.  תפילה של ילד (אני קטן אלי)