הקטן
גופן
הגדל
גופן
העלייה השנייה

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

שירים שנכתבו בתקופת העלייה השנייה ושירים שהושרו באותה תקופה.

 1.  אל יבנה הגליל (שני לחנים עממיים) (אל יבנה הגליל)
 2.  אלה חמדה לבי (אלה חמדה לבי)
 3.  אלו ואלו מודים (אלו ואלו מודים)
 4.  אנו באנו ארצה (אנו באנו ארצה לבנות ולהבנות בה)
 5.  אני לדודי ודודי לי (אני לדודי ודודי לי)
 6.  ארצה עלינו (ארצה עלינו)
 7.  באוזני ירושלים (באוזני ירושלים)
 8.  בואי אמי בואי הנה (בואי, אמי, בואי הנה)
 9.  בוקר בא (בוקר בא לעבודה)
 10.  בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת)
 11.  ברכת עם (תחזקנה ידי כל אחינו)
 12.  בשדמות בית לחם (בשדמות בית לחם)
 13.  הו צלצלו במצלתיים (הו צלצלו במצלתיים)
 14.  הוי ערש מולדת (הוי ערש מולדת)
 15.  הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש)
 16.  הכניסיני (לחן עממי) (הכניסיני תחת כנפך)
 17.  הרהורי לילה (ידעתי כי בכיי)
 18.  ונזכה לראות בנים (ונזכה לראות בנים)
 19.  וקרב פזורינו (וקרב פזורינו)
 20.  זבחו זבחי צדק (זבחו זבחו צדק)
 21.  זריתי לרוח אנחתי (לחן משה דפנא) (זריתי לרוח אנחתי)
 22.  יד ענוגה (יד ענוגה הייתה לה)
 23.  ילדה ילדתי (ילדה, ילדתי, יפה, יפתי)
 24.  יש לנו תיש (הלחן המוכר) (יש לנו תיש)
 25.  כי הם חיינו (לחן מסורתי) (כי הם חיינו)
 26.  לבי במזרח (לבי במזרח ואנוכי בסוף מערב)
 27.  לילות בהירים (לילות בהירים)
 28.  לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם)
 29.  מכל פרחי מור (מכל פרחי מור בגן)
 30.  משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה)
 31.  עבודת האיכר (התדעו בנים איך האיכר)
 32.  על חלון (על חלון עמדה ציפור)
 33.  עם שחר (עם שחר עורה ילד חן)
 34.  פה בארץ חמדת אבות (פה בארץ חמדת אבות)
 35.  פז כולה רז כולה (פז כולה, רז כולה)
 36.  שבת המלכה (לחן מינקובסקי) (החמה מראש האילנות נסתלקה)
 37.  שיר האיכר הנודד (מקוסטינה עד ראש פינה)
 38.  שיר החלוצים (לחן לא ידוע 1) (אנו נהיה הראשונים)
 39.  שירו נא המשוררים (שירו נא המשוררים)
 40.  שירת אסיר (מכלאי מבור שבי)
 41.  שם בעמק (שם בעמק בין ההרים)
 42.  שם שועלים יש (בואי הנה, ילדתי!)
 43.  שמחו שישו כל בני עמנו (שמחו שישו כל בני עמנו)
 44.  תקוותנו (עוד לא אבדה)