הקטן
גופן
הגדל
גופן
גשם וחורף

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אחר הגשם (שני לילות ושני ימים)
 2.  אל הבוץ (אל הבוץ נא לקפוץ)
 3.  אל נשכח את הצחוק (אם בחורף סוערת הרוח)
 4.  בא החורף (לחן גוילי) (בא החורף לעולם)
 5.  בא החורף (לחן משה דפנא) (בא החורף לעולם)
 6.  בוץ (אל תטבול בבוץ רגליים)
 7.  בחורף (החורף הגיע יידום הן הניר)
 8.  בצפון הרחק (בצפון הרחק יש כפר)
 9.  גם שמש גם גשם (גם שמש גם גשם הביטו וראו)
 10.  גשם (גשם קל נוטף)
 11.  גשם (טיף-טף, טיף-טף)
 12.  גשם גשם טוב (גשם גשם גשם טוב)
 13.  גשם טוב נוטף (גשם טוב נוטף גשם טוב שוטף)
 14.  גשם לשם (גשם לשם הרף כבר)
 15.  גשם משמים רד (גשם משמים רד)
 16.  גשם רד (גשם רד מן השמים)
 17.  גשם רד (גשם רד מעב ענן)
 18.  הבית הדואג (הגשם יורד יורד מאתמול)
 19.  הגשם (גשם גשם בא סוף סוף)
 20.  הגשם (שר הדרור: קר לי קר)
 21.  הגשם (לחן פאול בן חיים) (גשם גשם בא סוף סוף)
 22.  הגשם והילד (הו פתח נא לי ילד)
 23.  הוללו חוללו רוחות זעם (הוללו חוללו רוחות זעם)
 24.  הזורעים בדמעה (הנה גשם גשם בא)
 25.  היורה (גשם גשם משמים)
 26.  היורה שמע נא (היורה שמע נא)
 27.  הללו לגשם (לחורש ולזורע)
 28.  הפרדס (בחורף בוקר חורף בוקר צח)
 29.  הרוח (הרוח בא מקצה עולם)
 30.  טיף טיף טף (טיף טיף טף יורד)
 31.  טיפות הגשם (טיפות הגשם אנו פה)
 32.  יבואו גשמים בעתם (יבואו גשמים בעתם)
 33.  יום וליל (יום וליל גשם קור ורוח)
 34.  יום חורף נתת לי (יום חורף נתת לי ארצי המכשפת)
 35.  יוסי בגשם (גשם גשם זה יומיים)
 36.  יורה יקר (יורה יקר השקה נא)
 37.  כל היום טייל הרוח (כל היום טייל הרוח בין הרים)
 38.  כשהלכנו לפלמ"ח (זה היה ביום של גשם)
 39.  מחול הגשם (לחן גרינשפון) (הוי, הוי, ילדים)
 40.  מחול הגשם (לחן נרדי) (הוי הוי ילדים)
 41.  מן הבוקר גשם (מן הבוקר גשם, גשם)
 42.  מר מייללת הרוח (מר מייללת הרוח)
 43.  משה בגשם (אל הרחוב משה יצא)
 44.  משיב הרוח (משיב הרוח)
 45.  נגינת חורף (תרגום מרדכי צבי מאנה) (בן יקיר)
 46.  נגינת חורף (תרגום פסח קפלן) (אן תלך בן)
 47.  סיגריות (הקור חודר עד עצמות וחושך מסביב)
 48.  עוד אשוב (רוח ערב בא)
 49.  עופי רוח (עופי רוח, עופי רוח)
 50.  על ענן כביש (על ענן כביש)
 51.  עננה קלה (עננה קלה שטה שטה לה)
 52.  פה בשדרה (פה בשדרה עצים יעמודו)
 53.  פוח פוח (פוח, פוח, פחי הרוח מן הים לכאן)
 54.  פזמון המקלחת (בפתחה של המקלחת)
 55.  פנו דרך ליורה (משמים קול קורא)
 56.  קחיני רוח (רוח על צמרות עצים)
 57.  קשה לשוח (לחן לא ידוע) (הה כמה קשה לשוח)
 58.  קשה לשוח (לחן סמבורסקי) (הה, כמה קשה לשוח)
 59.  רוח (לחן ולבה) (איזה רוח, איזה רוח)
 60.  רוח חורף (רוח רוח בא לגן)
 61.  רוח רד מן ההרים (רוח רד מן ההרים)
 62.  רוח רוח (רוח רוח רוח רגע לא ינוח)
 63.  רוח רוח (רוח רוח עורה רוח)
 64.  רוח רוח (לחן לא ידוע) (רוח רוח רוח רוח בפרדס נפל תפוח)
 65.  רוח רוח (לחן עממי גרמני) (רוח רוח רוח רוח בפרדס נפל תפוח)
 66.  רוח רוח (לחן פאול בן חיים) (רוח רוח למה לא תשכב לנוח)
 67.  רוח, ענן (רוח ענן השמש נחבא)
 68.  שיר גשם (ירד הגשם כרצונו)
 69.  שיר גשם (גשם גשם גשם גשם)
 70.  שיר הגשם (בואו עננים)
 71.  שיר הגשר (לילה סגריר שמי חורף קודרים)
 72.  שיר החורף (חורף בא הידד הידד)
 73.  שיר הקברניט (עם ליל חורפי)
 74.  שיר חורף (גשמים יורדים, גשמים נוטפים)
 75.  שיר כפור (מתרגם לא ידוע) (עם צאת כוכבי)
 76.  שיר כפור (תרגום טשרניחובסקי) (עם ליל האביב)
 77.  שיר מזמור לפרטיזנית (קור עולה מתוך הליל)
 78.  שיר צינה (עת גלי פיאצטה)
 79.  שירת חורף (היערה בני בחצות הליל)
 80.  תוגת הסתיו (שיר נוגה לי, רוח עוגמת)
 81.  תפילת גשם (גשם, גשם, נאנח שדה מחום)
 82.  תפילת הגשם (גשם, גשם, גשם טוב אל שמיים, תן לרוב!)