הקטן
גופן
הגדל
גופן
מקהלת קול ציון לגולה
מבצעים


האזינו לשירי מקהלת קול ציון לגולה ברדיו זמרשת
שירים שביצעו

1. אגדה (על שפת ים כינרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. אדון עולם (לחן וינבר) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדון עולם (לחן לבנדובסקי) (אדון עולם) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אומרים ישנה ארץ (לחן יואל אנגל) (אומרים ישנה ארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אור חבצלות (אור חבצלות זמר שושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
7. אורחים לחג (יום טוב לנו, חג שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
8. אורי (עוד אזכור היית ילד) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אחותי צוחקת (צחוק, צחוק – פעמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אחיי בני עמל (אחיי בני עמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. איל בן קרניים (הו דודי הוא גיבור ציד) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אין כירושלים (לחן לברי) (אין כירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
14. אל יבנה הגליל (לחן עממי 1) (אל יבנה הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
15. אל תיתנו להם רובים (בואי נא אחות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
16. אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
17. אם גרעין זרעת (אם גרעין זרעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. אמנם כן (אמנם כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
19. אנו (אנו העומדים בשער) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. אנחנו המעט (היד אדויי תקצר לתת רבים ביד מעטים) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
23. אני פורים (אני פורים, אני פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
24. אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
26. אשא עיניי (לחן פרסי) (אשא עיניי אל ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. אשירה לאדוניי (אשירה לאדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. אשרי האיש (אשרי האיש ישא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
29. את אדמה בלב מדבר (את אדמה בלב מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. בא השמש (בוא, בוא נא קוצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. באחת ידו (באחת ידו עושה במלאכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. בארצנו אור וזיו (בארצנו אור וזיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
33. ביום הביכורים (קול שגיון אל אל עליון) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
35. במקומותינו יש בית דין (במקומותינו יש בית דין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
36. בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. בערבות הנגב (בערבות הנגב מתנוצץ הטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. בפאת הכפר (ציל צליל צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. ברך הלבבות (ברך הלבבות המצחים המוחות) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. בתופים ובמחולות (כבר חלף הלך הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. דודו (הערב יורד עלי אופק) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. דודי לי (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
43. דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. הבה נגילה (הבה נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
47. הדליקו אורות (לחן ברנע) (הדליקו אורות במנורת ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. הולכים בלילה (הולכים בלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. הורה נרקודה (הורה, הורה נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. הטלה (עם העדר שב רועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. הי, נעליים (הי הי הי נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
52. הכרזה (עד הים שופרות תבל כולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. הללויה (הללויה הללי נפשי את אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. הנה הוא בא (הנה הוא בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. הנה הסתיו עבר (לחן שלם) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. העומר (עומר עומר בן קמה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
59. הפינג'אן (הרוח נושבת קרירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
61. הציפורת (הציפורת סלסלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. השיבנו (לחן לבנדובסקי) (השיבנו אדוניי אליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. השקדייה פורחת (השקדייה פורחת ושמש פז זורחת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
64. התבשר רועה חביב (התבשר, רועה חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. התרגעות (אם יש אי שם רחוק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. ואולי (ואולי לא היו הדברים מעולם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
67. ובני ציון (ובני ציון גילו ושמחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. והיה (והיה, והיה כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. ופרוש עלינו סוכת שלומך (ופרוש עלינו סוכת שלומך) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. וקיבצתי אתכם (כה-אמר אדוני) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. ושאבתם מים (לחן עמירן 1) (ושאבתם מים בששון) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. זאת אדמתי (זאת אדמתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. זו הדרך (זו הדרך אחרת איננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. זמר הקוצרים (עלה, עלה מגל קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. זמר חג (לחן בן חיים) (שוב ירדנו אל העין) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
79. זמר לשבת (שבת שלום מה טוב היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. חג (לחן זהבי) (ניבים דוברים אליי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
81. חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. חג האסיף הנה בא (נתנה כבר הארץ את רוב יבולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. חג הגז (שישו שמחו ביהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
84. חג המים (שיר ושבח לידיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
85. חג פורים (חג פורים, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
86. חג פורים הנה זה בא (חג פורים הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. יבול הפרי (הנה מה טוב ומה נעים) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. יום זה מכובד (לחן שניאור בילסקי) (יום זה מכובד) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. יום שבתון אין לשכוח (יום שבתון אין לשכוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
91. יעלה (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. יער נאה (צא וראה) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. יצאו בחורים (יצאו, יצאו, יצאו בחורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
95. ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
96. כ' תמוז (כ' תמוז היום אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
97. כביש (פנו דרך סולו מסילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. כד קטן (כד קטן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
99. כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
100. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
101. כינרת (תכלת שמים מושכת ברום) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. כיתתנו בלילה צועדת (לחן לברי) (לרובה יד ויד נצמדת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
103. ככה מרקדים בישראל (הנה בנים ובנות) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
105. לגוזזים תנו (לוטש התער עד היות ברק) קובץ להאזנה - בדף השיר
106. לילה לילה (לילה לילה הרוח עוברת) קובץ להאזנה - בדף השיר
107. לילה פלא (אלף לילה ועוד לילה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
108. לכה דודי (לחן זעירא) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
109. לכה דודי (לחן מסורתי 2) (לכה דודי לקראת כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
110. למתנדבים בעם (לחן אידלזון) (לבשו נא עוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
111. לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
112. לפלח הרימון (לפלח הרימון אדמה רקתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. לראש השנה (בפרוס חגנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
114. לשנה טובה (לחן לברי) (לשנה טובה תיכתבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
115. מגש הכסף (והארץ תשקוט עין שמים אודמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
116. מדן ועד באר שבע (מדן ועד באר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
117. מה יפו פעמייך (מה יפו פעמייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
118. מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
119. מולדתי (מולדתי ארץ כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
120. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
121. מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
122. מי אנחנו (לחן לברי) (אני אתה והוא והיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
123. מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
124. מי יעלה (לחן שלם) (מי יעלה בהר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
126. מנעי קולך מבכי (כה אמר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. מעוז צור (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
128. מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
129. מפי אל (אין אדיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
130. מקצות כל הארץ (ממרום הגליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. מרש המכביה (מרש המכביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. משיב הרוח (משיב הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
134. נצח ישראל (נצח ישראל לא ישקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. סוכתנו (לחן סמבורסקי) (קרש מוט קרש מוט) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. סירתי (לחן לברי) (שוטי סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
139. סלינו על כתפינו (סלינו על כתפינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
140. עבדים היינו (עתה בני חורין) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
141. עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך) קובץ להאזנה - בדף השיר
142. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) (עוזי וזמרת יה) קובץ להאזנה - בדף השיר
143. עורי אדמה (עורי אדמה התעוררי) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
145. על ההרים שאו קולכם (על ההרים שאו קולכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
146. על הר גבוה (לחן שתל) (על הר גבוה ) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. על נהרות בבל (לחן קופרסמיט) (על נהרות בבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. עלי באר (לחן לוי-תנאי) (עלי, באר, עלי!) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. עמק (פלדה כחולה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
152. עתידות (לחן קרצ'בסקי) (ישטפו פלגי הדמעות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
153. פנה הגשם (פנה הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
154. פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
155. פצח בזמר (פשטו כבשים עדרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
156. פתחו לי שערי צדק (פתחו לי שערי צדק) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. צדקתם הבונים הצעירים (צדקתם הבונים הצעירים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
158. קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
159. קומו תועי מדבר (לחן שרת) (קומו תועי מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
160. קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
161. ראי אדמה (ראי אדמה כי היינו בזבזנים עד מאוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. רועה ורועה (אי שם הרחק בין ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
163. שאו שערים (שאו שערים ראשיכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
164. שבת (עוד מעט ירד אלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
165. שבת בכפר (בוקר שבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
166. שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
167. שדות שבעמק (שדות שבעמק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
168. שומר מה מליל (שומר מה מליל) קובץ להאזנה - בדף השיר
169. שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
170. שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
171. שימו שמן (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
173. שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
174. שיר החנוכה (בברכה אדליק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
175. שיר הלחם (סובי אבן צור) קובץ להאזנה - בדף השיר
176. שיר הלפיד (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!) קובץ להאזנה - בדף השיר
177. שיר המים (לחן בוסקביץ) (השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
178. שיר המרד (בא היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
179. שיר המשוטט (הדרך לא אדעה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
180. שיר הנגב (השמעת איך בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
181. שיר הנודד (מי יתנני עוף) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
182. שיר הנוטע (עם שחר נשכימה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
183. שיר הנוטעים (עדרו עדרו בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
184. שיר הנפח (אש עולה ומהבהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
185. שיר העגלון (ארבעה לי גלגלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
186. שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע) קובץ להאזנה - בדף השיר
187. שיר השדה (על שדנו רד הערב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
188. שיר השתיל (גם בעיר וגם בכפר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
189. שיר התנופה (והניפו, והניפו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
190. שיר לאדמה (אור השמש אך יופיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
191. שיר לעולה (לחן בן-חיים) (אנחנו עדה עיקשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
192. שיר לצבר (צמח פלא שם צבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
193. שיר מאגדי העומר (לחן בן חיים) (נאגד אגודות בבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
194. שיר ערש (לחן לברי) (ילד ילד לי ניתן) קובץ להאזנה - בדף השיר
195. שיר עשור (דיינו ביום חג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
196. שיר קינה על יהודי הגטו (שירה שירה נא עוד ) קובץ להאזנה - בדף השיר
197. שיר רועים (בוקר בוקר כחול רגליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
198. שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
199. שירת הזורע (חרשי, חרשי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
200. שישו ושמחו (שישו ושמחו גילו גיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
201. שישי אדמת השרון (שישי אדמת השרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
202. שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. שלח את עמי (מהר משה צו את פרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
204. שמאלו תחת ראשי (שמאלו תחת ראשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שמחו בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
206. שמעו שמעו (שמעו, שמעו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
207. תחי המדינה (זוכר אתה היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. תכלה שנה (תכלה שנה וקללותיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
209. תן לי חבר (לחן וולפה) (תן לי חבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
210. תפוח זהב (לחן רבינא) (תפוח, תפוח, תפוח זהב) קובץ להאזנה - בדף השיר