הקטן
גופן
הגדל
גופן
השפה העברית

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אושה שה (יש לי רעה בנורדיה)
 2.  אך ורק עברית (בשפתיה)
 3.  אלף בית (תרגום אילון-ברניק) (בכיריים אש בוערת)
 4.  אלף-בית (חדר קטן צר וחמים)
 5.  אלף-בית (אלף בית גימל דלת)
 6.  בארץ הצבי (פה בארץ הצבי)
 7.  גימ"ל (כף בית אותיות)
 8.  הבה נרננה (הבה נרננה, הבה נרננה)
 9.  הוי עד מתי (הוי עד מתי)
 10.  הוי רננו (הוי הוי רננו)
 11.  המנון גדוד מגני השפה (התדעו מי אנוכי?)
 12.  זמר לחמישה עשר בשבט (מרחב שדה וירק עצים)
 13.  יחפים (מי אנחנו? יחפים)
 14.  ילד קט גש אליי (בוא הנה ילד)
 15.  כך כתוב בלכסיקון (בוא נצא)
 16.  מי יודע תל אביב (מי יודע תל אביב)
 17.  משירי גדוד מגיני השפה (בארצנו הלאומית)
 18.  עברים אנחנו (עברים אנחנו: עברית נדברה)
 19.  פה בארץ חמדת אבות (פה בארץ חמדת אבות)
 20.  פתח אל"ף א (פתח אל"ף א)
 21.  שאו ציונה נס ודגל (לחן לא ידוע) (שאו ציונה נס ודגל)
 22.  שיר האל"ף-בי"ת (אל"ף בי"ת בי"ת ובי"ת)
 23.  שיר הניצחון (הידד הידד הגיבורים)
 24.  שמחו שישו כל בני עמנו (שמחו שישו כל בני עמנו)
 25.  תל-אביב (בתימן שם צרה ויגון וסבל עלינו)