הקטן
גופן
הגדל
גופן
חישלנו הרצון
חׁרַשְׁנוּ הָרָצוֹן מִבַּרְזֶל... [המשך בית ראשון כמו אצל אברהם דגן] עֲלֵה חָלוּץ עֲלֵה עֲלֵה חָלוּץ עֲלֵה עֲלֵה וּבְנֵה דַּרְכֵּנוּ לֹא סוֹּגָה בַּשֹוֹשַנִּים... עֲלֵה חָלוּץ... וְאִם יָקוּמוּ אוֹיְבֵינוּ לְמִכְשׁוֹל בַּדֶּרֶךְ לִתְחִיַּת הָעַם נִשְׁבַּעְנוּ אָנוּ חֲלוּצִים כִּי לֹא יַפְחִידֵנוּ הַדָּם עֲלֵה חָלוּץ...חרשנו הרצון מברזל... [המשך בית ראשון כמו אצל אברהם דגן] עלה חלוץ עלה עלה חלוץ עלה עלה ובנה דרכנו לא סוגה בשושנים... עלה חלוץ... ואם יקומו אויבינו למכשול בדרך לתחיית העם נשבענו אנו חלוצים כי לא יפחידנו הדם עלה חלוץ...

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: יחזקאל פולרביץ
לחן: לא ידוע
כתיבה: יונישקיס, תרצ"א

חׁרַשְׁנוּ הָרָצוֹן מִבַּרְזֶל...
[המשך בית ראשון כמו אצל אברהם דגן]

עֲלֵה חָלוּץ עֲלֵה עֲלֵה חָלוּץ
עֲלֵה עֲלֵה וּבְנֵה

דַּרְכֵּנוּ לֹא סוֹּגָה בַּשֹוֹשַנִּים...

עֲלֵה חָלוּץ...

וְאִם יָקוּמוּ אוֹיְבֵינוּ לְמִכְשׁוֹל
בַּדֶּרֶךְ לִתְחִיַּת הָעַם
נִשְׁבַּעְנוּ אָנוּ חֲלוּצִים
כִּי לֹא יַפְחִידֵנוּ הַדָּם

עֲלֵה חָלוּץ...
חרשנו הרצון מברזל...
[המשך בית ראשון כמו אצל אברהם דגן]

עלה חלוץ עלה עלה חלוץ
עלה עלה ובנה

דרכנו לא סוגה בשושנים...

עלה חלוץ...

ואם יקומו אויבינו למכשול
בדרך לתחיית העם
נשבענו אנו חלוצים
כי לא יפחידנו הדם

עלה חלוץ...


לפי ביצוע מאיר לוקיץ

חִשַּׁלְנוּ הָרָצוֹן מִבַּרְזֶל
לָמַדְנוּ תּוֹרָה וַעֲבוֹדָה
נִשְׁבַּעְנוּ לְהַפְקִיר חַיֵּינוּ
____________

עֲלֵה חָלוּץ
עֲלֵה וּבְנֵה חָלוּץ
עֲלֵה חָלוּץ
עֲלֵה וּבְנֵה חָלוּץ
עֲלֵה וּבְנֵה חָלוּץ
עֲלֵה, עֲלֵה, עֲלֵה וּבְנֵה!

אִם בָּאוּ אֲלָפִים מִבָּזֶל
________

עֲלֵה חָלוּץ...
חישלנו הרצון מברזל
למדנו תורה ועבודה
נשבענו להפקיר חיינו
____________

עלה חלוץ
עלה ובנה חלוץ
עלה חלוץ
עלה ובנה חלוץ
עלה ובנה חלוץ
עלה, עלה, עלה ובנה!

אם באו אלפים מבזל
________

עלה חלוץ...


גרסת בית"ר

חִשַּׁלְנוּ הָרָצוֹן מִבַּרְזֶל
וְלָמַדְנוּ תּוֹרַת הֲגַנָּה
נִשְׁבַּעְנוּ לְהַפְקִיר חַיֵּינוּ
לְמַעַן בִּנְיַן הַמְּדִינָה

תֵּל חַי הַבְּרִית,
תֵּל חַי תֵּל חַי הַבְּרִית
הֵידָד בֵּיתָ"ר
הֵידָד הֵידָד בֵּיתָ"ר
הֵידָד הֵידָד בְּרִית תְּרוּמְפֶּלְדוֹר

דַּרְכֵּנוּ לֹא סוּגָה שׁוֹשַנִּים
מְלֵאָה הִיא רֶפֶשׁ וָדָם
אַל פַּחַד וּנְסִיגָה אָחוֹרָה
נָסֹלָּה הַמְסִלָּה לָעַם

תֵּל חַי הַבְּרִית...

וְאִם יָקוּם עַרְבִי לְמִכְשׁוֹל
בַּדַּרֶךְ לִתְחִיַּת הָעַם
נִשְׁבַּעְנוּ אֲנַחְנוּ כֻּלָּנוּ
שֶׁלֹּא יַפְחִידֵנוּ אָדָם

תֵּל חַי הַבְּרִית...
חישלנו הרצון מברזל
ולמדנו תורת הגנה
נשבענו להפקיר חיינו
למען בניין המדינה

תל חי הברית,
תל חי תל חי הברית
הידד בית"ר
הידד הידד בית"ר
הידד הידד ברית תרומפלדור

דרכנו לא סוגה שושנים
מלאה היא רפש ודם
אל פחד ונסיגה אחורה
נסולה המסילה לעם

תל חי הברית...

ואם יקום ערבי למכשול
בדרך לתחיית העם
נשבענו אנחנו כולנו
שלא יפחידנו אדם

תל חי הברית...


 פרטים נוספים


מתוך גרסת בית"ר , נוסח צבי פרייגרזון

וְאִם יָקוּם עַרְבִי לְמִכְשׁוֹל
בַּדֶּרֶךְ לִתְחִיַּת הָעַם
נִשְבַּעְנוּ אֲנַחְנוּ, בֵּיתָ"רִים,
שֶׁלֹּא יַפְחִידֵנוּ הַדָּם
ואם יקום ערבי למכשול
בדרך לתחיית העם
נשבענו אנחנו, בית"רים,
שלא יפחידנו הדם


 פרטים נוספים


משירונו הפרטי של אברהם דגן

חִשַּׁלְנוּ הָרָצוֹן מִבַּרְזֶל
לָמַדְנוּ תּוֹרַת הֲגַנָּה
נִשְׁבַּעְנוּ לְהַפְקִיר חַיֵּינוּ
לְמַעַן תְּחִיַּת הָאֻמָּה

עֲלֵה חָלוּץ.....וּבְנֵה

דַּרְכֵּנוּ לֹא סוּגָה בַּשּׁוֹשַנִּים
מְלֵאַת רֶפֶשׁ וָדָם
בְּלִי פַּחַד בְּלִי מוֹרָא חֲלוּצִים
נָרִימָה אֶת דֶּגֶל הָעַם.

עֲלֵה חָלוּץ......וּבְנֵה.
חישלנו הרצון מברזל
למדנו תורת הגנה
נשבענו להפקיר חיינו
למען תחיית האומה

עלה חלוץ.....ובנה

דרכנו לא סוגה בשושנים
מלאת רפש ודם
בלי פחד בלי מורא חלוצים
נרימה את דגל העם.

עלה חלוץ......ובנה.


 פרטים נוספים


מתוך "כיסופים וסער" מאת יצחק גנוז

חִשַּׁלְנוּ הָרָצוֹן מִבַּרְזֶל
לָמַדְנוּ תּוֹרַת הֲגַנָּה
נִשְׁבַּעְנוּ לְהַקְרִיב חַיֵּינוּ
לִמְעַט בִּטָּחוֹן אַרְצֵנוּ
חישלנו הרצון מברזל
למדנו תורת הגנה
נשבענו להקריב חיינו
למעט בטחון ארצנו


 פרטים נוספים


הבית השני מתוך "במעגלי הדובה הגדולה" מאת יצחק גנוז

דַרְכֵּנוּ לֹא סוּגָה בַּשּׁוֹשַׁנִּים
מְלֵאָה הִיא רֶפֶשׁ וָדָם
בְּלִי פַּחַד בְּלִי מוֹרָא חֲלוּצִים
נָרִימָה אֶת דֶּגֶל הָעַם.
דרכנו לא סוגה בשושנים
מלאה היא רפש ודם
בלי פחד בלי מורא חלוצים
נרימה את דגל העם.


 פרטים נוספים


נוסח שזכר חיים גורי

חִשַּׁלְנוּ הָרָצוֹן מִבַּרְזֶל
(או: חִשַּׁלְנוּ רָצוֹן מִבַּרְזֶל)
לָמַדְנוּ תּוֹרַת הֲגַנָּה
נִשְׁבַּעְנוּ לְהַקְרִיב חַיֵּינוּ
לִמְעַט טוֹבַת הָאֻמָּה

עֲלֵה חָלוּץ עֲלֵה וּבְנֵה
חישלנו הרצון מברזל
(או: חישלנו רצון מברזל)
למדנו תורת הגנה
נשבענו להקריב חיינו
למעט טובת האומה

עלה חלוץ עלה ובנה


 פרטים נוספים
הקלטת זמרדע
ביצוע: חסיה יהודה (סובר)
שנת הקלטה: פברואר 2013


הקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

הקלטה היסטורית
ביצוע: מאיר לוקיץ
שנת הקלטה: 1948
מקור: אוסף הקלטות קול ישראל בארכיון הצליל בספריה הלאומית

 אנו מתנצלים על איכות ההקלטה

על השיר

משירי בית"ר. נפוץ בפזמון "עלה חלוץ, עלה ובנה" (השונה מהמקור) במחנות העקורים בגרמניה אחרי השואה. חיים גורי מספר כי שמע את השיר רק שם ומעולם לא בארץ. בספרו האוטוביוגרפי של יצחק גנוז "כיסופים וסער" (ההוצאה לאור של משרד הביטחון], תשמ"ה), עמ' 63, מביא גנוז שיר יידי "מיר וועלן זיך ניט לאזן שוחט" שהוא מציין שהיה "באותו קצב ומנגינה" של "חישלנו הרצון", אולם השירים באורך שונה, ואכן המנגינה היידית (כפי ששר בשיחת טלפון ליוסי גולדנברג 12.8.2013) אחרת.

יהודה רימר בספר "בנייך בונייך" (הוצאת יד טבנקין, 2000), עמ' 111, כותב (ככל הנראה באופן משובש מבחינת האתחלתא והתאריכים) כי:

הסיסמה העברית "עלה ובנה" נלקחה מן הסתם מהפזמון של השיר "עלה חלוץ" (חשלנו חרשנו מברזל) שהיה פופולרי במזרח אירופה של שנות העשרים והשלושים.

האזינו לביצוע מפי בת עמי זמירי באתר בית הספרים הלאומי - בחרו:

(Click to listen (YC-02945-REL_A_01. השיר מתחיל בתזמון 24:05.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת evyatar@zemereshet.co.il.
© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם