הקטן
גופן
הגדל
גופן
מן המקורות

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אבינו מלכנו (אבינו מלכנו חוננו ועננו)
 2.  אבינו מלכנו (לחן 2) (אבינו מלכנו חננו ועננו)
 3.  אגיל ואשמח (לה לה לה)
 4.  אדון הסליחות (אדון הסליחות בוחן לבבות)
 5.  אדון הסליחות (אדון הסליחות)
 6.  אדון עולם (לחן לא ידוע) (אדון עולם אשר מלך)
 7.  אדון עולם (לחן מסורתי עממי) (אדון עולם אשר מלך)
 8.  אדוני זכרנו (אדוניי זכרנו יברך)
 9.  אדוניי לא גבה לבי (אדוניי לא גבה לבי)
 10.  אדוניי רועי (אדוניי רועי לא אחסר)
 11.  אודך כי עניתני (אודך כי עניתני)
 12.  אודך כי עניתני (לחן עזרא גבאי) (אודך כי עניתני)
 13.  אחד מי יודע (תנו תנו רבנן)
 14.  אחד מי יודע (לחן אלמן) (אחד מי יודע)
 15.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע 2) (אחד מי יודע)
 16.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע 3) (אחד מי יודע)
 17.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע) (אחד מי יודע)
 18.  אחד מי יודע (לחן מסורתי) (אחד מי יודע)
 19.  אחד מי יודע (לחן מסורתי2) (אחד מי יודע)
 20.  אחד מי יודע, נוסח משפחת רובינשטיין (אחד מי יודע)
 21.  אל ארץ טובה (כי אדוניי אלוהיך מביאך)
 22.  אל גינת אגוז (אל גינת אגוז)
 23.  אל נקמות השם (אל נקמות השם)
 24.  אל תראוני (אל תראוני שאני שחרחורת)
 25.  אל תשליכני (אל תשליכני)
 26.  אלו ואלו מודים (אלו ואלו מודים)
 27.  אלוהים באו גויים בנחלתך (אלוהים, באו גויים בנחלתך)
 28.  אלוהים לנו מחסה ועוז (אלוהים לנו, מחסה ועוז)
 29.  אלי אתה ואודך (אלי אתה ואודך)
 30.  אם אין אני לי מי לי (לחן לא ידוע 1) (אם אין אני לי מי לי)
 31.  אם אשכחך ירושלים (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני)
 32.  אם אשכחך ירושלים (אם אשכחך ירושלים תשכח ימיני)
 33.  אם בארזים נפלה שלהבת (אם בארזים נפלה שלהבת)
 34.  אמת אמת (אמת אמת אמת אמת)
 35.  אנה הלך דודך (אנה הלך דודך)
 36.  אנה פנה דודך (אנה פנה דודך)
 37.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי1) (אנוש כחציר ימיו)
 38.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי2) (אנוש כחציר ימיו)
 39.  אני חבצלת השרון (שחורה אני ונאוה)
 40.  אני ישנה (אני ישנה ולבי ער)
 41.  אני לדודי איומה (אני לדודי איומה)
 42.  אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה)
 43.  ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני)
 44.  ארוממך (לחן חסידי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני)
 45.  ארץ זבת חלב (ארץ זבת חלב)
 46.  ארץ זבת חלב (לחן גמליאל) (ארץ זבת חלב, חלב ודבש)
 47.  ארץ זבת חלב (לחן עמירן) (ארץ זבת חלב)
 48.  ארץ זבת חלב...עקרב ונחש (ארץ זבת חלב)
 49.  אשא עיניי (לחן כלפון) (אשא עיניי אל ההרים)
 50.  אשא עיניי (לחן עלי הלפרין) (אשא עיניי אל ההרים)
 51.  אשא עיניי (לחן פרסי) (אשא עיניי אל ההרים)
 52.  אשא עיניי (לחן שיץ) (אשא עיניי אל ההרים)
 53.  אשים מדבר (אשים מדבר לאגם-מים)
 54.  אשירה לאדוניי (אשירה לאדוניי)
 55.  אשירה נא לידידי (אשירה נא לידידי)
 56.  אשרי אדם (אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה)
 57.  אשריך מה טוב חלקך (אשריך מה טוב חלקך)
 58.  אתה הצבת (אתה הצבת כל גבולות ארץ)
 59.  אתי מלבנון (אתי מלבנון)
 60.  בא השמש (בוא, בוא נא קוצר)
 61.  באבוד רשעים רינה (באבוד רשעים רינה)
 62.  באוזני ירושלים (באוזני ירושלים)
 63.  באחת ידו (באחת ידו עושה במלאכה)
 64.  באר שבע (וילכו יחדיו אל באר שבע)
 65.  בארזים נפלה שלהבת (בארזים נפלה שלהבת)
 66.  בהר מרום ישראל (בהר מרום ישראל אשתלנו ונשא ענף)
 67.  בית יעקב (לכו ונעלה בהר אדוניי)
 68.  בנאות דשא (לחן בוסקוביץ') (בנאות דשא ירביצני)
 69.  בנאות דשא (לחן מסורתי) (בנאות דשא ירביצני)
 70.  בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו)
 71.  בנות ירושלים (שחורה אני ונאווה)
 72.  בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים)
 73.  בצאת ישראל (לחן לא ידוע) (בצאת ישראל ממצרים)
 74.  בצאת ישראל (לחן לא ידוע2) (בצאת ישראל ממצרים)
 75.  בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים)
 76.  בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים)
 77.  ברח דודי (ברח דודי)
 78.  ברכת המכהנים (ברוך אתה בעיר)
 79.  ברכת הנרות (לחן 1) (ברוך אתה אדוניי)
 80.  בשוב אדוניי (לחן אידלזון) (בשוב אדוניי את שיבת ציון)
 81.  בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון)
 82.  דוד מלך ישראל (דוד, דוד מלך)
 83.  דוד מלך ישראל (דוד מלך ישראל)
 84.  דודי ירד לגנו (דודי ירד לגנו לערוגות הבושם)
 85.  דודי לי (דודי לי ואני לו)
 86.  דודי לי ואני לו (דודי לי ואני לו)
 87.  דודי לי ואני לו (דודי לי ואני לו)
 88.  דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום)
 89.  דומה דודי לצבי (דומה דודי לצבי)
 90.  דרכי ציון (דרכי ציון אבלות)
 91.  האמנתי כי אדבר (האמנתי כי אדבר)
 92.  הבאים ישרש (הבאים ישרש יעקב)
 93.  הבונים בחומה (הבונים בחומה והנושאים בסבל)
 94.  הבן יקיר לי (לחן בֶּן-שַׁמְנִי) (הבן יקיר לי אפרים)
 95.  הבן יקיר לי (לחן גבעי) (הבן יקיר לי אפרים)
 96.  הגיע ליל פסח (הגיע ליל פסח)
 97.  הודו הודו (הודו הודו הודו)
 98.  הודו על ארץ (הודו על ארץ ושמיים)
 99.  הזורעים בדמעה (הזורעים בדמעה)
 100.  הזורעים בדמעה (בא השמש בא בא)
 101.  החודש הזה (מתוך הגדת פסח) (החודש הזה לכם ראש חודשים)
 102.  הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש)
 103.  היום אתם יוצאים (היום אתם, אתם יוצאים)
 104.  הינבא אל הרוח (הינבא אל הרוח)
 105.  הכה שאול באלפיו (הכה שאול באלפיו)
 106.  הללויה (הללו הללו הללו הללו)
 107.  הללויה (הבה נשירה שיר הללויה)
 108.  הללויה (הללויה הללי נפשי את אדוניי)
 109.  הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו)
 110.  הללויה (לחן זטלר) (הללויה הללויה)
 111.  הללויה (לחן לבנדובסקי 1) (הללויה הללו אל בקודשו)
 112.  הללויה (לחן לבנדובסקי 2) (הללויה, הללו אל בקודשו)
 113.  הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו)
 114.  הללויה אמן (הללויה הללויה)
 115.  הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע)
 116.  הן ירונן (הן ירונן ירועע ויעור)
 117.  הנה אלה מרחוק יבואו (הנה אלה מרחוק יבואו)
 118.  הנה אנוכי שולח לכם (הנה אנוכי שולח לכם)
 119.  הנה ברכו (שיר המעלות הנה ברכו)
 120.  הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) (הנה הסתיו עבר)
 121.  הנה הסתיו עבר (לחן כהן) (הנה הסתיו עבר)
 122.  הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר)
 123.  הנה הסתיו עבר (לחן שלם) (הנה הסתיו עבר)
 124.  הנה ימים באים (הנה ימים באים)
 125.  הנה מה טוב (לחן אדמון) (הנה מה טוב ומה נעים)
 126.  הנה מה טוב (לחן יעקובסון) (הנה מה טוב ומה נעים)
 127.  הנה מה טוב (לחן עממי אמריקאי) (הנה מה טוב ומה נעים)
 128.  הנה מה טוב (לחן עממי חסידי) (הנה מה טוב)
 129.  הנה מה טוב (לחן עממי) (הנה מה טוב ומה נעים)
 130.  הניצנים (לחן עזרא גבאי) (הניצנים נראו בארץ)
 131.  הניצנים (לחן קירש) (הניצנים נראו בארץ)
 132.  הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) (הנך יפה רעייתי)
 133.  הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) (הנך יפה רעייתי)
 134.  הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') (הנך יפה רעייתי)
 135.  הנך יפה רעייתי (לחן בן-דוד) (הנך יפה רעייתי)
 136.  הנרות הללו (הנרות הנרות)
 137.  הנרות הללו (נרות נרותי)
 138.  הנרות הללו (לחן אדל) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 139.  הנרות הללו (לחן דוידוביץ) (הנרות הללו אנחנו מדליקין)
 140.  הנרות הללו (לחן כהן מלמד) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 141.  הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 142.  הנרות הללו (לחן לויטס) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 143.  הנרות הללו (לחן מסורתי) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 144.  העת לכם אתם (העת לכם אתם)
 145.  הצבי ישראל (הצבי ישראל)
 146.  השבת (ושמרו בני ישראל את השבת)
 147.  השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך)
 148.  השיבנו (לחן לבנדובסקי) (השיבנו אדוניי אליך)
 149.  השיבנו (לחן עממי) (השיבנו אדוניי אליך ונשובה)
 150.  השיבנו אליך (שיבנו אליך ונשובה)
 151.  השקיפה ממעון קודשך (לחן אדל) (השקיפה ממעון קדשך)
 152.  השקיפה ממעון קודשך (לחן עמירן) (השקיפה ממעון קודשך)
 153.  ואני בקול תודה (ואני בקול תודה)
 154.  ואתם הרי ישראל (ואתם הרי ישראל)
 155.  וביום השבת (וביום השבת שני כבשים בני שנה)
 156.  ובנו בתים (ובנו בתים וישבו)
 157.  ובנו בתים (לחן זהבי) (קול קורא במדבר)
 158.  ובני ציון (ובני ציון גילו ושמחו)
 159.  ודוד יפה עיניים (ודוד יפה עיניים הוא רועה בשושנים)
 160.  והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים)
 161.  והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) (והטיפו ההרים עסיס)
 162.  והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה)
 163.  והיה (והיה, והיה כי תבואו אל הארץ)
 164.  והיה באחרית הימים (והיה באחרית הימים)
 165.  והיה באחרית הימים (והיה באחרית הימים)
 166.  והיה ביום ההוא (והיה ביום ההוא)
 167.  והשיב לב אבות (והשיב לב אבות)
 168.  וחג שבועות תעשה לך (וחג שבועות תעשה לך)
 169.  וטהר לבנו (לחן מסורתי2) (וטהר לבנו לעבדך באמת)
 170.  ויהודה לעולם תשב (ויהודה לעולם תשב)
 171.  ויצא חוטר (ויצא חוטר מגזע ישי)
 172.  וירד מים עד ים (וירד מים עד ים)
 173.  וישב ישראל לבטח (וישב ישראל לבטח)
 174.  וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) (וכי תבואו אל הארץ)
 175.  וכיתתו חרבותם לאתים (וכיתתו חרבותם לאתים)
 176.  וכל קרני רשעים (וכל קרני רשעים אגדע)
 177.  ולא ילמדו עוד מלחמה (לא ירעו ולא ישחיתו)
 178.  ומלאו הגרנות בר (ומלאו הגרנות בר)
 179.  וניקיתי דמם (וניקיתי דמם לא ניקיתי)
 180.  ונתנה הארץ יבולה (ונתנה הארץ יבולה)
 181.  ועל ידי זה (ועל ידי זה יושפע שפע רב)
 182.  ופרוש עלינו סוכת שלומך (ופרוש עלינו סוכת שלומך)
 183.  וקיבצתי אתכם (כה-אמר אדוני)
 184.  ושאבתם מים (לחן הופמן) (ושאבתם מים בששון)
 185.  ושאבתם מים (לחן עמירן 1) (ושאבתם מים בששון)
 186.  ושאבתם מים (לחן עמירן 2) (ושאבתם מים בששון)
 187.  ושובבתי (לחן הופמן) (ושובבתי ושובבתי ושובבתי את ישראל)
 188.  ושובבתי (לחן זעירא) (ושובבתי את-ישראל אל-נוהו)
 189.  ושילחתי אש (ושילחתי אש)
 190.  ושמחת בחגך (לחן חסידי) (ושמחת בחגך)
 191.  ושמחת בחגך (לחן חסידי2) (ושמחת בחגך)
 192.  ושמחת בחגך (לחן לוי-תנאי) (ושמחת בחגך)
 193.  ושמחת בחגך (לחן עממי) (ושמחת בחגך)
 194.  ותחזינה עינינו (ותחזינה עינינו בשובך לציון)
 195.  ותשוב נעמי (ותשוב נעמי)
 196.  זבחו זבחי צדק (זבחו זבחו צדק)
 197.  זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו)
 198.  זכור את היום הזה (זכור את היום הזה)
 199.  זכור דבר (זכור דבר לעבדך)
 200.  זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד)
 201.  חלב עיזים (חלב עיזים)
 202.  טוב פת חרבה (טוב פת חרבה)
 203.  טמן עצל ידו בצלחת (טמן עצל ידו בצלחת)
 204.  יבוא דודי (בוא דודי נצא השדה)
 205.  יבואו גשמים בעתם (יבואו גשמים בעתם)
 206.  יברך את בית ישראל (יברך את בית ישראל)
 207.  יגיע כפיך כי תאכל (יגיע כפיך כי תאכל)
 208.  יהי שלום בחילך (יהי שלום בחילך)
 209.  יום זה מכובד (לחן שניאור בילסקי) (יום זה מכובד)
 210.  יום שבת (יום שבת יום קודש הוא)
 211.  יעלה (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה)
 212.  יעלה תחנוננו (יעלה תחנוננו מערב)
 213.  יענך אל ביום צרה (יענך אל ביום צרה)
 214.  ירויון מדשן ביתך (ירויון, מדשן ביתך)
 215.  ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה)
 216.  ישם מדבר (ישם מדבר לאגם מים)
 217.  ישם מדבר (לחן בן-פורת) (ישם מדבר)
 218.  כאייל תערוג (כאייל תערוג על אפיקי מים)
 219.  כבקרת רועה עדרו (כבקרת רועה עדרו)
 220.  כה אמר השם (כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך)
 221.  כטל חרמון (כטל חרמון שיורד על הררי ציון)
 222.  כי אמילם (זוממים גוים)
 223.  כי בשמחה תצאו (כי בשמחה תצאו)
 224.  כי הנה כחומר (לחן חריטונוב) (כי הנה כחומר)
 225.  כי לקח טוב נתתי לכם (כי לקח טוב נתתי לכם)
 226.  כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה)
 227.  כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) (כי מציון תצא תורה)
 228.  כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי) (כי תבואו אל הארץ)
 229.  כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) (כי תבואו אל הארץ)
 230.  כל העוסק בתורה מבפנים (כל העוסק בתורה מבפנים)
 231.  כן בקודש חזיתיך (כן בקודש חזיתיך)
 232.  כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך)
 233.  כן יאבדו (לחן לוי-תנאי) (כן יאבדו כל אויביך)
 234.  לא אירא (לחן עממי 1) (לא אירא מרבבות עם)
 235.  לא אירא (לחן עממי 2) (לא אירא מרבבות עם)
 236.  לא אמות כי אחיה (לא אמות כי אחיה)
 237.  ליבבתיני (ליבבתיני אחותי כלה)
 238.  לכה דודי נצאה השדה (לחן באך) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה)
 239.  לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה)
 240.  לכו ונבנה (לכו ונבנה את חומת ירושלים)
 241.  לכתך אחרי במדבר (ועל ידי עבדיך)
 242.  למתנדבים בעם (לחן בן-אורי) (לעזרת העם במה אל תשאלו)
 243.  לשנה טובה (טו טו השופר קרא)
 244.  מה דודך מדוד (מה דודך מדוד)
 245.  מה טובו (לחן אנגלי עתיק) (מה טובו אוהליך)
 246.  מה טובו (לחן עמירן) (מה טובו אהליך, יעקב)
 247.  מה ידידות משכנותיך (מה ידידות משכנותיך)
 248.  מה נשתנה (לחן אבילאה) (מה נשתנה הלילה הזה)
 249.  מה תשתוחחי נפשי (מה תשתוחחי נפשי)
 250.  מזמור לדויד (לחן אנגל) (מזמור לדויד אדוניי רועי לא אחסר)
 251.  מזמור לדויד (לחן בן ציון שנקר) (מזמור לדויד)
 252.  מזמור לדויד (לחן עובדיה טוביה) (מזמור לדויד)
 253.  מזמור לדויד (לחן עממי חסידי) (בם בם בם מזמור לדויד)
 254.  מזמור לדויד (לחן שוברט) (אדוניי רועי לא אחסר)
 255.  מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (מזמור שיר חנוכת הבית לדוד)
 256.  מזרה ישראל (לחן זהבי) (מזרה ישראל יקבצנו)
 257.  מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו)
 258.  מי זאת עולה (לחן נרדי) (מי זאת עולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה)
 259.  מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) (מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה)
 260.  מי יגור באוהלך (מי יגור באוהלך)
 261.  מי ייתן לי אבר כיונה (מי ייתן לי אבר כיונה)
 262.  מי ייתן ראשי מים (מי ייתן ראשי מים)
 263.  מי יעלה (לחן שלם) (מי יעלה בהר אדוניי)
 264.  מי יעלה בהר אדוניי (מי יעלה בהר אדוניי)
 265.  מי יתנך כאח לי (מי יתנך כאח לי)
 266.  מים רבים (מים רבים לא יוכלו לכבות)
 267.  ממזרח אביא זרעך (ממזרח אביא זרעך)
 268.  ממעמקים (ממעמקים קראתיך יה)
 269.  מנעי קולך מבכי (כה אמר אדוניי)
 270.  מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה)
 271.  משל יותם (הלוך הלכו העצים)
 272.  משנכנס אדר (מש, מש, מש, מש)
 273.  נהרות ימחאו כף (שמעה ותשמח ציון)
 274.  נחמו נחמו עמי (נחמו נחמו עמי)
 275.  נחמו עמי (נחמו נחמו עמי)
 276.  ניצנים (ניצנים נראו בארץ)
 277.  נצח ישראל (נצח ישראל לא ישקר)
 278.  נתנה כבר הארץ את רוב יבולה (נתנה כבר הארץ את רוב יבולה)
 279.  סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת)
 280.  עבדים היינו (עתה בני חורין) (עבדים היינו, היינו)
 281.  עובד אדמתו (עובד, עובד)
 282.  עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך)
 283.  עוד נבנה בתים (עוד עוד עוד)
 284.  עוזי וזמרת יה (לחן עדאקי) (עוזי וזמרת יה)
 285.  עוזי וזמרת יה (לחן שלם) (עוזי וזמרת יה)
 286.  עוצו עצה ותופר (עוצו עצה ותופר)
 287.  עורו אחים (עורו אחים ונעלה)
 288.  עורו אחים (לחן נרדי) (עורו אחים ונעלה הר ציון)
 289.  עורי דבורה (לחן בתיה שור) (עורי דבורה עורי)
 290.  עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) (עורי, עורי דבורה)
 291.  עורי עורי (עורי עורי לבשי עוזך)
 292.  עורי ציון (עורי ציון)
 293.  עורי צפון (עורי צפון ובואי תימן מה יפית ומה נעמת)
 294.  עורי צפון (עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני)
 295.  על הר גבוה (לחן הנדל) (על הר גבוה עלי לך)
 296.  על הר גבוה (לחן שתל) (על הר גבוה)
 297.  על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) (על חומותיך ירושלים)
 298.  על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים)
 299.  על נהרות בבל (לחן הייס) (על נהרות בבל)
 300.  על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) (על נהרות בבל)
 301.  על נהרות בבל (לחן לא ידוע 2) (על נהרות בבל)
 302.  על נהרות בבל (לחן עמירן) (על נהרות בבל)
 303.  על נהרות בבל (לחן עממי לועזי) (על נהרות בבל בכינו שם)
 304.  על נהרות בבל (לחן קופרסמיט) (על נהרות בבל)
 305.  עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) (עלי באר, עלי)
 306.  עלי באר ענו-לה (לחן לא ידוע) (אז ישיר ישראל)
 307.  עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) (כל איש חרש חרישו)
 308.  עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו)
 309.  עץ חיים היא (עץ חיים היא למחזיקים בה)
 310.  עץ חיים היא (עץ חיים היא)
 311.  עץ חיים היא (עץ חיים היא)
 312.  עצי שיטים עומדים (עצי שיטים עומדים)
 313.  עקביה בן מהללאל (עקביה בן מהללאל אומר)
 314.  עת דודים כלה (עת דודים כלה)
 315.  פסוקי שיר השירים מההגדה (שיר השירים אשר לשלמה)
 316.  פסח (פסח בת-קול יישמע)
 317.  פקדת הארץ (פקדת הארץ ותשוקקה)
 318.  פתחו לי שערי צדק (פתחו לי שערי צדק)
 319.  פתחו שערים (פתחו שערים ויבוא)
 320.  פתחי לי אחותי רעייתי (פתחי לי אחותי רעייתי)
 321.  צאי לך (צאי לך היפה בנשים)
 322.  צדיק כתמר יפרח (צדיק כתמר יפרח)
 323.  צרור המור (צרור המור)
 324.  קדש ורחץ (לחן עממי בבלי) (קדש ורחץ)
 325.  קדש ורחץ (לחן עממי מסורתי) (קדש ורחץ)
 326.  קדשו עליה מלחמה (קדשו עליה מלחמה)
 327.  קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) (קול ברמה נשמע)
 328.  קול ברמה נשמע (לחן יוסף ירון) (כה אמר אדוני)
 329.  קול ברמה נשמע (לחן לא ידוע) (קול ברמה נשמע)
 330.  קול דודי (הגרסה המלאה) (קול דודי הנה זה בא)
 331.  קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי)
 332.  קול קורא אל הגר (מה לך הגר)
 333.  קול קורא במדבר (קול קורא במדבר)
 334.  קול רינה וישועה (קול רינה וישועה)
 335.  קול רינה וישועה (לחן עמירן) (קול רינה באהלי צדיקים)
 336.  קומי אורי (קומי אורי כי בא אורך)
 337.  קידוש ליל שבת (ויכולו השמים וכל צבאם)
 338.  קינת דוד (הצבי ישראל)
 339.  רבות בנות עשו חיל (רבות בנות עשו חיל)
 340.  רבי מאיר (רבי מאיר, רבי מאיר)
 341.  רבים אדירים משברי ים (רבים אדירים משברי ים)
 342.  רוני ושמחי בת ציון (רוני ושמחי בת-ציון)
 343.  רות (אל תלכי ללקוט)
 344.  שאו שערים (שאו שערים ראשיכם)
 345.  שאו שערים (לחן נאומבורג) (שאו שערים ראשיכם)
 346.  שאי סביב עינייך (שאי סביב עינייך)
 347.  שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם)
 348.  שובי נפשי (שובי נפשי למנוחייכי)
 349.  שובי שובי השולמית (שובי שובי השולמית)
 350.  שומר לא ינום (שומר לא ינום)
 351.  שועלים קטנים (שועלים קטנים)
 352.  שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה)
 353.  שושנת יעקב (לחן חסידי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה)
 354.  שושנת יעקב (לחן עלי הלפרין) (שושנת יעקב צהלה ושמחה)
 355.  שושנת יעקב (לחן שתיל) (שושנת יעקב צהלה ושמחה)
 356.  שחורה אני ונאוה (לחן דור) (שחורה אני ונאוה)
 357.  שחורה אני ונאוה (לחן מינדלין) (שחורה אני ונאוה)
 358.  שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) (שחורה אני ונאווה בנות ירושלים)
 359.  שים שלום (שים שים שים שלום)
 360.  שיר הגאולה (אומר לצפון תני)
 361.  שיר הגמל (גמל גמלי)
 362.  שיר המעלות (שיר המעלות בשוב אדוניי)
 363.  שיר המעלות (שיר המעלות לדוד)
 364.  שיר המעלות (שיר המעלות אשרי כל ירא אדוניי)
 365.  שיר המעלות (הנה ברכו את אדוניי)
 366.  שיר השירים אשר לשלמה (שיר השירים, אשר לשלמה)
 367.  שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש)
 368.  שירו לנו (שירו לנו משירי ציון)
 369.  שלום עליכם (לחן גולדפרב) (שלום עליכם מלאכי השלום)
 370.  שלום עליכם (לחן לא ידוע 2) (שלום עליכם מלאכי השלום)
 371.  שלום עליכם (לחן לא ידוע 3) (שלום עליכם)
 372.  שלום עליכם (לחן לא ידוע) (שלום עליכם מלאכי השלום)
 373.  שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם)
 374.  שמאלו תחת ראשי (שמאלו תחת ראשי)
 375.  שמוני נוטרה (שמוני נוטרה את הכרמים)
 376.  שמחו את ירושלים (לחן אידלזון) (שמחו את ירושלים)
 377.  שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שימחו את ירושלים)
 378.  תולדות נוח (אלה אלה אלה אלה)
 379.  תניא (תניא היה רבי מאיר)
 380.  תקע בשופר גדול (תקע בשופר גדול)