הקטן
גופן
הגדל
גופן
יום הכיפורים

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אבינו מלכנו (אבינו מלכנו חוננו ועננו)
 2.  אבינו מלכנו (לחן 2) (אבינו מלכנו חננו ועננו)
 3.  אדון הסליחות (אדון הסליחות)
 4.  אדון הסליחות (אדון הסליחות בוחן לבבות)
 5.  אדיר ונאור (אדיר ונאור)
 6.  אלו ואלו מודים (אלו ואלו מודים)
 7.  יום כיפורים (יום כיפורים יום של צום)
 8.  יעלה (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה)
 9.  יעלה תחנוננו (יעלה תחנוננו מערב)
 10.  כי הנה כחומר (לחן חריטונוב) (כי הנה כחומר)
 11.  כי הנה כחומר (לחן לא ידוע) (כי הנה כחומר)
 12.  כיפורים (מה לך נזעף, כועס)
 13.  למה כבתה המנורה (למה כבתה המנורה)