הקטן
גופן
הגדל
גופן
הגליל

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אביב (צליל צליל צליל ורון)
 2.  אדמה ותכול שמים (אדמה ותכול שמים)
 3.  אח, בנה הגליל (לחן זעירא) (בלילה בסאון)
 4.  אל הגליל (אל הגליל נעפיל)
 5.  אל יבנה הגליל (שני לחנים עממיים) (אל יבנה הגליל)
 6.  אני מאיילת אשר בגליל (אני מאיילת אשר בגליל)
 7.  את ארץ שלי (היו שלום מולדת וזהבה)
 8.  בגליל (לחן ולבה) (עלי גבעה שם בגליל)
 9.  בגליל (לחן נרדי) (עלי גבעה שם בגליל)
 10.  בגליל (לחן רבינא) (עלי גבעה שם בגליל)
 11.  בגליל בתל-חי (בגליל בתל חי)
 12.  בגליל העליון (בגליל העליון)
 13.  בגליל העליון (בגליל העליון בגליל העליון בצפון)
 14.  בגליל העליון (לחן יואל חיות) (בגליל העליון)
 15.  ביהודה ובגליל (ביהודה ובגליל)
 16.  במשלט בגליל (במשלט בגליל)
 17.  ברכת הגליל (כי נתקע יתד בנגב)
 18.  גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל)
 19.  גליל (טיולים טיולים)
 20.  הגליל ברית חיינו (הי גליל גלילה)
 21.  הגליל הוא שיר (הכרמל הוא הר)
 22.  הגלילה (ועתה אחים)
 23.  הגלילה (הגלילה הגלילה)
 24.  הורה גלילית (הורה גלילית סוערת)
 25.  הרועה בגליל (מן הדיר העדרים)
 26.  הרועה הגלילי (לחן בן-ברוך) (על ראש סלע לי אשב)
 27.  הרועה הגלילי (לחן לא ידוע) (על הסלע לי אשב)
 28.  חיילי הגליל (קדימה צעוד חיילי הגליל)
 29.  חלום יוסף הגלילי (חלומך יוסף)
 30.  יוסף הגלילי (בגליל יוסף חרש)
 31.  כל בחורי הגליל (כל בחורי הגליל)
 32.  ליל גליל (כל הכפר שוקט, רוגע)
 33.  ליל צפוני (יא גלילי יא גלילי)
 34.  ערב בגליל (כבה השמש שיקד)
 35.  ראש פינה (לחן צבי בן יוסף) (בין סלעיה בגליל)
 36.  שוב הגעתי לכינרת (שוב הגעתי לכינרת)
 37.  שיר אנשי פקיעין (מדוע אל תשאלוני)
 38.  שיר אסירי עכו (מני דן עד באר שבע)
 39.  שיר אסירי עכו (לחן לא ידוע) (בין איילת למטולה)
 40.  שיר אסירי עכו (לחן לא ידוע) (מני דן עד באר שבע)
 41.  שיר הגליל (ליל בהיר בגליל)
 42.  שיר הנוטעים בברגיאת (בגליל כאן בביתנו)
 43.  שיר תל-חי (לחן לא ידוע) (חרמשים לכם מדוע)
 44.  שירת הגליל (בלילה בסאון שנות עבר)
 45.  תל-חי (כחזון תוחלת)