הקטן
גופן
הגדל
גופן
חג הגז

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

עז וכבש, שה וגדי, רועה ועדרים

 1.  אל המעיין (אל המעיין בא גדי קטן)
 2.  בגליל (לחן ולבה) (עלי גבעה שם בגליל)
 3.  בגליל (לחן נרדי) (עלי גבעה שם בגליל)
 4.  בגליל העליון (בגליל העליון)
 5.  בוקר בא (לחן אברהם מינדלין) (בוקר בא בוקר בא)
 6.  בין הרים (בין הרים ובין סלעים)
 7.  בעדר לי שייה (בעדר לי שייה)
 8.  בפאת הכפר (ציל צליל צליל)
 9.  גד גדי (לחן גרישנפון) (אבא שב מן היריד)
 10.  גדי בגינה (מה יפה היא הגינה)
 11.  גדי גדיי (לחן נרדי) (אבא שב מן היריד)
 12.  גוזו את הצאן (גוזו את הצאן)
 13.  גוזו גז (לכבשה זמרו-נא זמר)
 14.  דבקת רועים (עולה מדרך)
 15.  דוד הרועה (כינור עשה דוד הקט)
 16.  הביטו וראו הגדי הלבן (הביטו וראו הגדי הלבן)
 17.  הגדי המתהדר (לחן גרינשפון) (עמד הגדי על יד הראי)
 18.  הגדי המתהדר (לחן כהן-שנוק) (עמד הגדי לפני הראי)
 19.  הטלה (עם העדר שב רועה)
 20.  הטלה (לחן יעקבי) (הידעתם טלה זה)
 21.  הטלה (לחן עממי רוסי) (הידעתם טלה זה)
 22.  הי גדיים (הי גדיים)
 23.  הכבשה (כבשה קטנה)
 24.  העז (עיזה עיזה עיזתי)
 25.  הרועה (על ההר יושב רועה)
 26.  הרועה בגליל (מן הדיר העדרים)
 27.  הרועים הם ישמחו (הרועים הם ישמחו)
 28.  התבשר רועה חביב (התבשר, רועה חביב)
 29.  וביום השבת (וביום השבת שני כבשים בני שנה)
 30.  חג הגז (שישו שמחו ביהודה)
 31.  חג הגז (יעלה נא שיר וזמר)
 32.  חד גדיא (על גבע רם)
 33.  חד גדיא (האזינו חבריא)
 34.  חד גדיא (לחן אבילאה) (חד גדיא חד גדיא דזבין)
 35.  חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 1) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא)
 36.  חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 2) (חד גדיא הוי חד גדיא)
 37.  חד גדיא (לחן עממי בבלי) (חד גדיא דזבין אבא)
 38.  חד גדיא (לחן פירוז'ניקוב) (חד גדיא, חד גדיא, חד גדיא)
 39.  חד גדיא (נוסח איילת השחר) (חד גדיא הוי חד גדיא)
 40.  חד גדיא (תרגום דושמן) (אבינו הזקן הלך)
 41.  חד גדיא (תרגום חיים אריה חזן) (אגדה אגיד לכם)
 42.  חד גדיא (תרגום קצנלסון) (עוד אנוכי ילד קט)
 43.  ידוע תדע (ידוע תדע פני צאנך)
 44.  יום הגז (הנה בא כבר יום הגז)
 45.  יש בדיר טלה קטן (לחן נרדי) (יש בדיר טלה קטן)
 46.  יש לנו תיש (הלחן המוכר) (יש לנו תיש)
 47.  כבשה יש לה צמר (הכבשה יש לה צמר)
 48.  כבשתי (הו הו כבשתי)
 49.  לגוזזים תנו (לוטש התער עד היות ברק)
 50.  לחד גדיא (לחד גדיא נשירה)
 51.  לי בדיר טלה קטן (לחן בנימין עומר) (יש בדיר טלה קטן)
 52.  לי גדי (לי גדי לידי ירבץ)
 53.  לי טלה (לי טלה, טליון קטן)
 54.  לי טלה קטן (לי טלה, טלה קטן)
 55.  לכבשה טלה נולד (זה היום הוא לנו חג)
 56.  לנו עדר בשדה (לנו עדר בשדה)
 57.  מסביב למדורה (מסביב למדורה היאספו רועי הצאן)
 58.  מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים)
 59.  מעשה בגדי (מעשה בגדי מעשה בגדי)
 60.  מעשה ברועה (מעשה ברועה וטלה וחליל וירדן)
 61.  עדרים (על הרים על הרים)
 62.  עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו)
 63.  עיזה (עיזה כל הליל רובצת)
 64.  עיזה פזיזה בין הרים (עיזה פזיזה בין הרים)
 65.  ערב בגליל (כבה השמש שיקד)
 66.  ערב בכפר (צללים ירדו נטו על גבעות)
 67.  פצח בזמר (פשטו כבשים עדרים)
 68.  צליל זוגים (צליל זוגים וצל הערב)
 69.  רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים)
 70.  רועה קטן (עדרים דודי נתן)
 71.  שה (לחן ולבה) (שיי, רעי, שה בן כשב)
 72.  שה (לחן זהבי) (שיי, רעי, שב בן כבש)
 73.  שה (לחן נרדי) (שיי, רעי, שה בן-כבש)
 74.  שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה)
 75.  שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה, כך מתחיל)
 76.  שיר רועים (הצהריים כבר הגיע)
 77.  שיר רועים (רד הערב)
 78.  שירת החליל (עם צאת החמה)
 79.  שירת החליל (הנה אחללה בחלילי)
 80.  שירת הרועה (אחו זה הוא חדרי)
 81.  שלוש עזים (שלוש עזים עזים שחורות)
 82.  שמעו שמעו (שמעו, שמעו)
 83.  שתו העדרים (מעמק לגבעה)