הקטן
גופן
הגדל
גופן
חנינא קרצ'בסקי : צלילי חנינא
הגמנסיה העברית "הרצליה", תל-אביב
הוצאת הגמנסיה העברית "הרצליה", תל-אביב 1927

השירים המופיעים באתר*:

 1.  אליהו הנביא (יש לנו אב זקן)
 2.  אליהו סב (אליהו שר שלנו)
 3.  אלף-בית (אלף בית גימל דלת)
 4.  ארצי (הנך ארצי, ארץ נחמדת)
 5.  בשדמות בית לחם (בשדמות בית לחם)
 6.  בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון)
 7.  דוד הרועה (כינור עשה דוד הקט)
 8.  הגינה (קהל גננים טובים אנו)
 9.  החלוצים (החלוצים ביד חרוצים)
 10.  הילד החרוץ (ילד, ילד, בואה!)
 11.  המעפילים (אל ראש ההר)
 12.  הציפור (אתמול פתחתי דלתי סוהר)
 13.  חג הנטיעות (לחן קרצ'בסקי) (משוש לך ארץ)
 14.  כי בא האות (כי בא האות)
 15.  מאז הבוקר (מאז הבוקר)
 16.  מעשה ברימון זהב (רימון זהב על ראש צמרת)
 17.  מר-חשון (עוד שר תשרי איתן ימלוך)
 18.  נא הגידי ילדתי (נא הגידי ילדתי)
 19.  נרות דולקים (נרות דולקים, נרות דקים)
 20.  עתידות (לחן קרצ'בסקי) (ישטפו פלגי הדמעות)
 21.  פה בארץ חמדת אבות (פה בארץ חמדת אבות)
 22.  פעמי משיח (לחן לא ידוע) (עימדו אחים! הטו אוזן)
 23.  שיר הנוטע (עם שחר נשכימה)
 24.  שיר ערש (ממרומי שמי התכלת)
 25.  שיר ערש (תחת ערש בני הרך)
 26.  שמש נחבא (שמש נחבא)

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.