הקטן
גופן
הגדל
גופן
השירים

»חיפוש:

»חיפוש לפי א'-ב':

»כל השירים לפי סדר א'-ב'
»כל השירים לפי סדר הכנסתם לאתר
»100 השירים האחרונים שעלו לאתר, מהאחרון לראשון


1. חד גדיא (לחן עממי ספרדי-יהודי) (חד גדיא, חד גדיא, דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
2. דרור יקרא (לחן עזרא גבאי) (דרור יקרא) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. למה בת ציון (למה בת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אסיף (עת כנוס ועת זמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. שיר המעלות (לחן חסידי) (שיר המעלות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. שיר ציד (גח קרן השמש) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. יין עת שותה אני (יין עת שותה אני)
8. שקט בבקשה (נוער טוהר חיילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. המבדיל (לחן שלמה רביץ) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
10. איזה מין קונצים (איזה מין קונצים) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. דבקה דרוז (--) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. ישמח משה (לחן חסידי 2) (ישמח משה במתנת)
13. שתילים במדבר באר שבע (במדבר הצהוב, הקרח) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. מה אומרים (לחן נרדי) (מה אומרים מה אומרים ילדינו בפורים) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. דגל (דגל דגל דגל טוב)
16. ונתן עץ השדה (ונתן עץ השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. הנרות הללו (לחן ניסן כהן מלמד 2) (הנרות, הנרות) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. הפרח הכחול (יצאתי לשדה)
19. שיר מחול חסידי חב"ד קובץ להאזנה - בדף השיר
20. ריקוד זוגות קובץ להאזנה - בדף השיר
21. כתבי בתי (כתבי בתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. מילא (איטלקית, צרפתית, גם אנגלית)
23. לאור הצוהר (כילי הוא האור) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. על יד הבית (על יד הבית עץ גדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. היה האביב (היה האביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. עד שיפוח (עד שיפוח היום) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. ילדי (יש לי ילד קט ורך)
28. היכון! (היכון היכון העם איתך) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. אני בונה בית (עשר, תשע, שמונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. אל ניפולה (אל ניפולה) קובץ להאזנה - בדף השיר
31. יום ולילה (עוד אזכור) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. שיר למשמרת (בעוז [?] שירתנו מושרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. לבן הנולד (יבורך הבן הנולד)
34. הניפגש (מבט פוגע) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. פה בעמק דור צומח (פה בעמק דור צומח) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. בין חגווי הסלע (לחן מלודז') (בין חגווי הסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. לא יחיה איש פעמיים (לא יחיה איש פעמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. תורנים טובים (תורנים טובים יש לנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. אדון עולם (לחן שלמון) (אדון עולם אשר מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. המנון ליום הסטודנט (סטודנטים הרימו קולכם ברחוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. התעוררי ירושלים (שמעו זאת) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. דור נפלא בארץ (דור נפלא) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. בית פה נבנה (בית פה נבנה, האח!) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. חנוכה (לחן לא ידוע 3) (על החלון) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. נחום סוקולוב (נחום סוקולוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. כיצד מרקדין (בלחן חסידי) (כיצד מרקדין) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. עוד יישמע (עוד יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. בואו הנה ילדים (בואו הנה ילדים)
49. תפילת בוקר (מודה אני לפניך)
50. תפילת בוקר (עין מלאכי שמיים קדושים)
51. נצח (בזרוע דוקרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. שיר עשור לישראל (עמוד העם) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. הנבל בכינורות (הנבל בכינורות) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. גשם יורד (גשם יורד) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. בואי שושנה (בואי שושנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. ל"ג בעומר בלחן יש לנו תיש (היערה היערה) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. יום אתמול איננו (יום אתמול איננו)
58. הקוקייה (לחן נובקובסקי) (עורו בנים עורו) תווים בדף השיר
59. השושנה (לחן עיראקי) (על אם הדרך שמה מתגוללת) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. שירו שירו יחד (שירו שירו יחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. התדע ילד (התדע ילד) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. הקוקייה (קומו ישנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
63. רונדה קובץ להאזנה - בדף השיר
64. כשושנה בין החוחים (כשושנה בין החוחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. נגינתי בלילה (מדממת הליל)
66. צ'רלסטון ארקוד הרבה (צ'רלסטון ארקוד הרבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
67. בין החוחים (בין החוחים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
68. זוהי הורה הגלילית (זוהי הורה הגלילית) קובץ להאזנה - בדף השיר
69. הן זאת תדע (הן זאת תדע) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. שיר הפקחים (פקח אמור נא לנו די)
71. שיר אוסטרלי (מאוסטרליה, דודה)
72. סתיו (לחן ביק) (רוח סתיו נשאה בעצב) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. באחרית הימים (וגר זאב עם כבש)
74. פעמוני הצאן (פעמוני הצאן הריעו) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. החטיבה מחכה (החטיבה ניצבת)
76. הורה מלכדת (טירי דירי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
77. על גיבור שנפל (שם על אם הדרך)
78. השמעת השמעת (השמעת השמעת)
79. טל אורות (טל אורות, טל אורות) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. בסוכה (פינתי שאננה)
81. אושר לי לשווא תבטיח (אושר לי)
82. שיר ידעתי (לחן שלמה צפריר) (שיר ידעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. קדימה (שיר ציון) (קומו אחיי לכו ונלכה)
84. לילות תל אביב (ליל שימורים לי הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. אם אשכחך (לחן קבונובסקי) (ציון תמתי)
86. לקח החתול (לקח החתול פיסת נייר) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. בגינה (בגינה יום יום עבדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. אש עלי, עלי והתלקחי (אש עלי, עלי והתלחקתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. המנון להקת אילן (היא תופיע, היא תופיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. שירת דבורה (שמעו מלכים, האזינו רוזנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. צימוקים ושקדים (תרגום לא ידוע) (בבית המקדש בפינה בודדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. ליל שימורים (לחן ברנשטיין) (ליל שימורים הוא ליל פורים) תווים בדף השיר
93. פורים לנו פורים לנו (פורים לנו פורים לנו)
94. הורה נהלל (נוסח עמנואל הרוסי) (לילה לילה עת יגיח)
95. הורה של "שמן" (איזה פלא איזה פלא)
96. אותלו (אומרים שאותלו הוא שלייגר) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. תקוותנו (לחן נובקובסקי) (עוד לא אבדה תקוותנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. בימים ההם (ההם ההם בימים ההם)
99. קולומבוס (הלוך נלך ונשוטט) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. ארץ ישראל (לחן לא ידוע) (ואף על פי כן ולמרות הכול) קובץ להאזנה - בדף השיר