הקטן
גופן
הגדל
גופן
ט"ו בשבט

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אדמה (שירו חולו רונו)
 2.  אדמה (לחן ביק) (ה-ה-ה אדמה אדמה)
 3.  אדמה (לחן בן חיים) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה)
 4.  אדמה (לחן זהבי) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה)
 5.  אדמה (לחן שטרנברג) (אדמה אדמה בשפלה)
 6.  אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת)
 7.  אדמה, עבודה (לחן מינדלין) (ממרומים ברכה יורדת)
 8.  אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי)
 9.  אל גינת אגוז (אל גינת אגוז)
 10.  אל החורש (אל החורש הקרוב)
 11.  אל הכפר (מן העיר, מן הכרך)
 12.  אל השדה (לחן גרינשפון) (אל השדה אל השדה)
 13.  אל השדה (לחן מערבי) (אל השדה אל השדה)
 14.  אליעזר והגזר (מי רוצה רוצה לשמוע)
 15.  אם גרעין זרעת (אם גרעין זרעת)
 16.  בגינה (בערוגת הגינה)
 17.  בגינת הירק (לא שבת ולא חג)
 18.  בחמישה עשר בשבט (בחמישה עשר בשבט)
 19.  בחמישה עשר בשבט (לחן נחום נרדי) (בחמישה עשר בשבט)
 20.  בחמישה עשר בשבט (לחן עלי הלפרין) (בחמישה עשר בשבט)
 21.  בחמישה עשר בשבט (לחן צבי נגן) (בחמישה עשר בשבט)
 22.  גינה לי (גינה, גינה, גינה לי, פינה במסתרים)
 23.  גינה לי (גינה לי, גינה לי, גינה לי חביבה)
 24.  דונם פה ודונם שם (אספר לך הילדה)
 25.  האילן (אור ותכלת על ראשי)
 26.  הגינה (קהל גננים טובים אנו)
 27.  הגנן הקטן (לחן סמבורסקי) (ערוגה קטנה לי)
 28.  הגנן הקטן (לחן שתיל) (ערוגה קטנה לי)
 29.  הירקות (בין ערוגות בגן הירק)
 30.  המנון לט"ו בשבט (שאו ברכה בני ישראל)
 31.  המנון לט"ו בשבט (לחן אפרים בן-חיים) (ברחבי כרמי מולדת)
 32.  המנון לט"ו בשבט (לחן זעירא) (ברחבי כרמי מולדת)
 33.  הנרקיס הבדד (נרקיס אחד, נאה קטן)
 34.  הנרקיס מלך הביצה (לי פריחה לבנה)
 35.  הפרדס (בחורף בוקר חורף בוקר צח)
 36.  הרקפת (מתחת לסלע צומחת לפלא)
 37.  השורה מה ארוכה (משל יותם) (השורה מה ארוכה)
 38.  השיר לאדמה (לחן ג'וריני) (גבע סלע ניר ורגב)
 39.  השיר לאדמה (לחן זהבי) (גבע סלע)
 40.  השיר לאדמה (לחן זעירא) (גבע סלע ניר ורגב)
 41.  השיר לאדמה (לחן לא ידוע) (גבע סלע ניר ורגב)
 42.  השיר לאדמה (לחן מינדלין) (גבע סלע ניר ורגב)
 43.  השיר לאדמה (לחן סמבורסקי) (גבע סלע ניר ורגב)
 44.  השמיעו נא קול רננה (השמיעו נא קול רננה)
 45.  השקד (מתחיל שקד פורח)
 46.  השקדייה (עם אור השחר, סוף אשמורת)
 47.  השקדייה (לחן כהן-מלמד) (שקדיה יפת צמרת)
 48.  השקדייה פורחת (השקדייה פורחת ושמש פז זורחת)
 49.  וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ)
 50.  זים-זום-זום (זים זום זום)
 51.  זמר לחמישה עשר בשבט (מרחב שדה וירק עצים)
 52.  זמר לט"ו בשבט (האביב סביב בוקע)
 53.  חג לאדמה (חג חג לאדמה)
 54.  ט"ו בשבט (ט"ו בשבט ט"ו בשבט)
 55.  ט"ו בשבט (ט"ו בשבט חג היום לגן)
 56.  ט"ו בשבט (צאו נא לכרם)
 57.  ט"ו בשבט הנה הגיע (ט"ו בשבט הנה הגיע)
 58.  ט"ו בשבט עתה (ט"ו בשבט עתה)
 59.  ילדי שדה (הבה ילדים נצאה)
 60.  כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא)
 61.  כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי) (כי תבואו אל הארץ)
 62.  כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ)
 63.  כך הולכים השותלים (כך הולכים השותלים)
 64.  לבנות לנטוע (לבנות לנטוע צו מגבוה)
 65.  ליל מנוחה אילנות (רוח קל מרחף)
 66.  לשנה טובה שקדייה (לשנה טובה שקדייה)
 67.  לשתיל בנגב (ביד עמל שתיל נשתל)
 68.  מי יבנה בית (מי יבנה, יבנה בית)
 69.  מלפפון ירוק (מלפפון צמח בגן)
 70.  משל יותם (הלוך הלכו העצים)
 71.  נצא לשדה (כולנו כולנו נצא לשדה)
 72.  עץ הרימון (עץ הרימון נתן ריחו)
 73.  עץ נטעתי (לחן זעירא) (עץ נטעתי)
 74.  עץ נטעתי (לחן חסידי) (עץ נטעתי)
 75.  עת לטעת (לחן בן-חיים) (מי במעדר ומי באת)
 76.  עת לטעת (לחן רבינא) (מי במעדר ומי באת)
 77.  ראש השנה לאילנות (ראש השנה לאילנות)
 78.  רוחות קרות (רוחות קרוב עוד טרם)
 79.  ריקוד עצי הגן (כל הגן לבש לבן)
 80.  שדמתי (שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה)
 81.  שיר הגננים (שים שלום לאילן)
 82.  שיר ההודיה (ליווית אותי ארצי)
 83.  שיר הלחם (יד אל יד הטף יריע)
 84.  שיר הנוטע (עם שחר נשכימה)
 85.  שיר הנוטעים (עדרו עדרו בגיל)
 86.  שיר הנוטעים בברגיאת (בגליל כאן בביתנו)
 87.  שיר השתיל (גם בעיר וגם בכפר)
 88.  שיר לנטע (בוקר שבט)
 89.  שיר על עץ (שיר על עץ)
 90.  שקדייה (שקדיה, שקדייתי)
 91.  שקדייה (לחן כוכבי) (שקדיה יפת צמרת)
 92.  שתיל קטן (שתיל קטן)