הקטן
גופן
הגדל
גופן
העמקים

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אל הביצה (אל הביצה באומץ רוח)
 2.  אני רוצה לנסוע (אני רוצה לנסוע)
 3.  בנות תענך (צל ערבית חמק מן התבור)
 4.  בעמק מזרחה (בעמק מזרחה לרגלי ההר)
 5.  גבעתי (בעמק בעמק)
 6.  הורה משמר העמק ()
 7.  הנחל בעמק (הנחל בעמק בעצב יזרום)
 8.  העמק הוא חלום (העמק הוא חלום)
 9.  חג הביכורים בעמק (חג חג חג לעמק)
 10.  חליל רועים (בבוקר העמק נעור מחלום)
 11.  טיילתי בעמק (טיילתי בעמק, צמאתי מאוד)
 12.  יום פנה (יום פנה והעמק צללים)
 13.  מולדתי (על משמר העמק)
 14.  עמק (פלדה כחולה)
 15.  עמק יזרעאל (בקעה עמוקה בין הרים)
 16.  עמק מולדת (על גבע ותל בעמק יזרעאל)
 17.  עמק עמק עבודה (עמק עמק עבודה)
 18.  קציר בעמק (עת עמוד השחר)
 19.  שדות שבעמק (שדות שבעמק)
 20.  שיר העמק (זה הזמן עשה אלוה)
 21.  שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע)
 22.  שיר לעמק (שיר לעמק שיר להר)
 23.  שיר לעמק (לחן דגנית) (מה טובו אוהליך שדה יזרעאל)
 24.  שיר לעמק (לחן זעירא) (מה טובו אוהליך שדה יזרעאל)
 25.  שיר קוצרי העמק (רונו לעמל)
 26.  שירת העמק (הוי, בחור ממושבות יזרעאל)
 27.  שם בחורשה (שם בחורשה מעיין מים)
 28.  שם בעמק יזרעאל (שם בעמק יזרעאל)