הקטן
גופן
הגדל
גופן
קול מההרים
אל על באייל אל על מעפילים שמוע שמעתי קולות מן ההרים מדוע אל על נדמו שבילים ינוו בנו רק הרוחות הסוערים? עורו! עורו! רומו רומו מעלה! מעלה! הרה הרה אל פסגות הרי גליל! למה עוד לא באו מה יתמהמהו למה עמדו מלכת? רק יללת הסערה בוקעת, רק שממה, רק להט, וטללינו ולשדנו שמש אש לוחכת. מהרו, אל תפגרו טרם לא יבש הטל מהרו פן תאחרו! עוד היום אל על, אל על!אֶל-עַל בְּאֱיָּל אֶל-עַל מַעְפִּילִים שָׁמוֹעַ שָׁמַעְתִּי קוֹלוֹת מֵהָרִים מַדּוּעַ אֵל-עַל נָדַמּוּ שְׁבִילִים יִנְווּ בָּנוּ רַק הָרוּחוֹת הַסּוֹעֲרִים? עוּרוּ! עוּרוּ! רוֹמוּ רוֹמוּ מַעֲלָה! מַעֲלָה! הֶרָה הֶרָה אֶל פִּסְגוֹת הָרֵי גָּלִיל! לָמָּה עוֹד לֹא בָּאוּ מַה יִּתְמַהְמָהוּ לָמָּה עָמְדוּ מִלֶּכֶת? רַק יִלְלַת הַסְּעָרָה בּוֹקַעַת, רַק שְׁמָמָה, רַק לַהַט, וּטְלָלֵינוּ וּלְשַׁדֵּנוּ שֶׁמֶשׁ אֵשׁ לוֹחֶכֶת. מַהֲרוּ, אַל תְּפַגֵּרוּ טֶרֶם לֹא יָבַשׁ הַטַּל מַהֲרוּ פֶּן תְּאַחֲרוּ! עוֹד הַיּוֹם אֶל-עָל, אֶל-עָל!

פתיחה בנגן חיצוני

מילים: דוד שמעוני
לחן: יהודה שרת

אֶל-עַל בְּאֱיָּל
אֶל-עַל מַעְפִּילִים
שָׁמוֹעַ שָׁמַעְתִּי
קוֹלוֹת מֵהָרִים
מַדּוּעַ אֵל-עַל
נָדַמּוּ שְׁבִילִים
יִנְווּ בָּנוּ רַק הָרוּחוֹת הַסּוֹעֲרִים?

עוּרוּ! עוּרוּ!
רוֹמוּ רוֹמוּ
מַעֲלָה! מַעֲלָה!
הֶרָה הֶרָה
אֶל פִּסְגוֹת הָרֵי גָּלִיל!

לָמָּה עוֹד לֹא בָּאוּ
מַה יִּתְמַהְמָהוּ
לָמָּה עָמְדוּ מִלֶּכֶת?

רַק יִלְלַת הַסְּעָרָה בּוֹקַעַת,
רַק שְׁמָמָה, רַק לַהַט,
וּטְלָלֵינוּ וּלְשַׁדֵּנוּ שֶׁמֶשׁ אֵשׁ לוֹחֶכֶת.

מַהֲרוּ, אַל תְּפַגֵּרוּ
טֶרֶם לֹא יָבַשׁ הַטַּל

מַהֲרוּ פֶּן תְּאַחֲרוּ!
עוֹד הַיּוֹם אֶל-עָל, אֶל-עָל!
אל על באייל
אל על מעפילים
שמוע שמעתי
קולות מן ההרים
מדוע אל על
נדמו שבילים
ינוו בנו רק הרוחות הסוערים?

עורו! עורו!
רומו רומו
מעלה! מעלה!
הרה הרה
אל פסגות הרי גליל!

למה עוד לא באו
מה יתמהמהו
למה עמדו מלכת?

רק יללת הסערה בוקעת,
רק שממה, רק להט,
וטללינו ולשדנו שמש אש לוחכת.

מהרו, אל תפגרו
טרם לא יבש הטל

מהרו פן תאחרו!
עוד היום אל על, אל על!


 פרטים נוספים
ביצוע: מקהלת ילדי משקי עמק הירדן

מתוך אוסף הקלטות קול ישראל בארכיון הצליל בספריה הלאומיתהקלטות נוספות

פתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: נעמי צורי
שנת הקלטה: 16.7.1951

פסנתר: יוחנן בוהםפתיחה בנגן חיצוני

ביצוע: מקהלה לא מזוהה

מתוך אוסף הקלטות קול ישראל בארכיון הצליל בספריה הלאומית

על השיר

מספרת ערה אונגר, שמסרה את נוסח השיר המלא מזיכרונה:

שמחתי לפגוש שיר ישן זה באתר הנפלא שלכם, ואני מוסיפה את בתי השיר כפי שאני זוכרת אותם מילדותי, כשהשיר הזה הושר במקהלת "אילת השחר" לפני כשבעים שנה.


כל מידע נוסף אודות השיר, כולל הערות, סיפורים, צילומים – יתקבל בברכה לכתובת evyatar@zemereshet.co.il.

תווים

את התווים רשמה ערה אונגר מזיכרונה.חלק מהשיר בכתב ידו של שרת


תגיות

מקהלות  

© זכויות היוצרים שמורות לזֶמֶרֶשֶׁת ו/או למחברים ו/או לאקו"ם