הקטן
גופן
הגדל
גופן
אביב ופסח

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

פסח, אביב, שיר השירים

 1.  אביב (בפרוס אביב)
 2.  אביב (כלנית הופיעה שמחה כל עין רואה)
 3.  אביב (צא אל הניר)
 4.  אביב (יער ינוב בירק לבלוב)
 5.  אביב (מה נעים הזמן הזה)
 6.  אביב (יום אביב פיזר סביב)
 7.  אביב (לחן זהבי) (אביב, אביב הגיע)
 8.  אביב (לחן סמבורסקי) (אביב אביב הגיע)
 9.  אביב אביבי (אביב אביבי)
 10.  אביב בטבע (כתנות פסים לבש הגן)
 11.  אביב במולדת (חג, מה ייף הבוקר אור)
 12.  אביב קרב בסער (אביב קרב בסער)
 13.  אביב, אביב (תכלת ושמש ואור)
 14.  אגלי טל (אגלי טל ירעפו)
 15.  אור חבצלות (אור חבצלות זמר שושנים)
 16.  אחד מי יודע (תנו תנו רבנן)
 17.  אחד מי יודע (לחן אלמן) (אחד מי יודע)
 18.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע 2) (אחד מי יודע)
 19.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע 3) (אחד מי יודע)
 20.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע) (אחד מי יודע)
 21.  אחד מי יודע (לחן מסורתי) (אחד מי יודע)
 22.  אחד מי יודע (לחן מסורתי2) (אחד מי יודע)
 23.  אחד מי יודע (נוסח איילת-השחר) (אחד מי יודע)
 24.  אחד מי יודע, נוסח משפחת רובינשטיין (אחד מי יודע)
 25.  אחו הוי אחו (אחו הוי אחו)
 26.  אחר הגשם (אחת שתיים אחת שתיים)
 27.  אחר הגשם (אוץ אוץ אוץ)
 28.  אחר הגשם (המטר חדל ויבשו המים)
 29.  אחר הגשם (שני לילות ושני ימים)
 30.  אין עוד גשם (אין עוד גשם)
 31.  אל גינת אגוז (אל גינת אגוז)
 32.  אל תראוני (אל תראוני שאני שחרחורת)
 33.  אלי אתה ואודך (אלי אתה ואודך)
 34.  אליהו הנביא (יש לנו אב זקן)
 35.  אליהו הנביא (לחן לא ידוע) (אליהו הנביא)
 36.  אליהו הנביא (לחן מסורתי 2) (אליהו הנביא)
 37.  אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא)
 38.  אליהו הנביא (לחן ספרדי) (אליהו הנביא)
 39.  אליהו הנביא (לחן רביץ) (אליהו הנביא אליהו התשבי)
 40.  אליהו הנביא על כסאו הרם (לחן נרדי) (אליהו הנביא על כסאו הרם)
 41.  אליהו סב (לחן יצחק פאר) (אור בחדר ליל הסדר)
 42.  אמר רבי אלעזר (אמר רבי אלעזר)
 43.  אנה הלך דודך (אנה הלך דודך)
 44.  אני חבצלת השרון (שחורה אני ונאוה)
 45.  ארבע תקופות השנה (יימס השלג)
 46.  אתי מלבנון (אתי מלבנון)
 47.  אתם הרי ישראל (אתם הרי ישראל)
 48.  באביב פרחים יפים ינצו (באביב פרחים יפים ינצו)
 49.  באגוזים נשחקה (לחן ולבה) (באגוזים נשחקה)
 50.  בארץ הפירמידות (שם בארץ הפירמידות)
 51.  בדמי החורש (בדמי החורש נועם צל)
 52.  בוא בשלום טל (גשם חלף)
 53.  בוא דודי (בוא דודי, אלופי, הגורנה)
 54.  בוא ואשק לך (בוא ואשק לך)
 55.  בזכותם קיים (העולם, בזכותו של מי קיים)
 56.  בחג חירותנו (בחג חירותנו נשיר שירת הדור)
 57.  ביד רמה (לחן אדמון) (יצאנו ממצרים)
 58.  ביד רמה (לחן ביק) (יצאנו ממצרים)
 59.  ביד רמה (לחן כהן-מלמד) (יצאנו ממצרים)
 60.  בין פרחי אביב (לי הב תן יד)
 61.  בירח מאי (בירח מאי שמלונת משי)
 62.  בכל דור ודור (לחן עמירן) (בכל דור ודור)
 63.  בכל דור ודור (לחן שהטמיע ארנסט הורביץ) (בכל דור ודור)
 64.  בכל דור ודור (לחן שרת) (בכל דור ודור)
 65.  בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים)
 66.  בצאת ישראל (לחן לא ידוע) (בצאת ישראל ממצרים)
 67.  בצאת ישראל (לחן לא ידוע2) (בצאת ישראל ממצרים)
 68.  בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים)
 69.  בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים)
 70.  ברכת הנהנין (האל ברכנו)
 71.  בשוב אדוניי (לחן אידלזון) (בשוב אדוניי את שיבת ציון)
 72.  בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון)
 73.  בשורה טובה (לחן ביק) (בשורה טובה הבאתי)
 74.  בשורה טובה (לחן נרדי) (בשורה טובה הבאתי)
 75.  בשורה טובה (לחן סמבורסקי) (בשורה טובה הבאתי)
 76.  בשורה טובה (לחן עממי יידי) (בשורה טובה הבאתי)
 77.  בשורת אביב (עוד יש בשדה שלג צח)
 78.  דודי ירד לגנו (דודי ירד לגנו לערוגות הבושם)
 79.  דודי לי (דודי לי ואני לו)
 80.  דודי לי ואני לו (דודי לי ואני לו)
 81.  דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום)
 82.  דיינו (דיינו)
 83.  דיינו (נוסחים מקומיים) (אילו נתן נתן לנו)
 84.  הא לחמא עניא (לחן אבילאה) (הא לחמא עניא)
 85.  הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא)
 86.  הא לחמא עניא (לחן פוסטולסקי) (הא לחמא עניא)
 87.  הא לחמא עניא (לחן שרת) (הא לחמא עניא)
 88.  הבאת העומר (השמש במערב יורדת, שוקעת)
 89.  הגיע ליל פסח (הגיע ליל פסח)
 90.  הגשם חלף (הגשם הגשם חלף והלך לו)
 91.  הדוב הצהוב (מי הוא זה אשר שכח)
 92.  הוי כר הדשא (הוי כר הדשא)
 93.  החודש הזה (מתוך הגדת פסח) (החודש הזה לכם ראש חודשים)
 94.  היאור (על המים, על היאור)
 95.  הכבשה (כבשה קטנה)
 96.  הללויה (הגיע עת אביב בגיל)
 97.  המשיח (לראשונה יבוא אליהו)
 98.  הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) (הנה הסתיו עבר)
 99.  הנה הסתיו עבר (לחן כהן) (הנה הסתיו עבר)
 100.  הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר)
 101.  הנה הסתיו עבר (לחן שלם) (הנה הסתיו עבר)
 102.  הניצנים (לחן עזרא גבאי) (הניצנים נראו בארץ)
 103.  הניצנים (לחן קירש) (הניצנים נראו בארץ)
 104.  הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) (הנך יפה רעייתי)
 105.  הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) (הנך יפה רעייתי)
 106.  הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') (הנך יפה רעייתי)
 107.  הפלא ופלא (ומשה הכה על צור)
 108.  הר וכר הוריקו (הר וכר הוריקו)
 109.  ובני ישראל יוצאים ביד רמה (ובני ישראל יוצאים ביד רמה)
 110.  והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים)
 111.  והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) (והטיפו ההרים עסיס)
 112.  והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 1) (והיא שעמדה)
 113.  והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו)
 114.  והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה)
 115.  וקרב פזורינו (וקרב פזורינו)
 116.  זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו)
 117.  זכור את היום הזה (זכור את היום הזה)
 118.  זמר לפסח (לחן עממי גרמני) (חג הפסח חג אביב)
 119.  זמר לפסח (לחן עממי תימני) (חג הפסח חג אביב)
 120.  חד גדיא (על גבע רם)
 121.  חד גדיא (לחן אבילאה) (חד גדיא חד גדיא דזבין)
 122.  חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 1) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא)
 123.  חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 2) (חד גדיא הוי חד גדיא)
 124.  חד גדיא (לחן עממי בבלי) (חד גדיא דזבין אבא)
 125.  חד גדיא (תרגום דושמן) (אבינו הזקן הלך)
 126.  חסל סידור פסח (לחן אשכנזי) (חסל סידור פסח כהלכתו)
 127.  חסל סידור פסח (לחן לא ידוע) (חסל סידור פסח כהלכתו)
 128.  חסל סידור פסח (לחן נסימוב) (חסל סידור פסח)
 129.  חסל סידור פסח (לחן שרת) (חסל סידור פסח כהלכתו)
 130.  יוצאי מצרים (טך טך טך מי דופק בדלת)
 131.  ילדים אפו מצות (לחן מוצרט) (ילדים אפו מצות)
 132.  ילדים אפו מצות (לחן רבינא) (ילדים אפו מצות)
 133.  יציאת מצרים (לחן דוידוביץ') (בני ישראל פה כולנו)
 134.  יציאת מצרים (לחן עממי תימני) (בני ישראל פה כולנו)
 135.  כלו מעשיכם (כלו מעשיכם)
 136.  כתנות פסים (כתנות פסים לבש הגן)
 137.  ליבבתיני (ליבבתיני אחותי כלה)
 138.  לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה)
 139.  לפסח (שלום הפסח לך)
 140.  לקושש קש לתבן (לקושש קש לתבן)
 141.  לקראת אביב (לחן זהבי) (לקראת אביב נרון בקול)
 142.  מבשר האביב ()
 143.  מה אוהב אליהו (מה אוהב אליהו)
 144.  מה דודך מדוד (מה דודך מדוד)
 145.  מה זאת עשינו (מה זאת עשינו)
 146.  מה יפים במאי פרחי החמד (מה יפים במאי פרחי החמד)
 147.  מה יפית האביב (מה יפית האביב)
 148.  מה נשתנה (לחן אבילאה) (מה נשתנה הלילה הזה)
 149.  מה נשתנה (נוסח לא ידוע) (מה נשתנה הלילה הזה)
 150.  ממצרים גאלתנו (ממצרים גאלתנו)
 151.  מנהג חדש (לחן אהרון) (מנהג חדש בא למדינה)
 152.  מנהג חדש (לחן אנגל) (מנהג חדש בא למדינה)
 153.  מנהג חדש (לחן יעקובסון) (מנהג חדש בא למדינה)
 154.  מנעי קולך מבכי (כה אמר אדוניי)
 155.  מעשי ידיי טובעים בים (מעשי ידיי טובעים בים)
 156.  משה בתיבה (לחן נסימוב) (דומם שטה תיבה קטנה)
 157.  משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה)
 158.  משיב הרוח (משיב הרוח)
 159.  משל יותם (הלוך הלכו העצים)
 160.  ניצנים (ניצנים נראו בארץ)
 161.  סוסים (בא האביב, שמש חביב)
 162.  עבדים היינו (לחן אבילאה) (עבדים היינו לפרעה במצרים)
 163.  עבדים היינו (לחן פוסטולסקי 2) (עבדים היינו לפרעה)
 164.  עבדים היינו (לחן שרת) (עבדים היינו לפרעה במצרים)
 165.  עבדים היינו (עתה בני חורין) (עבדים היינו, היינו)
 166.  עורי צפון (עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני)
 167.  על ההרים שאו קולכם (על ההרים שאו קולכם)
 168.  עת החורף (עת החורף)
 169.  פנה הגשם (פנה הגשם)
 170.  פסוקי שיר השירים מההגדה (שיר השירים אשר לשלמה)
 171.  פסח (פסח בת-קול יישמע)
 172.  פסח (ישראל ישראל צא מן המדבר)
 173.  פסח פסח (פסח פסח ליל הסדר)
 174.  פרחי הצבעונים (מי לא יכיר אותנו)
 175.  פרפר אביב (ברקיע תכלת זיו)
 176.  פתחי לי אחותי רעייתי (פתחי לי אחותי רעייתי)
 177.  צאי לך (צאי לך היפה בנשים)
 178.  צלילי אביב (ליבי מנבא אביב מזהיר)
 179.  קדש ורחץ (לחן עממי מסורתי) (קדש ורחץ)
 180.  קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) (קול ברמה נשמע)
 181.  קול דודי (הגרסה המלאה) (קול דודי הנה זה בא)
 182.  קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי)
 183.  קומו תועי מדבר (לחן שרת) (קומו תועי מדבר)
 184.  קומי צאי (לחן לברי) (קומי צאי אחותי כלה)
 185.  קומי צאי (לחן פאול בן-חיים) (קומי צאי אחותי כלה)
 186.  קרב יום (קרב יום, קרב יום)
 187.  קרב יום (לחן לא ידוע) (קרב יום)
 188.  רוח אביב (רוח, רוח אביב נא שאני)
 189.  רחשי אביב (לחן לא ידוע [קלאסי]) (אל השדה אצאה לי)
 190.  רחשי אביב (לחן מילט) (אל השדה לי אצאה)
 191.  שאי ברכה (שאי ברכה את ארצנו)
 192.  שאלתי נביאיי (שאלתי נביאיי)
 193.  שובי שובי השולמית (שובי שובי השולמית)
 194.  שיבולת בשדה (שיבולת בשדה)
 195.  שיר אביב (אט זורמת בנפשי)
 196.  שיר אביב (אלפי קולות ירונו)
 197.  שיר אביב (אביב אביב סביב מרהיב)
 198.  שיר אביב (שור בשמי התכול זוהרת)
 199.  שיר אביב (זיו זיו זיו, שמש אור)
 200.  שיר אביב (רטט עובר על פני הגן)
 201.  שיר אביב (האח מה ייף ינהר היום)
 202.  שיר אביב (כתנות פסים לבש הגן)
 203.  שיר המעמרים (לחן עמירן) (שמש תלהט חומה)
 204.  שיר המעמרים (לחן צבי קפלן) (שמש תלהט חומה)
 205.  שיר לפסח (מעבדות גו ולב)
 206.  שיר מאגדי העומר (לחן בן חיים) (נאגד אגודות בבר)
 207.  שיר מאגדי העומר (לחן פוסטולסקי) (עומר עומר תבואה חדשה)
 208.  שיר עם שוודי לאביב (על עלי עשב)
 209.  שלח את עמי (מהר משה צו את פרעה)
 210.  שמוני נוטרה (שמוני נוטרה את הכרמים)
 211.  שמחה רבה (שמחה רבה, שמחה רבה)
 212.  שמש אביב (שמש אביב בהרים זה הקיץ)
 213.  שפוך חמתך (לחן זהבי) (שפוך חמתך אל הגויים)
 214.  שפוך חמתך (לחן מסורתי עממי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך)
 215.  שפוך חמתך (לחן שרת) (שפוך חמתך על הגויים)
 216.  שפעת פרחים בגן (שפעת פרחים בגן)