הקטן
גופן
הגדל
גופן
חנוכה

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אנו הראשונים (אנו הראשונים בני החשמונאים)
 2.  אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים)
 3.  אנחנו נרות צבעים (אנחנו נרות)
 4.  אני סביבון (אני סביבון)
 5.  ברכת הנרות (לחן 1) (ברוך אתה אדוניי)
 6.  ברכת הנרות (לחן האחים גולדפרב) (ברוך אתה אדוניי)
 7.  האורות הרכרכים (האורות הרכרכים)
 8.  הבה נרימה (הבה נרימה נס ואבוקה)
 9.  הבו גודל לגיבור (הבו גודל לגיבור)
 10.  הדליקו נרות (הדליקו נרות)
 11.  הדליקו נרות חנוכה (הדליקו נרות חנוכה)
 12.  החשמונאים הקטנים (חשמונאים קטנים אנו)
 13.  המכבים (המכבים היו גיבורים)
 14.  הנה הוא בא (הנה הוא בא)
 15.  הנרות הדקיקים (הנרות הדקיקים)
 16.  הנרות הללו (הנרות הנרות)
 17.  הנרות הללו (נרות נרותי)
 18.  הנרות הללו (לחן אדל) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 19.  הנרות הללו (לחן דוידוביץ) (הנרות הללו אנחנו מדליקין)
 20.  הנרות הללו (לחן כהן מלמד) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 21.  הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 22.  הנרות הללו (לחן לא ידוע 2) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 23.  הנרות הללו (לחן לא ידוע 3) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 24.  הנרות הללו (לחן לויטס) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 25.  הנרות הללו (לחן מסורתי) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 26.  הנרות הללו (לחן שניידר) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 27.  זמרת חנוכה (מן העם קם חכם)
 28.  חג האור (לחן חיטריק) (ילד ילד ילד קט)
 29.  חג האור (לחן מילט) (ילד ילד ילד קט)
 30.  חג האור (לחן מילט) (ילד ילד ילד קט)
 31.  חג האורות (יהודה בן חשמונאים)
 32.  חנוכה (ילדיי חביביי)
 33.  חנוכה (באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש)
 34.  חנוכה (לחן טוביה שלונסקי) (על החלון נר הדלקתי)
 35.  חנוכה (לחן לא ידוע 2) (על החלון נר הדלקתי)
 36.  חנוכה (לחן לא ידוע) (על החלון נר הדלקתי)
 37.  חנוכה חנוכה (חנוכה חנוכה חג מה טוב)
 38.  חנוכה חנוכה (חנוכה חנוכה חג יפה כל כך)
 39.  חנוכה חנוכה (לחן נרדי או סמבורסקי) (חנוכה חנוכה)
 40.  חנוכייה יפהפייה (חנוכייה יפהפייה)
 41.  חנוכייה לי יש (חנוכיה לי יש, צוחקת בה האש)
 42.  יהודה המכבי (הנה גיבור המושיע)
 43.  ילדים בנרות (אנטיוכוס השמן יפה יפה גאולה)
 44.  ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו)
 45.  כד קטן (כד קטן)
 46.  כי תבוא אל מודיעין (לחן זעירא) (כי תבוא, כי תבוא)
 47.  כי תבוא אל מודיעין (לחן לברי) (כי תבוא אל מודיעין)
 48.  כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא)
 49.  לביבות נעשה (קמח קמח מן השק)
 50.  לחנוכה (זה יום חג הוא)
 51.  לחנוכה (לחן דוידוביץ') (היה היה מלך רשע)
 52.  לחנוכה (לחן לא ידוע) (היה מלך רשע חרבו חדה ומלוטשה)
 53.  לחנוכה (לחן עממי גרמני) (היה היה יווני רשע)
 54.  לכבוד החנוכה (אבי הדליק נרות לי)
 55.  מזמור למנצח (מזמור למנצח ליהודה)
 56.  מחול הסביבונים (סובב סובב לו הסביבון)
 57.  מי זה הדליק (לחן אדמון) (מ י זה הדליק נרות דקים)
 58.  מי זה הדליק (לחן עממי יידי) (מי זה הדליק נרות דקים)
 59.  מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל)
 60.  מכבים פה בונים (מכבים פה בונים)
 61.  מעוז צור (מעוז צור ישועתי)
 62.  מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי)
 63.  משוך חסדך (משוך חסדך ליודעיך)
 64.  נס חנוכה (ראו הנה פה)
 65.  נס חנוכה (חנוכייה חנוכייה ספרי נא לי מעשייה)
 66.  נר זהוב כותרת (נר זהוב כותרת)
 67.  נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב)
 68.  נר לי (לחן אדל) (נר לי, נר לי)
 69.  נר לי (לחן סמבורסקי) (נר לי, נר לי)
 70.  נר ניצחון (נר ניצחון)
 71.  נרות אנו כולנו (נרות אנו כולנו)
 72.  נרות דולקים (נרות דולקים, נרות דקים)
 73.  נרות חנוכה (עומד כל נר ומבקש)
 74.  נרות חנוכה (נר זיכרון)
 75.  נרות חנוכה (לחן אהרונוביץ') (שמן זך השגתי לי)
 76.  נרות חנוכה (לחן בן חיים) (שמן זך השגתי לי)
 77.  נרות חנוכה (לחן בן מנחם) (שמן זך השגתי לי)
 78.  נרות חנוכה (לחן לא ידוע) (שמן זך השגתי לי)
 79.  נרות נרות הרבו נא (נרות נרות הרבו נא)
 80.  נרותיי הזעירים (לחן ארליך) (נרותיי הזעירים)
 81.  נרותיי הזעירים (לחן ברוך שור) (נרותיי הזעירים)
 82.  נרותיי הזעירים (לחן לא ידוע 1) (נרותיי הזעירים)
 83.  נרותיי הזעירים (לחן לא ידוע 2) (נרותיי הזעירים)
 84.  נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים)
 85.  נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום נבט) (נרותיי הזעירים אורכם)
 86.  נשף הלביבות (משחק חיזיון) (חנוכה חנוכה אין חלון בלי אש)
 87.  סביבון (זים זים זים ציל צליל)
 88.  סביבון סביבון (סביבון סביבון סביבון סביבון)
 89.  סביבון סוב סוב (סביבון, סוב, סוב, סוב)
 90.  סביבון סוב סוב סוב (לחן עלי הלפרין) (סביבון סוב סוב סוב)
 91.  סביבוני ירוץ בגיל (סביבוני ירוץ בגיל)
 92.  סוב, סוב, סביבון (סוב סוב סוב סוב סוב סביבון)
 93.  עורו שורו (עורו שורו בני המכבים)
 94.  עלה נרי (עלה נרי)
 95.  עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) (כל איש חרש חרישו)
 96.  עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו)
 97.  פלא פלאים (פלא פלאים)
 98.  קדימה בני החשמונאים (אנו הננו המכבים)
 99.  שימו שמן (עממי חסידי) (שימו שמן, שמן זית)
 100.  שיר החנוכה (בברכה אדליק)
 101.  שיר הלפיד (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!)
 102.  שיר חנוכה (היום פנה הערב רד)
 103.  שיר חנוכה (מארץ יוון נשלחו חיילים)
 104.  שקט שקט החנוכיה דולקת (לחן שטרנקלר) (שקט שקט החנוכיה דולקת)
 105.  שקט שקט, החנוכיה דולקת (לחן זעירא) (שקט, שקט, שקט, שקט)
 106.  שקט שקט, החנוכיה דולקת (לחן לא ידוע) (שקט שקט שקט שקט)