הקטן
גופן
הגדל
גופן
מקצועות

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אהבת יוגב (אבחת חרמש בתלתן)
 2.  אחינו הנהג (אחינו הנהג)
 3.  איכר מבן-שמן (איכר צעיר מבן שמן)
 4.  אלף-בית (אלף בית גימל דלת)
 5.  אני לא ליצן (אני לא ליצן)
 6.  אני נהג רכבת (אני נהג רכבת)
 7.  במחילה חייט אני (במחילה חייט אני)
 8.  ד"ר ברייר (כל חולה שבר)
 9.  דג לשבת (ראו אני דייג)
 10.  דייגי חולתא (עת חמה תשקע מערבה)
 11.  דייגים (עם שחר אל הים)
 12.  האח מלחים (האח מלחים האח ספנים)
 13.  האיכר החרוץ (אני איכר, איכר חרוץ)
 14.  האיכר הקטן (שלום אבא שלום אמא)
 15.  הבונים בחומה (הבונים בחומה והנושאים בסבל)
 16.  הבנאים (תוק תוק תוק תוק תוק)
 17.  הגנן הקטן (לחן לא ידוע) (ערוגה קטנה לי)
 18.  הגנן הקטן (לחן סמבורסקי) (ערוגה קטנה לי)
 19.  הגנן הקטן (לחן שתיל) (ערוגה קטנה לי)
 20.  הגננת ניצה (הגננת ניצה היא בגן)
 21.  הדייג (על החוף סוכה עומדת לה)
 22.  הדייג המסכן (זה יום תמים)
 23.  הטוחן העליז (על פלג זך)
 24.  הי קברניט (הי קברניט)
 25.  הלך דייג למעיין (הלך דייג למעיין)
 26.  המורה אמר (המורה אמר עלו עלו)
 27.  המורה לטבע והגברת רבקה (המורה לטבע והגברת רבקה)
 28.  המנון המלח העברי (יהום הים, ובי הדם)
 29.  הנגר הקטן (הנני אומן מהיר)
 30.  הנה המלחים באים (הנה המלחים באים)
 31.  הנהג היזהר (הנהג היזהר)
 32.  הנהג שלנו חברמן (הנהג שלנו חברמן)
 33.  הנערים הספנים (מול הסיפון)
 34.  הסבל (שלום לכם שלום שלום)
 35.  הסבל (יתברך הרחמן)
 36.  הספנים (באונייה קוראים לי דוב המים)
 37.  הסתת הזקן (שם מעבר לבית)
 38.  העגלון (לאן תיסע? לטחנה)
 39.  העובדים החרוצים (לחן ביאל) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד)
 40.  העובדים החרוצים (לחן לא ידוע) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד)
 41.  העובדים החרוצים (לחן לוי-תנאי) (מי יודע מי יודע איך גנן עובד)
 42.  הקפיטן ג'וני (הקפיטן ג'וני)
 43.  זמר איכרים (גורן גורן גרעינים)
 44.  זמר של ספן (זמר של ספן)
 45.  חייו של תלמיד (כל פועל ופקיד)
 46.  חרוש, איכר, וזרע (חרוש איכר וזרע)
 47.  ידידי הוא טנקיסט (ידידי הוא טנקיסט)
 48.  יונה היה דייג נלהב (יונה היה דייג נלהב)
 49.  יצא דייג למעיין (יצא דייג למעיין)
 50.  כך תופר החייט (כך תופר חייטנו)
 51.  לנהג העברי (בדרך ללא דרך)
 52.  מי יודע עיר לישטינא (מי יודע עיר לישטינא)
 53.  מיכה אומן יד (רע לי בקצה העיר)
 54.  מלח בודד (שקעה השמש לפאתי הים)
 55.  מלחים עברים (מלחים עברים אנחנו)
 56.  מלחים עברים (שטה לה ספינונת)
 57.  מפליג מלח (מפליג מלח, מפליג הרחק,)
 58.  משלוח מנות (אש בפנים, בעין זיק)
 59.  מתנועע הספן (מתנועע הספן מתנועע)
 60.  נומה בן (נומה בן, עצום נא עין)
 61.  ספן הייתי בנמל (ספן הייתי בנמל)
 62.  ספנים (לחן ישראל פוקס) (הרחק מו החוף השקט הבטוח)
 63.  ספנים (לחן נחום נרדי) (הרחק מן החוף השקט, הבטוח)
 64.  עבודת האיכר (התדעו בנים איך האיכר)
 65.  עד מתי ספנים (כבר בוקר השכם)
 66.  פרח הסלע (מתנוצצת שפעת כוכבים)
 67.  קפיטן, קפיטן (קפיטן היה אחד)
 68.  קשה בנמל (קשה בנמל פה מלח)
 69.  שוטר תנועה (שוטר תנועה בן חיל)
 70.  שיר דייג (יוצא דייג לפועלו)
 71.  שיר האיכר הנודד (מקוסטינה עד ראש פינה)
 72.  שיר האיכר הנודד (נוסח שלונסקי) (מקוסטינה אל ראש פינה)
 73.  שיר הדוור (הנה הנה הדוארן)
 74.  שיר הדייגים (יוצאת הסירה למרחב הגדול)
 75.  שיר הטייסים (שוב ימריא המטוס לשמים)
 76.  שיר הנוטרת (סער קסם יז אורה)
 77.  שיר הסוורים (מי באש יעמוד, מי בחרב)
 78.  שיר הספנים (לדרך ספן)
 79.  שיר הספנים (קם השמש מן הלַיִל)
 80.  שיר העגלון (ארבעה לי גלגלים)
 81.  שיר העגלון (הסתכלי השכם בבוקר)
 82.  שיר הקברניט (עם ליל חורפי)
 83.  שיר השוטר (אלך קדימה, השוטר)
 84.  שיר השומר (כבר דועך כוכב)
 85.  שיר השומר (מעל המגדל סביב אשקיפה)
 86.  שיר השומר (לחן אלף) (מעל המגדל סביב אשקיפה)
 87.  שיר השומרים (מבוקר עד ערב)
 88.  שיר מוכר הכופתאות (תרגום לוינסון) (לא אדם אחד אכיר)
 89.  שיר מלחים (למה בוכה את ילדונת)
 90.  שיר מלחים (כשחף קל נישאת ברון)
 91.  שיר רוכל היויו (אקרמנאה לומפפה)
 92.  שירת הספנים (נשען אל תורן הספינה)
 93.  שרוכי נעליים (מטייל ברנש צעיר)
 94.  תאמר אהיה רב (תאמר אהיה רב)