הקטן
גופן
הגדל
גופן
השירים

»חיפוש:

»חיפוש לפי א'-ב':

»כל השירים לפי סדר א'-ב'
»כל השירים לפי סדר הכנסתם לאתר
»100 השירים האחרונים שעלו לאתר, מהאחרון לראשון


1. שלום עליכם (לחן לא ידוע 8) (שלום עליכם) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. מנוחה ושמחה (לחן לא ידוע) (מנוחה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. שיר החלוץ (מעילי בלוי קרוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. מה יתרון (מה יתרון) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. חייב אדם לבשומי (מפי חבורת שוהם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
6. הורה יחדיו (הי, הציתו השלהבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. יפתי (יפתי)
8. הגדי (גדי מה לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. השומר הדתי (השומר הדתי יחיה) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. שיר הגאולה (קומו הגולים, הסירו עולכם)
11. שמחת הציד (קול ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. עבר קציר (עבר קציר) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אחרי מותי (לחן שלמה הופמן) (אחרי מותי) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. הבה נגילה (עמנואל הרוסי) (הי הי עז גדולה כמו גדי רוקדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. על יד המדורה (גיצים התעופפו) קובץ להאזנה - בדף השיר
16. האמת מאירה לעד (האמת מאירה לעד) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. הלאה הלאה (בלחן אריה אריה) (נצאה בשיר על שפתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. אזרה (תרגום חזן) (יום יום שפי התהלכה)
19. ההרים ראשימו (ההרים ראשימו)
20. שא מזה את נפשי (שא מזה את נפשי)
21. היתום (תרגום חיים אריה חזן) (כוכבים אורם הגיהו)
22. שירת קציר (אל גדול אתה ישענו)
23. גשם זך נוטף (גשם זך נוטף)
24. מה לבן ומה שחור (רץ לבן, שדה שחור)
25. יוסקה, אל תתחתן (יוסקה!)
26. נוף מולדת (שדות חמד, שדות בר)
27. זמר (לחן דב ירמיה) (לך ועליך) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. המחרשה (לחן הדסה שרמן) (הקרנס נופל כבד) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. החורנה (החורנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. הוי תיו למידבאנה (הוי תיו למידבאנה)
31. הפילוסוף (תרגום שלונסקי) (תא שמע, הפילוזוף)
32. על תל בודד (לחן סמבורסקי) (על תל בודד)
33. ברכת בוקר (רות הו רות)
34. מר חשוון (הדגים באים לחוף)
35. הפרידה (מה קשה היא הפרידה)
36. שמעתי קול של פלג (שמעתי קול של פלג)
37. נהריה נהריה (לילה חוף)
38. יש לי כפר מולדת (יש לי כפר מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. דבקה דליה (תן ידך לי רע) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. כיסוד לבניין (כיסוד לבניין וכשורש לאילן) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. רעים הימים (רעים הימים)
42. יעלה נא לרצון (יעלה נא לרצון)
43. שיר המלחים (בנמל סירה עוגנת)
44. התזמורת (התזמורת, התזמורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. בעמק בית שאן (בעמק בית שאן) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. אני נסים (אני נסים תימוני לא שכנזי) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. ארץ הארזים (במקום עב יישקו ארזים ישגאו)
48. געגועי מולדת (רוח הסתיו נושבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. נשכח מה שעבר (חסל להחסירני) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. יגדל אלוהים חי וישתבח (יגדל אלהים וישתבח) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. ישמח משה (לחן אמן דוקטור) (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. אמא (אמא, בלבי את תגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. שיר הגורן (ליל רד על גורן) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. שיר הגר (דרך דרך) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. המבדיל (לחן תימני) (המבדיל בין קודש לחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. ציון הלא תשאלי (ציון הלא תשאלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
57. כה אמר סעדיה (כה אמר) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. ילד חן (ילד ילד ילד חן) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. שולמית שובי (שולמית שובי נא שובי) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. החרגול מצטער (לאדון חרגול)
61. רוני (אני טפשוני רוני)
62. שיר ביכורים (חבריא נרון נרקודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. הנער ביער (משה הנער תועה ביער) קובץ להאזנה - בדף השיר
64. הו ירוקה (הייתי אז ילדונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
65. מגלות תימן (גולת תימן) קובץ להאזנה - בדף השיר
66. עוד מימי חורפי (עוד מימי חורפי) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. אל הר בת ציון (אל הר בת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. האח אסנת יפתי (האח אסנת יפתי)
69. אהובה בוגדה (תחת אלון הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
70. ילבשו בושת וכלימה (ילבשו בושת וכלימה) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. הילולים ואיחולים לארץ אבות (יפה נוף עיר משושי)
72. יונה הומייה (דוד, יונתך מאז רצויה) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. קן הדרור (שם על יד פינת הגג) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. עורי צפון (לחן עממי תימני 2) (עורי צפון ובואי תימן, עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. שחורה אני ונאווה (שחורה אני ונאווה בשדמות כנען) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. שבת (לחן אסתר גמליאלית) (חופי ירדן) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. ממעמקים קראתיך (ממעמקים קראתיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. על הרינו ביהודה (על הרינו ביהודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
79. ודיברתי על הנביאים (ודיברתי על הנביאים) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. שיר הכבוד (אנעים זמירות) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. נילוס נוף הקודש (נילוס נוף הקודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. יד ענוגה (לחן מזרח אירופאי) (יד ענוגה היתה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. מנהג חדש בא למדינה (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. שיר בוקר (הבנות עם בוקר אור) קובץ להאזנה - בדף השיר
85. יום יום היא יורדת אל הים (יום יום היא יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. שיר הבריכה (קדימה קדימה קדימה לבריכה) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. הוי קומי לך רעייתי (הוי קומי לך רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. שיר החתול (היה חתול בבית) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. טחנת הקמח (דופקת טחנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. פעם אחת תקעתי נאד (פעם אחת תקעתי נאד) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. קומה פרץ (עורו עורו נא חבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. איזה פלא (גרסאות היתוליות) (איזה פלא פלאותיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. ט"ו בשבט עתה (לחן נרדי) (ט"ו בשבט עתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
94. חלום השתילים (שורות שורות כחיילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. יפה נוף (לחן עממי ספרדי-יהודי) (יפה נוף משוש תבל) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. מבין להקת סגל יפות (מבין להקת סגל יפות) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. אני צמא (אני צמא למימייך, ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. היום עבר קצין מכר (היום עבר קצין מכר)
99. שיר הבריגדה (בחורים יהודים)
100. שיר הבריגדה היהודית (כוח, כוח, אנו כוח)