הקטן
גופן
הגדל
גופן
מקהלות

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

יצירות שנכתבו/עובדו למקהלות.

 1.  אביב (לחן זהבי) (אביב, אביב הגיע)
 2.  אגדה (על שפת ים כינרת)
 3.  אגלי טל (אגלי טל ירעפו)
 4.  אדון עולם (לחן לבנדובסקי) (אדון עולם)
 5.  אדון עולם (לחן מסורתי עממי) (אדון עולם אשר מלך)
 6.  אדוניי לא גבה לבי (אדוניי לא גבה לבי)
 7.  אדיר במלוכה (אדיר במלוכה בחור כהלכה)
 8.  אדמה (לחן זהבי) (אדמה, אדמה, בשפלה וברמה)
 9.  אדמה, עבודה (לחן בן חיים) (ממרומים ברכה יורדת)
 10.  אוי אתה אילן מופלא (הוי אתה אילן מופלא)
 11.  אוירדיקה (באופל יער שקט)
 12.  אומן ושוליה (למסגר אומן שוליה)
 13.  אומרים ישנה ארץ (לחן יואל אנגל) (אומרים ישנה ארץ)
 14.  אוניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט)
 15.  אור חבצלות (אור חבצלות זמר שושנים)
 16.  אורחה במדבר (לחן זהבי) (ימין ושמאל רק חול וחול)
 17.  אח, בנה הגליל (לחן זעירא) (בלילה בסאון)
 18.  אחותי צוחקת (צחוק, צחוק – פעמון)
 19.  אחיי בני עמל (אחיי בני עמל)
 20.  איויתיך (בת ציון אהבך)
 21.  אין כירושלים (לחן לברי) (אין כירושלים)
 22.  אל ארצי (לחן שרת) (לא שרתי לך ארצי)
 23.  אל המעיין (אל המעיין בא גדי קטן)
 24.  אל יבנה הגליל (שני לחנים עממיים) (אל יבנה הגליל)
 25.  אל ספוד (אל ספוד אל בכות)
 26.  אל תיתנו להם רובים (בואי נא אחות)
 27.  אלגיה (על מלוא רוחב ים התכלת)
 28.  אלה חמדה לבי (אלה חמדה לבי)
 29.  אלוהים באו גויים בנחלתך (אלוהים, באו גויים בנחלתך)
 30.  אלוהים לנו מחסה ועוז (אלוהים לנו, מחסה ועוז)
 31.  אליהו הנביא (יש לנו אב זקן)
 32.  אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא)
 33.  אם אשכחך (ציון תמתי, ציון חמדתי)
 34.  אם גרעין זרעת (אם גרעין זרעת)
 35.  אם כינרת (ניע נוע עננים)
 36.  אמנם כן (אמנם כן)
 37.  אנו (אנו העומדים בשער)
 38.  אנו נושאים לפידים (אנו נושאים לפידים)
 39.  אנו עולים ושרים (אנו עולים ושרים)
 40.  אנוש כחציר ימיו (לחן אנצ'יס) (אנוש כחציר ימיו)
 41.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי1) (אנוש כחציר ימיו)
 42.  אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי2) (אנוש כחציר ימיו)
 43.  אנחנו (נבנה ארצנו)
 44.  אנחנו המעט (היד אדויי תקצר לתת רבים ביד מעטים)
 45.  אני מאמין (שחקי, שחקי על החלומות)
 46.  אני מאמין (אני מאמין באמונה שלמה)
 47.  אסיף וסוכות (משדה ומגן)
 48.  ארוממך (לחן בן-אורי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני)
 49.  ארץ ישראל (לחן גרינשפון) (ואף על פי כן)
 50.  ארצה עלינו (ארצה עלינו)
 51.  ארצי (הנך ארצי, ארץ נחמדת)
 52.  אשא עיניי (לחן פרסי) (אשא עיניי אל ההרים)
 53.  אשא עיניי (לחן שיץ) (אשא עיניי אל ההרים)
 54.  אשים מדבר (אשים מדבר לאגם-מים)
 55.  אשירה לאדוניי (אשירה לאדוניי)
 56.  אשרי אדם (אשרי אדם מצא חכמה ואדם יפיק תבונה)
 57.  אשרי האיש (אשרי האיש ישא)
 58.  אשרי הגפרור (לחן זהבי) (אשרי הגפרור)
 59.  את אדמה (את אדמה בלב מדבר)
 60.  אתה הצבת (אתה הצבת כל גבולות ארץ)
 61.  בא השמש (בוא, בוא נא קוצר)
 62.  באופל ליל (באופל ליל)
 63.  באחת ידו (באחת ידו עושה במלאכה)
 64.  באר בשדה (באר בשדה חפרוה רועים)
 65.  בארצנו אור וזיו (בארצנו אור וזיו)
 66.  בבית ספרנו (בבית ספרנו)
 67.  בדמי החורש (בדמי החורש נועם צל)
 68.  בוא ואשק לך (בוא ואשק לך)
 69.  בוקר אור (עורו, קומו ציפורי שיר)
 70.  בחיוכים של נועם (בחיוכים של נועם)
 71.  ביום הביכורים (קול שגיון אל אל עליון)
 72.  בין העצים הירקרקים (לחן אלמן) (בין העצים הירקרקים)
 73.  בין נהר פרת (לחן עותמאן אל-מוסלי) (בין נהר פרת)
 74.  בירח מאי (בירח מאי שמלונת משי)
 75.  בית חרושת (גלגלים על צירים וצירים לרצועות)
 76.  ביתנו ייבנה (בלי חת ובלי מורא)
 77.  במחרשתי (במחרשתי כל אושרי ירשתי)
 78.  במקומותינו יש בית דין (במקומותינו יש בית דין)
 79.  בנבל עשור זמרו לו (בנבל עשור זמרו לו)
 80.  בנות עלינה (ערב כבר ירד)
 81.  בעדן ילדים (יש מקום בעדן)
 82.  בפאת הכפר (ציל צליל צליל)
 83.  בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים)
 84.  בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים)
 85.  ברוך אל עליון (ברוך אל עליון)
 86.  ברוך אתה (ברוך אתה בעיר)
 87.  ברך הלבבות (ברך הלבבות המצחים המוחות)
 88.  ברכת הנהנין (האל ברכנו)
 89.  ברכת שלום (תרגום טשרניחובסקי) (צלצל רז אט)
 90.  בשדמות בית לחם (בשדמות בית לחם)
 91.  בשוב אדוניי (לחן אידלזון) (בשוב אדוניי את שיבת ציון)
 92.  בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון)
 93.  גדוד בעיר (לחן אנגל) (כל הרחובות אז רעמו)
 94.  גוזו גז (לכבשה זמרו-נא זמר)
 95.  גילו הגלילים (גילו הגלילים גיבורי החיל)
 96.  גלגלי העולם (גלגלי העולם חורקים שן)
 97.  דודו (הערב יורד עלי אופק)
 98.  דודי לי (דודי לי ואני לו)
 99.  דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום)
 100.  דין דן (היה הייתה צבת)
 101.  דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן)
 102.  דני גיבור (לחן למפל) (אמא אמרה לי דני)
 103.  דרום אורל (את ארצי את ערבה)
 104.  דרור יקרא (לחן תימני) (דרור יקרא לבן עם בת)
 105.  דרכו עוז (לבשו עוז! דרכו עוז! לעזרת העם!)
 106.  האביב הולך ובא (האביב הולך ובא)
 107.  האווזים (האווזים הולכים יחפים)
 108.  האורות הרכרכים (האורות הרכרכים)
 109.  האזינו לקולנו (דון דון דון)
 110.  האמנם (האמנם לא אקצור)
 111.  האנקורים (בוקר בוקר אל פתחי)
 112.  הבה נגילה (הבה נגילה)
 113.  הבו גודל לגיבור (הבו גודל לגיבור)
 114.  הבו לבנים (הבו לבנים)
 115.  הבו לנו יין (הבו לנו יין יין, לא שתינו עוד עדיין)
 116.  הגשם חלף (הגשם הגשם חלף והלך לו)
 117.  הדליקו אורות (לחן ברנע) (הדליקו אורות במנורת ישראל)
 118.  ההד (מה יפית הד כה)
 119.  הודו לשולטן (הודו לשולטן יתהלל)
 120.  הוי חוסי נא (הוי חוסי נא)
 121.  הוי כר הדשא (הוי כר הדשא)
 122.  הולכים בלילה (הולכים בלילה)
 123.  הורה טוב (סובבוני להט אש בוערת)
 124.  הורה נרקודה (הורה, הורה נרקודה)
 125.  הזורעים בדמעה (הנה גשם גשם בא)
 126.  הזורעים בדמעה (הזורעים בדמעה)
 127.  החלקה הנשכחת (סתיו מאפיל)
 128.  החתול על הגג (בבקתה על הגג)
 129.  הט אוזן (הט אוזן והקשב לקול)
 130.  הטלה (עם העדר שב רועה)
 131.  הי, נעליים (הי הי הי נעליים)
 132.  הידעו הדמעות (הידעו הדמעות)
 133.  היה בארץ מלך (מפי אבי שמעתי)
 134.  היו לילות (היו לילות, אני אותם זוכרת)
 135.  היורה (גשם גשם משמים)
 136.  היש כעוללי (לחן קרצ'בסקי) (היש כעוללי)
 137.  הכה שאול באלפיו (לחן טלמון) (הכה שאול באלפיו)
 138.  הכרזה (עד הים שופרות תבל כולה)
 139.  הללויה (הללויה הללי נפשי את אדוניי)
 140.  הללויה (הללו הללו הללו הללו)
 141.  הללויה (הבה נשירה שיר הללויה)
 142.  הללויה (לחן דרכסלר) (הללויה הללו אל בקדשו)
 143.  הללויה (לחן לבנדובסקי 1) (הללויה הללו אל בקודשו)
 144.  הללויה (לחן לבנדובסקי 2) (הללויה, הללו אל בקודשו)
 145.  הללויה (לחן עמירן) (הללויה הללו אל בקודשו)
 146.  הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע)
 147.  המחברת (מה רוגזת מה כועסת)
 148.  המרסייז (נלך בנים של המולדת)
 149.  הנה אלה מרחוק יבואו (הנה אלה מרחוק יבואו)
 150.  הנה הוא בא (הנה הוא בא)
 151.  הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) (הנה הסתיו עבר)
 152.  הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר)
 153.  הנה תמו יום קרב וערבו (הנה תמו יום קרב וערבו)
 154.  הנחל בעמק (הנחל בעמק בעצב יזרום)
 155.  הניצנים (לחן עזרא גבאי) (הניצנים נראו בארץ)
 156.  הנרות הללו (נרות נרותי)
 157.  הנרות הללו (לחן דוידוביץ) (הנרות הללו אנחנו מדליקין)
 158.  הנרות הללו (לחן לויטס) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 159.  הנרות הללו (לחן מסורתי) (הנרות הללו אנו מדליקין)
 160.  העומר (עומר עומר בן קמה)
 161.  העיירה בוערת (שריפה, אחים, שריפה)
 162.  העמק הוא חלום (העמק הוא חלום)
 163.  הפלא ופלא (ומשה הכה על צור)
 164.  הפעמונית (כך פעמונית בגיא תרון)
 165.  הצבי ישראל (הצבי ישראל)
 166.  הציפורים הקטנות (ציפורי שיר קטנות)
 167.  הציפורת (הציפורת סלסלה)
 168.  הצפרדעונת קוואקיה (לחן דאוס) (בביצה על קצה אייה)
 169.  הקרב האחרון (רוח אט)
 170.  הר וכר הוריקו (הר וכר הוריקו)
 171.  הרשי נא לי (הרשי נא לי ילדונת)
 172.  השושנה (על אם הדרך שמה מתגוללת)
 173.  השיבנו (לחן בן אורי) (השיבנו השיבנו אדוניי אליך)
 174.  השיבנו (לחן לבנדובסקי) (השיבנו אדוניי אליך)
 175.  התרגעות (אם יש אי שם רחוק)
 176.  התשמעי (התשמעי צליל כסף)
 177.  וביום השבת (וביום השבת שני כבשים בני שנה)
 178.  ובנו בתים (ובנו בתים וישבו)
 179.  ובני ציון (ובני ציון גילו ושמחו)
 180.  והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 1) (והיא שעמדה)
 181.  והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו)
 182.  והיה (והיה, והיה כי תבואו אל הארץ)
 183.  ויקרב פזורינו (ויקרב פזורינו מבין הגויים)
 184.  ולא ילמדו עוד מלחמה (לא ירעו ולא ישחיתו)
 185.  ומלאו הגרנות בר (ומלאו הגרנות בר)
 186.  וקיבצתי אתכם (כה-אמר אדוני)
 187.  וקרב פזורינו (וקרב פזורינו)
 188.  ושאבתם מים (לחן עמירן 1) (ושאבתם מים בששון)
 189.  ושאבתם מים (לחן עמירן 2) (ושאבתם מים בששון)
 190.  ותחזינה עינינו (ותחזינה עינינו בשובך לציון)
 191.  זאת אדמתי (זאת אדמתי)
 192.  זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו)
 193.  זכור דבר (זכור דבר לעבדך)
 194.  זכרתי לך חסד (זכרתי לך חסד)
 195.  זמר (לחן לברי) (לא אורחת גמלים)
 196.  זמר הפלוגות (את זמר הפלוגות נשיר)
 197.  זמר הקוצרים (עלה, עלה מגל קציר)
 198.  זמר חג (לחן זהבי) (שירו שירו שיר תודה)
 199.  זמר לספינה (שקיעה נוגה)
 200.  זמר לשמחת תורה (התקבצו מלאכים)
 201.  חג (לחן אנגל) (ניבים דוברים אליי)
 202.  חג (לחן זהבי) (ניבים דוברים אליי)
 203.  חג אסיף (חג אסיף, חג אסיף, כן ירבה וכן יוסיף)
 204.  חג היום, חג הפרחים (חג היום, חג היום)
 205.  חג המים (שיר ושבח לידיים)
 206.  חד גדיא (נוסח איילת השחר) (חד גדיא הוי חד גדיא)
 207.  חד גדיא (תרגום דושמן) (אבינו הזקן הלך)
 208.  חולצה כחולה (חולצה כחולה והיא עולה)
 209.  חושו אחים חושו (חושו, אחים, חושו)
 210.  חושלים פה (חושלים פה, חושלים פה)
 211.  חזק לב (אם איד כמו סלע)
 212.  חמש שנים (לחן לא ידוע - רוסי) (חמש שנים עברו על דן)
 213.  חמת החלילים (נלך אל חמת החלילים)
 214.  חניתה (לחן לברי) (מה מלילה בחניתה?)
 215.  חצץ (הרי ישימון צחיח סלע וחול)
 216.  יבוא דודי (בוא דודי נצא השדה)
 217.  יום ליבשה (לחן עממי אשכנזי 1) (יום ליבשה נהפכו מצולים)
 218.  יופססה (פעם אחת בחור יצא אל המושבה)
 219.  ימי החנוכה (ימי החנוכה חנוכת מקדשנו)
 220.  יעלה (יעלה, יעלה, יעלה, יעלה)
 221.  יענך אל ביום צרה (יענך אל ביום צרה)
 222.  יצאו הבנות (יצאו הבנות חולל בכר)
 223.  ירדה השבת (ירדה השבת)
 224.  ירושלים (לחן מוניושקו) (מעל פסגת הר הצופים)
 225.  יש לי גן (לחן עממי סורי) (יש לי גן ובאר יש לי)
 226.  ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה)
 227.  ישם מדבר (לחן בן-פורת) (ישם מדבר)
 228.  כבקרת רועה עדרו (כבקרת רועה עדרו)
 229.  כד קטן (כד קטן)
 230.  כולה שלי (מן היום בו נקראתי לפלא)
 231.  כולנו אח (לחן נסימוב) (כולנו אח לעול אחד נרתמנו)
 232.  כי בשמחה תצאו (כי בשמחה תצאו)
 233.  כי לקח טוב נתתי לכם (כי לקח טוב נתתי לכם)
 234.  כי מציון תצא תורה (כי מציון תצא תורה)
 235.  כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) (כי מציון תצא תורה)
 236.  כי רד היום (כי רד היום)
 237.  כי תבוא אל מודיעין (לחן עמירן) (כי תבוא, כי תבוא)
 238.  כינרת (בלחן האור וברטט היופי)
 239.  כינרת (תכלת שמים מושכת ברום)
 240.  כיתתנו בלילה צועדת (לחן לברי) (לרובה יד ויד נצמדת)
 241.  כן בקודש חזיתיך (כן בקודש חזיתיך)
 242.  כן יאבדו (לחן גבעון) (כן יאבדו כל אויביך)
 243.  כפינו נישא (כפינו נישא אל מרום)
 244.  לא אירא (לחן עממי 1) (לא אירא מרבבות עם)
 245.  לא אירא (לחן עממי 2) (לא אירא מרבבות עם)
 246.  לגוזזים תנו (לוטש התער עד היות ברק)
 247.  ליאור (ליאור הלוא נביט לוורד)
 248.  ליבבתיני (ליבבתיני אחותי כלה)
 249.  לילה (אויה לב זה)
 250.  לילה לילה (לילה לילה הרוח גוברת)
 251.  לילה פלא (אלף לילה ועוד לילה)
 252.  לכבוד החנוכה (אבי הדליק נרות לי)
 253.  לכה דודי (לחן זעירא) (לכה דודי לקראת כלה)
 254.  לכה דודי (לחן מסורתי 2) (לכה דודי לקראת כלה)
 255.  לכלה ולחתן (לכלה זמרו נא)
 256.  למדבר (לך לך למדבר)
 257.  למדבר שאנו (למדבר שאנו על דבשות גמלים)
 258.  למרות הכול (למרות הכול)
 259.  למתנדבים בעם (לחן אידלזון) (לבשו נא עוז)
 260.  לנדוד תשוקת שומר (לנדוד לנדוד)
 261.  לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם)
 262.  לסדנה (שיר לסדנה אשירה)
 263.  לשנה טובה (לחן לברי) (לשנה טובה תיכתבו)
 264.  מגש הכסף (והארץ תשקוט עין שמים אודמת)
 265.  מדורות הדליקו (לחן סקרלטי) (מדורות הדליקו)
 266.  מדינת ישראל (לחן נרדי) (מדינה מדינה לעמי הנודד)
 267.  מה במהרה (מה במהרה נגוזו חלפו שמחותינו)
 268.  מה טוב לנוח (מה טוב לנוח מעמל)
 269.  מה טובו (לחן אנגלי עתיק) (מה טובו אוהליך)
 270.  מה טובו (לחן טלמון) (מה טובו אהליך)
 271.  מה טובו (לחן עמירן) (מה טובו אהליך, יעקב)
 272.  מה ידידות משכנותיך (מה ידידות משכנותיך)
 273.  מה יפית האביב (מה יפית האביב)
 274.  מה נאוו (מה נאוו עלי ההרים רגלי)
 275.  מולדתי (מולדתי ארץ כנען)
 276.  מולדתי (לחן רפפורט) (מולדתי ארץ כנען)
 277.  מזמור לדויד (לחן אנגל) (מזמור לדויד אדוניי רועי לא אחסר)
 278.  מזמור לדויד (לחן עממי חסידי) (בם בם בם מזמור לדויד)
 279.  מזרה ישראל (לחן נאמן) (מזרה ישראל יקבצנו)
 280.  מחול הגשם (לחן גרינשפון) (הוי, הוי, ילדים)
 281.  מחמד לבבי (התכלא ציפור)
 282.  מי זורע מי קוצר (מי זורע מי קוצר)
 283.  מי ייתן לי אבר כיונה (מי ייתן לי אבר כיונה)
 284.  מי ייתן ראשי מים (מי ייתן ראשי מים)
 285.  מי ימלל (מי ימלל גבורות ישראל)
 286.  מי יעלה (לחן שלם) (מי יעלה בהר אדוניי)
 287.  מי יעלה בהר אדוניי (מי יעלה בהר אדוניי)
 288.  מינואט (הבה זקן ונער)
 289.  מכורתי (מכורתי, נוף מולדתי)
 290.  מלאו אסמינו בר (מלאו אסמינו בר ויקבינו יין)
 291.  ממזרח אביא זרעך (ממזרח אביא זרעך)
 292.  מנגד (קשוב הלב האוזן קשבת)
 293.  מנעי קולך מבכי (כה אמר אדוניי)
 294.  מעוז צור (מעוז צור ישועתי)
 295.  מעוז צור (לחן שתיעד מרצ'לו) (מעוז צור ישועתי)
 296.  מעל ההרים (מעל ההרים גולשים עדרים)
 297.  מפי אל (אין אדיר)
 298.  מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה)
 299.  מקהלת העבדים (אברותיך הרם)
 300.  מקום מנוחתי (אל תבקשי בניר ויער)
 301.  משאת נפשי (הלחן המוכר) (שמש אביב נטה ימה)
 302.  משיב הרוח (משיב הרוח)
 303.  משמר הירדן (הלאה ירדן) (הלאה ירדן, הלאה זול!)
 304.  נא הגידי יפתי (נא הגידי יפתי)
 305.  נבכי תהום דגון בקע ()
 306.  נדודים (לילה לילה אפן)
 307.  נדנדה (נד נד)
 308.  נוגה זרוע (נוגה זרוע על תלם המים)
 309.  נטה היום (נטה היום בא ערב)
 310.  נטעתי עץ (נטעתי עץ בתל אביב)
 311.  ניגון ביאליק (לה ל לה לה)
 312.  ניצני שלום (יצמח שלום רב)
 313.  נס חנוכה (ראו הנה פה)
 314.  נעלזה ונשמחה (נעלוזה ונשמחה)
 315.  נצח ישראל (נצח ישראל לא ישקר)
 316.  נר חנוכה (הערב בבית נר חג מלבלב)
 317.  נר לי (לחן אדל) (נר לי, נר לי)
 318.  נרות דולקים (נרות דולקים, נרות דקים)
 319.  נרותיי הזעירים (לחן ארליך) (נרותיי הזעירים)
 320.  נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום גרוסמן) (נרותיי הזעירים מה רבו הסיפורים)
 321.  נרותיי הזעירים (לחן ליוב תרגום נבט) (נרותיי הזעירים אורכם)
 322.  סביבון (זים זים זים ציל צליל)
 323.  סביבון סוב סוב (סביבון, סוב, סוב, סוב)
 324.  סביבוני ירוץ בגיל (סביבוני ירוץ בגיל)
 325.  סוב, סוב, סביבון (סוב סוב סוב סוב סוב סביבון)
 326.  סוכת דוד (סוכת דוד הנופלת)
 327.  סוכתנו (לחן סמבורסקי) (קרש מוט קרש מוט)
 328.  סירתי (לחן לברי) (שוטי סירה)
 329.  סעי יונה (סעי יונה ושמעיני)
 330.  ספנים (לחן נחום נרדי) (הרחק מן החוף השקט, הבטוח)
 331.  עבדים היינו (עתה בני חורין) (עבדים היינו, היינו)
 332.  עגבניה (הוי, הוי, הוי)
 333.  עד אור הבוקר (עד אור הבוקר)
 334.  עדרים (על הרים על הרים)
 335.  עדרים (עדרים יצאו לאחו)
 336.  עובד אדמתו (שמע בני מוסר אביך)
 337.  עורה ישראל (עורה, עורה)
 338.  עורו נא אחים (עורו נא אחים)
 339.  עורי אדמה (עורי אדמה התעוררי)
 340.  עורי צפון (עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני)
 341.  עז וכבש (עז וכבש כבר נגזזו)
 342.  על גבעות שיח' אברק (אדמה אדמתי)
 343.  על האגם (על האגם בתכלת הרוגעת)
 344.  על הגורן (את זוכרת היינו לנות)
 345.  על ההרים (על ההרים נעפיל, נטיילה)
 346.  על ההרים שאו קולכם (על ההרים שאו קולכם)
 347.  על הסלע (על הסלע הך הך)
 348.  על הר גבוה (לחן הנדל) (על הר גבוה עלי לך)
 349.  על הר גבוה (לחן שתל) (על הר גבוה)
 350.  על השדות הרחבים (על השדות הרחבים)
 351.  על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) (על חומותיך ירושלים)
 352.  על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) (על חומותייך ירושלים)
 353.  על נהרות בבל (לחן הייס) (על נהרות בבל)
 354.  על נהרות בבל (לחן קופרסמיט) (על נהרות בבל)
 355.  עלי באר (לחן לוי-תנאי) (עלי, באר, עלי!)
 356.  עלי באר (לחן נרדי) (עלי באר עלי)
 357.  עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) (עלי באר, עלי)
 358.  עלי גלי ירדן (לחן לא ידוע 1) (עלי גלי ירדן)
 359.  עליכם שלום (עליכם שלום)
 360.  עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) (כל איש חרש חרישו)
 361.  עם עולם (מה נשמע לרגעים)
 362.  עם צהריים (עם צהריים לב הולם פעם)
 363.  עם שחר (לחן יהודה שרת) (נבל מים ביד)
 364.  עם שקט ליל (תרגום דרור) (עם שקט ליל)
 365.  עם שקט ליל (תרגום שרת) (עם שקט ליל)
 366.  עמק (פלדה כחולה)
 367.  עמק עמק עבודה (עמק עמק עבודה)
 368.  עסיס אשכול (עסיס אשכול ודם ענב)
 369.  עץ ההדס (הליל חלום חלמתי)
 370.  עץ הרימון (עץ הרימון נתן ריחו)
 371.  עץ חיים (לחן שעיבד ניסן בלומנטל) (עץ חיים היא למחזיקים בה)
 372.  ערב בגליל (כבה השמש שיקד)
 373.  עת עינות הבוקר (עת עינות הבוקר תרונה)
 374.  עתידות (לחן קרצ'בסקי) (ישטפו פלגי הדמעות)
 375.  פה בארץ חמדת אבות (פה בארץ חמדת אבות)
 376.  פונאר (שקט, שקט, בני נחרישה)
 377.  פסח (פסח בת-קול יישמע)
 378.  פעמי המשיח (דין דן הולם פעם)
 379.  פרידת הציפורים (כמה נחמד היה הגן)
 380.  פרש (רוץ, בן סוסי)
 381.  פתחו את השער (פתחו את השער)
 382.  פתחו לי שערי צדק (פתחו לי שערי צדק)
 383.  צאנה צאנה (צאנה צאנה הבנות וראינה)
 384.  צדקתם הבונים הצעירים (צדקתם הבונים הצעירים)
 385.  צחוק (חה חה חה)
 386.  ציפורים ודובדבן (לחן אדל) (ציץ ציץ צויץ)
 387.  צעד שמשון (צעד שמשון)
 388.  צריף פשוט ודל (צריף פשוט ודל)
 389.  קדימה (מתנוסס הנס על תורן)
 390.  קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) (קול ברמה נשמע)
 391.  קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי)
 392.  קול מההרים (אל על באייל)
 393.  קול קורא במדבר (קול קורא במדבר)
 394.  קול רינה וישועה (לחן עמירן) (קול רינה באהלי צדיקים)
 395.  קום בחור עצל (קום בחור עצל)
 396.  קומה אחא (קומה אחא)
 397.  קומו בואו נא (קומו בואו נא)
 398.  קומו תועי מדבר (לחן שרת) (קומו תועי מדבר)
 399.  קן ציפור (לחן אדל) (קן לציפור בין העצים)
 400.  קרב יום (קרב יום, קרב יום)
 401.  קשתנו על שכמנו (קשתנו על שכמנו)
 402.  ראו בטלנים שומרים (ראו בטלנים שומרים שם)
 403.  רבינה (שט הערב חרש)
 404.  רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר)
 405.  רונו נא (קורא הזמר לריקודנו)
 406.  רועה מחלל (בוקר בוקר בחלילי)
 407.  רחל (הן דמה בדמי זורם)
 408.  רינת בוקר (אור יהל כי נעלם הליל)
 409.  רעות (אל נא אח)
 410.  שא עיניך (שא עיניך אל הרים)
 411.  שאו שערים (שאו שערים ראשיכם)
 412.  שאי ברכה (שאי ברכה את ארצנו)
 413.  שב גיבור החיל (אט זורם הנחל)
 414.  שבת (עוד מעט ירד אלינו)
 415.  שבת בכפר (בוקר שבת)
 416.  שבת במחנה (שבת שלום בת קול תענה)
 417.  שבת שלום (שבת שלום שלום עליכם)
 418.  שדות שבעמק (שדות שבעמק)
 419.  שדמתי (שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה)
 420.  שום איש את מר סבלי לא ידע (שום איש את מר סבלי לא ידע)
 421.  שומר מה מליל (שומר מה מליל)
 422.  שורו, הביטו וראו (שורו, הביטו וראו)
 423.  שיבולת בשדה (שיבולת בשדה)
 424.  שיירה שלנו (שוב יוצא הזמר אל הדרך)
 425.  שימו שמן (עממי חסידי) (שימו שמן, שמן זית)
 426.  שימי ידך (מה לי שמפניה ומה לי רום)
 427.  שיר אסירי עכו (מני דן עד באר שבע)
 428.  שיר בוקר (בהרים כבר השמש מלהטת)
 429.  שיר הבאר (חפרנוה חצבנוה)
 430.  שיר הבוצרים (הכורמים היוגבים)
 431.  שיר הגשם (בואו עננים)
 432.  שיר הכביש (הך פטיש עלה וצנח)
 433.  שיר הלחם (יד אל יד הטף יריע)
 434.  שיר הלחם (סובי אבן צור)
 435.  שיר הלפיד (כשריפה גואה מיער לפידנו בער!)
 436.  שיר המולדת (עלה, עמי, על אדמתך)
 437.  שיר המחנה (מסבלות גורל פרוע)
 438.  שיר המים (לחן בוסקביץ) (השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים)
 439.  שיר המעלות (שיר המעלות בשוב אדוניי)
 440.  שיר המעלות (שיר המעלות לדוד)
 441.  שיר המעלות (שיר המעלות אשרי כל ירא אדוניי)
 442.  שיר המרד (בא היום)
 443.  שיר המשוטט (הדרך לא אדעה)
 444.  שיר הנגב (השמעת איך בנגב)
 445.  שיר הנודד (מי יתנני עוף)
 446.  שיר הנוטע (עם שחר נשכימה)
 447.  שיר הנוטעים (עדרו עדרו בגיל)
 448.  שיר הניקיון (יש ידיד טוב לכולנו)
 449.  שיר הנפח (אש עולה ומהבהבת)
 450.  שיר העבודה והמלאכה (לחן עממי בוכרי) (מי יצילנו מרעב)
 451.  שיר העגלון (ארבעה לי גלגלים)
 452.  שיר העמק (לחן דניאל סמבורסקי) (באה מנוחה ליגע)
 453.  שיר הפעמונים (למה פעמונים תרעמו?)
 454.  שיר הפרטיזנים היהודים (אל נא תאמר הנה דרכי)
 455.  שיר הצעדה ההולנדי (לה ל ל לה)
 456.  שיר הקוצרים (שירו שיר טומני הזרע)
 457.  שיר השדה (על שדנו רד הערב)
 458.  שיר השומר (מעל המגדל סביב אשקיפה)
 459.  שיר השומר (לחן אלף) (מעל המגדל סביב אשקיפה)
 460.  שיר התזמורת (כינור התרוננה)
 461.  שיר התנופה (והניפו, והניפו)
 462.  שיר לעולה (לחן בן-חיים) (אנחנו עדה עיקשת)
 463.  שיר מאגדי העומר (לחן פוסטולסקי) (עומר עומר תבואה חדשה)
 464.  שיר מעפילים (לחן רפפורט) (רוח ותורן רם ואופקים)
 465.  שיר עבודה (עורו אחיי)
 466.  שיר ערש (נומי נומי ילדתי)
 467.  שיר ערש (לחן לברי) (ילד ילד לי ניתן)
 468.  שיר ערש יהודי (לחן עממי יידי) (לו לו לו לו לו רד הלילה כבר)
 469.  שיר רועים (בוקר בוקר כחול רגליים)
 470.  שיר תודה (ביכורים פרי הילולים)
 471.  שירו לאדוניי שיר חדש (שירו לאדוניי שיר חדש)
 472.  שירו שיר חדש (שירו לה' שיר חדש)
 473.  שירת הזורע (חרשי, חרשי)
 474.  שירת העמק (הוי, בחור ממושבות יזרעאל)
 475.  שישי אדמת השרון (שישי אדמת השרון)
 476.  שלום עליכם (לחן לברי) (שלום עליכם)
 477.  שלושה הם מרבי נחת (שלושה הם מרבי נחת)
 478.  שלח את עמי (מהר משה צו את פרעה)
 479.  שמור ישראל (שמור ישראל שמור שארית ישראל)
 480.  שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שימחו את ירושלים)
 481.  שמחו נא (שמחו נא, שמחו נא)
 482.  שנה חדשה (הקיץ עבר, החום הגדול)
 483.  שני אורחים (שני אורחים לי בחלון)
 484.  שפוך חמתך (לחן שרת) (שפוך חמתך על הגויים)
 485.  שפעת פרחים בגן (שפעת פרחים בגן)
 486.  שתו העדרים (מעמק לגבעה)
 487.  תחי המדינה (זוכר אתה היום)
 488.  תחת זיו כוכבי שמים (תחת זיו כוכבי שמים)
 489.  תן לי חבר (לחן וולפה) (תן לי חבר)
 490.  תפילת גשם (גשם, גשם, נאנח שדה מחום)
 491.  תקע בשופר גדול (תקע בשופר גדול)