הקטן
גופן
הגדל
גופן
מבינות גלי עופרת
מִבֵּינוֹת גַּלֵּי עוֹפֶרֶת הַלְּבָנָה תַּגִּיחַ אַט, וְעַל הָאָרֶץ הַחִוֶּרֶת אוֹר נוּגֶה תִּשְׁפֹּךְ בַּלָּאט. עַל הַדֶּרֶךְ כְּנוֹאֶשֶׁת תִּתַּע לָהּ אוֹרְחָה, אוֹרְחַת גְּמַלִּים. בֵּדוּאִי עַל הַדַּבֶּשֶׁת שָׁר שִׁירִים מְסֻלְסָלִים. דְּבַר מָה קָרוֹב לַנֶּפֶשׁ יִשָּׁמַע בְּסִלְסוּלָיו: תִּקְוַת עַם שׁוֹאֵף לַחֹפֶשׁ צַעַר עַם עַל טִלְטוּלָיו. חֹשֶךְ, דְּמִי בַּכֹּל זָרוּעַ שִׁמָּמוֹן בַּכֹּל בַּכֹּל בַּכֹּל; רַק הַתַּן וְהַצָּבוֹעַ מֵרָחוֹק יַשְׁמִיעוּ קוֹל.מבינות גלי עופרת הלבנה תגיח אט, ועל הארץ החיוורת אור נוגה תשפוך בלאט. ועל הדרך כנואשת תיתע לה אורחת גמלים. בדואי על הדבשת שר שירים מסולסלים. דבר מה קרוב לנפש יישמע בסלסוליו: תקוות עם שואף לחופש צער עם על טלטוליו. חושך, דמי בכול זרוע שיממון בכול בכול בכול; רק התן והצבוע מרחוק ישמיעו קול.

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: ישראל דושמן
לחן: ג'ון סטיבנסון

מִבֵּינוֹת גַּלֵּי עוֹפֶרֶת
הַלְּבָנָה תַּגִּיחַ אַט,
וְעַל הָאָרֶץ הַחִוֶּרֶת
אוֹר נוּגֶה תִּשְׁפֹּךְ בַּלָּאט.

עַל הַדֶּרֶךְ כְּנוֹאֶשֶׁת
תִּתַּע לָהּ אוֹרְחָה, אוֹרְחַת גְּמַלִּים.
בֵּדוּאִי עַל הַדַּבֶּשֶׁת
שָׁר שִׁירִים מְסֻלְסָלִים.

דְּבַר מָה קָרוֹב לַנֶּפֶשׁ
יִשָּׁמַע בְּסִלְסוּלָיו:
תִּקְוַת עַם שׁוֹאֵף לַחֹפֶשׁ
צַעַר עַם עַל טִלְטוּלָיו.

חֹשֶךְ, דְּמִי בַּכֹּל זָרוּעַ
שִׁמָּמוֹן בַּכֹּל בַּכֹּל בַּכֹּל;
רַק הַתַּן וְהַצָּבוֹעַ
מֵרָחוֹק יַשְׁמִיעוּ קוֹל.
מבינות גלי עופרת
הלבנה תגיח אט,
ועל הארץ החיוורת
אור נוגה תשפוך בלאט.

ועל הדרך כנואשת
תיתע לה אורחת גמלים.
בדואי על הדבשת
שר שירים מסולסלים.

דבר מה קרוב לנפש
יישמע בסלסוליו:
תקוות עם שואף לחופש
צער עם על טלטוליו.

חושך, דמי בכול זרוע
שיממון בכול בכול בכול;
רק התן והצבוע
מרחוק ישמיעו קול.


 פרטים נוספים


גרסת עמליה חקל

מִבֵּינוֹת גַּלֵּי עוֹפֶרֶת
הַלְּבָנָה תַּגִּיחַ אַט,
עַל הָאָרֶץ הַחִוֶּרֶת
אוֹר נוּגֶה תִּשְׁפֹּךְ בַּלָּאט.

אֶל הַדֶּרֶךְ הַנּוֹאֶשֶׁת
תִּתְהַלַּךְ אוֹרְחַת גְּמַלִּים.
בֵּדוּאִי עַל הַדַּבֶּשֶׁת
שָׁר שִׁירִים מְסֻלְסָלִים.

דּוּמִיָּה הַכֹּל עוֹטֶפֶת
שִׁמָּמוֹן בַּכֹּל בַּכֹּל בַּכֹּל;
רַק הַתַּן וְהַצָּבוֹעַ
מֵרָחוֹק יַשְׁמִיעוּ קוֹל.
מבינות גלי עופרת
הלבנה תגיח אט,
על הארץ החיורת
אור נוגה תשפוך בלאט.

אל הדרך הנואשת
תתהלך אורחת גמלים.
בדואי על הדבשת
שר שירים מסולסלים.

דומיה הכול עוטפת
שיממון בכול בכול בכול;
רק התן והצבוע
מרחוק ישמיעו קול.


מתוך השירון "חנינא", 1927

מִבֵּינוֹת גַּלֵּי עוֹפֶרֶת
הַלְּבָנָה תַּגִּיחַ אַט,
וְעַל הָאָרֶץ הַחִוֶּרֶת
אוֹר נוּגֶה תִּשְׁפֹּךְ בַּלָּאט.

שֶׁקֶט, דְּמִי בַּכֹּל זָרוּעַ
שִׁמָּמוֹן בַּכֹּל בַּכֹּל בַּכֹּל;
רַק הַתַּן וְהַצָּבוֹעַ
מֵרָחוֹק יַשְׁמִיעוּ קוֹל.

עַל הַדֶּרֶךְ כְּנוֹאֶשֶׁת
תִּתְעֶה לָהּ אוֹרְחַת גְּמַלִּים.
בֵּדוּאִי עַל הַדַּבֶּשֶׁת
שָׁר שִׁירִים מְסֻלְסָלִים.

דְּבַר מָה כֹּה קָרוֹב לַנֶּפֶשׁ
יִשָּׁמַע בְּסִלְסוּלָיו:
תִּקְוַת עַם שׁוֹאֵף לַחֹפֶשׁ
צַעַר עַם עַל טִלְטוּלָיו.
מבינות גלי עופרת
הלבנה תגיח אט,
ועל הארץ החיוורת
אור נוגה תשפוך בלאט.

שקט, דמי בכול זרוע
שיממון בכול בכול בכול;
רק התן והצבוע
מרחוק ישמיעו קול.

על הדרך כנואשת
תתעה לה אורחת גמלים.
בדואי על הדבשת
שר שירים מסולסלים.

דבר מה כה קרוב לנפש
יישמע בסלסוליו:
תקוות עם שואף לחופש
צער עם על טלטוליו.


 פרטים נוספים


ממחברתה של שיינע כהן

[התחלת בית שני]
וְעַל הָאָרֶץ כְּנוֹאֶשֶׁת
תֵּתַע לָהּ אֹרְחַת גְּמַלִּים

[התחלת בית שני]
ועל הארץ כנואשת
תתע לה אורחת גמלים


 פרטים נוספים


משירונו של אברהם דגן (בודא)

שִׁיר הַמִּדְבָּר

[בית שני]
עַל הַדֶּרֶךְ הַחִוֶּרֶת
אֹרְחַת גְּמַלִּים
בֶּדוּאִי עַל הַדַּבֶּשֶׁת
שָׁר שִׁירִים מְסֻלְסָלִים
שיר המדבר

[בית שני]
על הדרך החיוורת
אורחת גמלים
בדואי על הדבשת
שר שירים מסולסלים פרטים נוספים


מפנקסה של הדסה ברלינסקי

בִּמְדִינוֹת [?] גַּלֵּי עוֹפֶרֶת
הַלְּבָנָה תָּנוּחַ לָהּ
עַל הָאָרֶץ הַחִוֶּרֶת
שָׁר שִׁירִים מְסֻלְסָלִים

[זה כל הטקסט, לא נועד להיות שלם]
במדינות [?] גלי עופרת
הלבנה תנוח לה
על הארץ החיוורת
שר שירים מסולסלים

[זה כל הטקסט, לא נועד להיות שלם]


 פרטים נוספים


מפי ד"ר רינה ברוך כפי שלמדה ממדריכיה בקן השומר הצעיר ברמת גן.

מִבֵּינוֹת גַּלֵּי עוֹפֶרֶת
הַלְּבָנָה תָּגִיחַ אַט
וְעַל הַדֶּרֶךְ הַחִוֶּרֶת
אוֹר נוּגֶה תִּשְׁפֹּךְ בַּלָּאט

עַל הַדֶּרֶךְ כְּנוֹאֶשֶׁת
תֵּתַע לָהּ אֹרְחַת גְּמַלִּים
בֶּדוּאִי עַל הַדַּבֶּשֶׁת
שָׁר שִׁירִים מְסֻלְסָלִים.
מבינות גלי עופרת
הלבנה תגיח אט
ועל הדרך החורת
אור נוגה תשפוך בלאט

על הדרך כנואשת
תתע לה אורחת גמלים
בדואי על הדבשת
שר שירים מסולסלים. פרטים נוספים
ביצוע: נגה אשד
עיבוד: צחי פודור
שנת הקלטה: 2012
נכלל בתקליטור: שאו ציונה נס ודגלהקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: רנה שפירא
שנת הקלטה: 26.5.2009
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת


פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: חמדה לוי


פתיחה בנגן חיצוני

הקלטת זמרדע
ביצוע: עמליה (ויולה) חקל
שנת הקלטה: 2008
מקור: אתר זֶמֶרֶשֶׁת

נביחת הכלב בשורה האחרונה הנה מקרית לחלוטין.

על השיר

חנינא קרצ'בסקי הביא את הלחן לישראל דושמן, שכתב את הנוסח העברי. את השיר העברי הנחיל קרצ'בסקי. 


קראו על השיר המקורי The Last Rose of Summer בוויקיפדיה האנגלית. אין קשר בין הטקסט המקורי לגרסאות העבריות. האזינו לביצוע השיר בשפת המקור (אנגלית).

וידיאו: אילקה רווה מנגן בחליל את המנגינה כרקע לחיים גורי הקורא קטע מספרו.

כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת evyatar@zemereshet.co.il.
תגיות

מסע ונדודים  

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם