הקטן
גופן
הגדל
גופן
שירי משחק

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אבא'לה בוא ללונה פארק (מי עוד לא היה בלונה פרק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אני עומדת במעגל (אני עומדת במעגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  בית קט (בית קט אני יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  בן לוקח בת (בן לוקח בת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  בנו גשר (בנו גשר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  התוכל להעביר את זה מבלי לטעות (התוכל להעביר את זה מבלי לטעות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  חמור נוסע (חמור נוסע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  חת שתיים שלוש וחצי (חת שתיים שלוש וחצי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  יש לנו במעגל גולם (יש לנו במעגל גולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  לא כלום לא לזוז (לא כלום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  לשנה טובה שקדייה (לשנה טובה שקדייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  נגן בכינור (כינור קטן לו לי קנה אבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  עשר אצבעות (אצבעות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  פרת משה רבנו (פרת משה רבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  פתח אל"ף א (פתח אל"ף א) קובץ להאזנה - בדף השיר