הקטן
גופן
הגדל
גופן
הנגב, המדבר והערבה

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

 1.  אדמה ותכול שמים (אדמה ותכול שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אורחה במדבר (לחן זהבי) (ימין ושמאל רק חול וחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אורחה במדבר (לחן רפפורט) (עירום וחול ימין ושמאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אילת (בין הרים צורי האופל נערמו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אל אדמות לכיש (בבור עתיק-יומין היונים תהמינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  אל הנגב (אל הנגב גיבורים צועדים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  אני מן המדבר (אני מן המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  אשים מדבר (אשים מדבר לאגם-מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  אשיר לך (אשיר לך שיר של מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
 10.  את אדמה (את אדמה בלב מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  בגבולות המדבר (אי שם על גבולות המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  בדרך לאילת (לחן מאיר נוי) (קצת דרומה לבאר שבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  בדרך לאילת (לחן עממי) (קצת דרומה לבאר שבע)
 14.  בוקרי לכיש (בין לכיש ועזקה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  בין חולות מדבר (בין חולות מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
 16.  בנתיבות מדבר (ים חולות היא הציה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  בערבות הנגב (בערבות הנגב מתנוצץ הטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  בערבות לכיש (בנוף קדומים בגבולות של ציה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  דין דן יום גדול לישראל (דין-דן דין-דן מאילת עד נחל דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  הד מדברי (זה לחמי וזה מימי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  הורה אילת (שיירה פונה אילתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  הורה ל"ג בעומר (רדו לנגב יא שבאב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  הורה נגב (הורה הורה ברמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  הורה שלהבת (במדבר משתולל הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  המחול במדבר (הט נא אוזן הוי אחי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  הסבתא בנגב (אני והסבתא ישבנו בצוותא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  הפלמ"חניק מחפש את המחר (הנה הערב כבר ירד על המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  הרחק במדבר (הרחק במדבר צומח לו תמר) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
 29.  הרעות (על הנגב יורד ליל הסתיו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  ובנו בתים (לחן זהבי) (קול קורא במדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  זו אילת (עוד בימי מלוך המלך שלמה בן דוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  יצוא יצאו שלושה לנגב (יצוא יצאו שלושה לנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  ישושום מדבר וציה (ישושום ישושום מדבר וצייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  ישם מדבר (לחן בן-פורת) (ישם מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  ישם מדבר (לחן עמירן) (ישם מדבר לאגם מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  לכתך אחרי במדבר (ועל ידי עבדיך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  למדבר (לך לך למדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 38.  למדבר שאנו (למדבר שאנו על דבשות גמלים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 39.  לשתיל בנגב (ביד עמל שתיל נשתל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  מחול יטבתה (עורי שמש בהרים האלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  מי זאת עולה (לחן נרדי) (מי זאת עולה מן המדבר מקוטרת מור ולבונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) (מי זאת עולה מן המדבר מתרפקת על דודה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  מעבר לנהר (מעבר לנהר נדדנו הנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  על חוף אילת (היה זה יום אביב תש"ט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  פסח (ישראל ישראל צא מן המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  צה"ל (בא מנגב סער) תווים בדף השיר
 47.  קול קורא במדבר (קול קורא במדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  קומו תועי מדבר (לחן הופמן) (קומו תועי מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 49.  קומו תועי מדבר (לחן שרת) (קומו תועי מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 50.  קציר בנגב (בשדות שואן קציר) תווים בדף השיר
 51.  שיר הבוקרים (ערבה ערבה אין קץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  שיר הוותיקים (הדרכים במדבר הכירוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 53.  שיר המים (לחן בוסקביץ) (השמעת איך בנגב ארץ מול שמיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 54.  שיר המים (לחן ורדינה שלונסקי) (השמעת איך בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 55.  שיר הנגב (השמעת איך בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 56.  שיר הצינור (בטרם עלתה החמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  שיר חורב (שוב הדרכים נושאות דרומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  שיר כושי (אל ארץ ערבה מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
 59.  שיר לקיבוץ בנגב (שם הרחק הרחק בנגב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  שיר ערש נגבי (רוח רוח על ביתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר