הקטן
גופן
הגדל
גופן
ספר שירים ומנגינות לגני ילדים ולבתי הספר קובץ שלישי
עורכים: משה גורלי ודניאל סמבורסקי
הוצאת קרית ספר 1966
מהדורה שניה

השירים המופיעים באתר*:

 1.  אל תשליכני (אל תשליכני אל תעזבני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אשאלה אלוהים (אשאלה אלוהים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  ברוך אתה (ברוך אתה בעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  געגועים על שיר (לחן הינדמית) (אשרי איש אשר ליבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  דין דן (היה הייתה צבת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  הבה כולנו (הבה כולנו כולנו ביחד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  הודו לשולטן (הודו לשולטן יתהלל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  זריתי לרוח אנחתי (לחן משה דפנא) (זריתי לרוח אנחתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  חמת החלילים (נלך אל חמת החלילים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 10.  יגיע כפיך כי תאכל (יגיע כפיך כי תאכל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  ילדי שדה (תרגום לוינסון) (הבה ילדים נצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  למה זה תישא עיניך (למה זה תישא עיניך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 13.  לנדוד (לנוע לטוחן תענוג) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  מחול מסדה (מחול מסדה מתלקח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  מינואט (הבה זקן ונער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  ספיח (לחן שרת) (הן לא חרשתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 17.  על הגורן (את זוכרת היינו לנות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 18.  על ההר הרם (על ההר הרם חורש יש צעיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) (כל איש חרש חרישו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  רונדו הסתובבו (לחן 2) (לללה... הסתובבו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  שיר החוצבים (חצוב נא בסלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  שיר הספנים (לדרך ספן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 23.  שמחו את ירושלים (לחן אידלזון) (שמחו את ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  תל-חי (כחזון תוחלת) קובץ להאזנה - בדף השיר

*ייתכן שמופיעים באתר שירים נוספים הקיימים במקור זה, אך הם נסמכים על מקורות אחרים.