הקטן
גופן
הגדל
גופן
העלייה הראשונה

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

שירים מתקופת העלייה הראשונה (ולפניה) או על ישובים מהעלייה הראשונה.

 1.  אהבת הדסה (לחן עממי ממקור לא ידוע) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה)
 2.  אהבת הדסה (לחן עממי תימני) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה)
 3.  אודך כי עניתני (אודך כי עניתני)
 4.  אל הציפור (לחן עממי יידי) (שלום רב שובך)
 5.  אל טל ואל מטר (אל טל ואל מטר)
 6.  אל יבנה הגליל (שני לחנים עממיים) (אל יבנה הגליל)
 7.  אלוהים לנו מחסה ועוז (אלוהים לנו, מחסה ועוז)
 8.  אם אשכחך (ציון תמתי, ציון חמדתי)
 9.  אנו עולים ושרים (אנו עולים ושרים)
 10.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי1) (אנוש כחציר ימיו)
 11.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי2) (אנוש כחציר ימיו)
 12.  אני מאמין (שחקי, שחקי על החלומות)
 13.  ארץ ישראל ()
 14.  בארץ הצבי (פה בארץ הצבי)
 15.  בחלומי (לחן מינקובסקי) (כל הלילה כרובי מעלה)
 16.  בין חגווי הסלע (והיה בחשכת הערב)
 17.  במחרשתי (במחרשתי כל אושרי ירשתי)
 18.  בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים)
 19.  דמעות הטוחן (שנים נקפו שנים חלפו)
 20.  האח ראשון לציון (האח ראשון לציון)
 21.  הבה נריעה לאל מושיע (הבה נריעה לאל מושיע)
 22.  הוי ערש מולדת (הוי ערש מולדת)
 23.  הורה חדרה (הבה נרננה, הבה נריע נא)
 24.  הללויה (לחן לבנדובסקי 1) (הללויה הללו אל בקודשו)
 25.  הללויה (לחן לבנדובסקי 2) (הללויה, הללו אל בקודשו)
 26.  הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע)
 27.  השבועה (המנון פועלי ציון) (תרגום לוינסון) (נרימה ידינו נרים ונשבענו)
 28.  השושנה (על אם הדרך שמה מתגוללת)
 29.  השושנה (לחן מראשון לציון) (על אם הדרך שמה מתגוללת)
 30.  השיבנו (לחן לבנדובסקי) (השיבנו אדוניי אליך)
 31.  וטהר לבנו (לחן מסורתי1) (וטהר לבנו לעבדך באמת)
 32.  וטהר לבנו (לחן מסורתי2) (וטהר לבנו לעבדך באמת)
 33.  ונזכה לראות בנים (ונזכה לראות בנים)
 34.  זמרי לי (זמרי לי)
 35.  חבריא (חבריא חבריא)
 36.  חושו אחים חושו (חושו, אחים, חושו)
 37.  חזק לב (אם איד כמו סלע)
 38.  יה ריבון עלם (לחן אשכנזי 1) (יה ריבון עלם ועלמיא)
 39.  יום ליבשה (לחן עממי אשכנזי 1) (יום ליבשה נהפכו מצולים)
 40.  יום ליבשה (לחן עממי אשכנזי 2) (יום ליבשה נהפכו מצולים)
 41.  יום ליבשה (לחן עממי חסידי) (הטבעת בתרמית רגלי)
 42.  יונה הומייה (אוי כי עוטיה אני)
 43.  ילדים קומו (ילדים ילדים קומו קומו קומו)
 44.  יקבי ראשון לציון (כשנמות יקברו אותנו)
 45.  לבובה יש שתי עיניים (לבובה יש שתי עיניים)
 46.  לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם)
 47.  לפלח הרימון (לפלח הרימון אדמה רקתך)
 48.  מי יבנה בית (מי יבנה, יבנה בית)
 49.  מי יודע עיר לישטינא (מי יודע עיר לישטינא)
 50.  משאת נפשי (הלחן המוכר) (שמש אביב נטה ימה)
 51.  משמר הירדן (הלאה ירדן) (הלאה ירדן, הלאה זול!)
 52.  משמר הירדן (לחן גרמני) (כשאון רעם בשמיים)
 53.  משמר הירדן (לחן מזי"א) (כקול רעם בשמיים)
 54.  נומה פרח (לחן עממי יידי 1) (נומה פרח בני מחמדי)
 55.  נחנו יודעים (נחנו יודעים לתופף)
 56.  ניטשו צללים (לחן לא ידוע) (ניטשו צללים דום ציפורים)
 57.  ניטשו צללים (לחן עממי אוקראיני) (ניטשו צללים)
 58.  ניטשו צללים (לחן עממי יידי) (ניטשו צללים)
 59.  סג'רה (בפרוע פרעות בישראל)
 60.  עברים אנחנו (עברים אנחנו: עברית נדברה)
 61.  עוד ארצנו לא אבדה (עוד ארצנו לא אבדה)
 62.  ראש פינה (לחן גבירטיג) (בין סלעיה בגליל)
 63.  ראש פינה (לחן צבי בן יוסף) (בין סלעיה בגליל)
 64.  רחובות (מי יזכור, מי ידע)
 65.  רחובות את ביהודה (רחובות את ביהודה)
 66.  שאו ציונה נס ודגל (שאו ציונה נס ודגל)
 67.  שאו ציונה נס ודגל (לחן לא ידוע) (שאו ציונה נס ודגל)
 68.  שיבת ציון (מה זאת עיני תראינה)
 69.  שיר המים (לחן עממי) (שבעים המה הגיבורים)
 70.  שיר עבודה (עורו אחיי)
 71.  שכב הירדם (לחן עממי יידי 3) (שכב הירדם בן לי יקיר)
 72.  שם במקום ארזים (שם במקום ארזים מנשקים עבי רום)
 73.  תורת אמת (לחן פוליאקוב) (תורת אמת נתן לעמו אל)
 74.  תקוותנו (עוד לא אבדה)