הקטן
גופן
הגדל
גופן
השירים

»חיפוש:

»חיפוש לפי א'-ב':

»כל השירים לפי סדר א'-ב'
»כל השירים לפי סדר הכנסתם לאתר
»100 השירים האחרונים שעלו לאתר, מהאחרון לראשון


השירים המופיעים בדף זה מוצגים בסדר אקראי. לחיפוש אלפביתי לחצו על האות הרצויה.

1. אליהו הנביא (יש לנו אב זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. עם השחר (עם השחר עם האור) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. יד ענוגה (יד ענוגה הייתה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
4. מגן וגן (מגן וגן מכל אילן) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. לו לו (ולו הייתי רביד זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אכלו ילדים, לחם "תוצרת" (לחן לוי-תנאי) (אכלו ילדים, לחם "תוצרת") קובץ להאזנה - בדף השיר
7. ברכת עם (תחזקנה ידי כל אחינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
8. שלח את עמי (מהר משה צו את פרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. חג היום, חג הפרחים (חג היום, חג היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. באגוזים נשחקה (לחן ולבה) (באגוזים נשחקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
11. וניה (הי ונייתי וניה) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. נרותיי הזעירים (לחן ברוך שור) (נרותיי הזעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. שומר מה מליל (שומר מה מליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. וולגה - דון (מוולגה עד דון בשדות הרחבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. הסירים על הקיר (הסירים על הקיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. שושנה (שושנה שושנה שושנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. מחול יטבתה (עורי שמש בהרים האלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. חושו אחים חושו (חושו אחים חושו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
19. קדש ורחץ (לחן עממי מסורתי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. דגל העמל (הניפו דגל העמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
21. שיר הפרטיזנים היהודים (אל נא תאמר הנה דרכי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
22. אנו עלייך שומרים (שמש ירדה בשולייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. אשירה נא לידידי (אשירה נא לידידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. בוץ (אל תטבול בבוץ רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. ירדה השבת (ירדה השבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר