הקטן
גופן
הגדל
גופן
הנגב, המדבר והערבה

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אדמה ותכול שמים (אדמה ותכול שמים)
 2.  אורחה במדבר (לחן זהבי) (ימין ושמאל רק חול וחול)
 3.  אורחה במדבר (לחן רפפורט) (עירום וחול ימין ושמאל)
 4.  אילת (בין הרים צורי האופל נערמו)
 5.  אל אדמות לכיש (בבור עתיק-יומין היונים תהמינה)
 6.  אל הנגב (אל הנגב גיבורים צועדים)
 7.  אני מן המדבר (אני מן המדבר)
 8.  אשים מדבר (אשים מדבר לאגם-מים)
 9.  אשיר לך (אשיר לך שיר של מדבר)
 10.  את אדמה (את אדמה בלב מדבר)
 11.  בגבולות המדבר (אי שם על גבולות המדבר)
 12.  בדרך לאילת (לחן מאיר נוי) (קצת דרומה לבאר שבע)
 13.  בדרך לאילת (לחן עממי) (קצת דרומה לבאר שבע)
 14.  בוקרי לכיש (בין לכיש ועזקה)
 15.  בין חולות מדבר (בין חולות מדבר)
 16.  בנתיבות מדבר (ים חולות היא הציה)
 17.  בערבות הנגב (בערבות הנגב מתנוצץ הטל)
 18.  בערבות לכיש (בנוף קדומים בגבולות של ציה)
 19.  דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן)
 20.  הד מדברי (זה לחמי וזה מימי)
 21.  הורה אילת (שיירה פונה אילתה)
 22.  הורה ל"ג בעומר (רדו לנגב יא שבאב)
 23.  הורה נגב (הורה הורה ברמה)
 24.  הורה שלהבת (במדבר משתולל הרוח)
 25.  המחול במדבר (הט נא אוזן הוי אחי)
 26.  הסבתא בנגב (אני והסבתא ישבנו בצוותא)
 27.  הפלמ"חניק מחפש את המחר (הנה הערב כבר ירד על המדבר)
 28.  הרחק במדבר (הרחק במדבר צומח לו תמר)
 29.  הרעות (על הנגב יורד ליל הסתיו)
 30.  ובנו בתים (לחן זהבי) (קול קורא במדבר)
 31.  זו אילת (עוד בימי מלוך המלך שלמה בן דוד)
 32.  יצוא יצאו שלושה לנגב (יצוא יצאו שלושה לנגב)
 33.  ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה)
 34.  ישם מדבר (ישם מדבר לאגם מים)
 35.  ישם מדבר (לחן בן-פורת) (ישם מדבר)
 36.  לכתך אחרי במדבר (ועל ידי עבדיך)
 37.  למדבר (לך לך למדבר)
 38.  למדבר שאנו (למדבר שאנו על דבשות גמלים)
 39.  לשתיל בנגב (ביד עמל שתיל נשתל)
 40.  מחול יטבתה (עורי שמש בהרים האלה)
 41.  מי זאת עולה (לחן נרדי) (מי זאת עולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה)
 42.  מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) (מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה)
 43.  מעבר לנהר (מעבר לנהר נדדנו הנה)
 44.  על חוף אילת (היה זה יום אביב תש"ט)
 45.  פסח (ישראל ישראל צא מן המדבר)
 46.  צה"ל (בא מנגב סער)
 47.  קול קורא במדבר (קול קורא במדבר)
 48.  קומו תועי מדבר (לחן הופמן) (קומו תועי מדבר)
 49.  קומו תועי מדבר (לחן שרת) (קומו תועי מדבר)
 50.  קציר בנגב (בשדות שואן קציר)
 51.  שיר הבוקרים (ערבה ערבה אין קץ)
 52.  שיר הוותיקים (הדרכים במדבר הכירוך)
 53.  שיר המים (לחן בוסקביץ) (השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים)
 54.  שיר המים (לחן ורדינה שלונסקי) (השמעת איך בנגב)
 55.  שיר הנגב (השמעת איך בנגב)
 56.  שיר הצינור (בטרם עלתה החמה)
 57.  שיר חורב (שוב הדרכים נושאות דרומה)
 58.  שיר כושי (אל ארץ ערבה מדבר)
 59.  שיר לקיבוץ בנגב (שם הרחק הרחק בנגב)
 60.  שיר ערש נגבי (רוח רוח על ביתנו)