הקטן
גופן
הגדל
גופן
הירדן

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אגדת הירדן (במצולות הירדן)
 2.  אדמה ותכול שמים (אדמה ותכול שמים)
 3.  אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי)
 4.  אני נוכרי (אני נוכרי, מסכן על דרך)
 5.  ארץ ישראל ()
 6.  ארצי (הנך ארצי, ארץ נחמדת)
 7.  גלי ירדן (גלי ירדן דומם ישטופו)
 8.  הוי ירדן ירדן (הוי הוי ירדן ירדן הוי)
 9.  הירדן (על חופי ירדן ערבה)
 10.  הירדן (לחן יוסף ירון) (הירדן מתלחש בלאט)
 11.  הירדן (לחן לא ידוע) (הירדן מתלחש בתום)
 12.  לילות בהירים (לילות בהירים)
 13.  לירדן (רעם אש היום אל הירדן)
 14.  מעשה ברועה (מעשה ברועה וטלה וחליל וירדן)
 15.  מפאת ירדן מהר גלעד (מפאת ירדן מהר גלעד)
 16.  מקום שם ארזים (מקום שם ארזים)
 17.  משמר הירדן (הלאה ירדן) (הלאה ירדן, הלאה זול!)
 18.  משמר הירדן (לחן גרמני) (כשאון רעם בשמיים)
 19.  משמר הירדן (לחן ליפטמן) (כקול רעם בשמיים)
 20.  משמר הירדן (לחן מזי"א) (כקול רעם בשמיים)
 21.  נחנו עדים (בין ירכתי הלבנון)
 22.  עלי גלי ירדן (לחן לא ידוע 1) (עלי גלי ירדן)
 23.  עם השחר (עם השחר עם האור)
 24.  שבת (לחן גדעון ברץ) (חופי ירדן מלוא זוהר יום)
 25.  שבת (לחן יצחק בן-צבי) (חופי ירדן מלוא זוהר יום)
 26.  שם על יד האשד (שם על יד האשד)
 27.  שמאל הירדן (לחן זעירא) (כעמוד שבתווך לגשר)
 28.  שמאל הירדן (לחן ליבשין) (כעמוד שבתווך לגשר)