הקטן
גופן
הגדל
גופן
עממי חסידי
לחן


האזינו לשירי עממי חסידי ברדיו זמרשת
לחנים

1. אגיל ואשמח (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדיר הוא (לחן עממי חסידי) (אדיר הוא יבנה ביתו בקרוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אל נקמות השם (אל נקמות השם) קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אלה חמדה לבי (אלה חמדה לבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אם אין אני לי מי לי (לחן חסידי) (אם אין אני לי מי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אמר השם ליעקב (אמר השם ליעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אמת אמת (אמת אמת אמת אמת) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אני ביער הלכתי (אני ביער הלכתי)
9. אני לדודי ודודי לי (אני לדודי ודודי לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
10. ארוממך (לחן חסידי) (ארוממך אדוניי כי דיליתני) קובץ להאזנה - בדף השיר
11. ארצה אל תיסע (לחן עממי חסידי) (ארצה אל תיסע) קובץ להאזנה - בדף השיר
12. ארצה עלינו (ארצה עלינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אשרי האיש שלא חטא (אשרי האיש שלא חטא) קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אשרינו מה טוב חלקנו (אשרינו מה טוב חלקנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
15. בן כוכב (האספו גיבורי לשדה קרב נלכה)
16. דודה הגידי לנו כן (דודה הגידי לנו כן) קובץ להאזנה - בדף השיר
17. דיינו (דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
18. דיינו (נוסחים מקומיים) (אילו נתן נתן לנו)
19. דרור יקרא (לחן חסידי גוליץ') (דרור יקרא לבן ולבת) קובץ להאזנה - בדף השיר
20. הבה נגילה (הבה נגילה) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
21. הבה נרננה (הבה נרננה, הבה נרננה) קובץ להאזנה - בדף השיר
22. הוא שיחיה (שהוא יעתיר בעד חסידיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. הוי עם בוטח (הוי עם בוטח)
24. הורה חדרה (הבה נרננה, הבה נריע נא) קובץ להאזנה - בדף השיר
25. הורה מחודשת (רב הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
26. הי ייבנה המקדש (הי ייבנה המקדש) קובץ להאזנה - בדף השיר
27. הללויה בצלצלי שמע (הללויה הללויה בצלצלי שמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
28. המנון לקופסה (לחן עממי חסידי) (בא ראש חודש) קובץ להאזנה - בדף השיר
29. הנה מה טוב (לחן חסידי 1) (הנה מה טוב ) קובץ להאזנה - בדף השיר
30. הנה מה טוב (לחן חסידי 2) (הנה מה טוב)
31. הנני מוכן ומזומן (הנני מוכן ומזומן) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. העבר אין (העבר אין)
33. הצופים והצופות (הצופים והצופות) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. והוא יצילנו ברחמיו (והוא יצילנו ברחמיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
35. וכל קרני רשעים (וכל קרני רשעים אגדע) קובץ להאזנה - בדף השיר
36. ונאמר לפניו שירה חדשה (ונאמר לפניו שירה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
37. ונזכה לראות בנים (ונזכה לראות בנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
38. ועל ידי זה (ועל ידי זה יושפע שפע רב) קובץ להאזנה - בדף השיר
39. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה (ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. וקרב פזורינו (וקרב פזורינו מבין הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
41. ושמחת בחגך (לחן חסידי 2) (ושמחת בחגך) קובץ להאזנה - בדף השיר
42. זכור דבר (זכור דבר לעבדך) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. חבר'ה עם נעליים (חבר'ה עם נעליים) קובץ להאזנה - בדף השיר
44. חבריא (חבריא חבריא) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
45. חג פורים (חג פורים, חג פורים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
46. חזק לב (אם איד כמו סלע) קובץ להאזנה - בדף השיר
47. ידיד נפש (ידיד נפש אב הרחמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
48. יה ריבון עלם (לחן עממי חסידי) (יה ריבון עלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. יום ליבשה (לחן עממי חסידי) (הטבעת בתרמית רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. ירושלים עיר הקודש (תשרי סבא פנה עורף) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. יש לבתיה חוץ מיופי (יש לבתיה חוץ מיופי) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. ישמח משה (ישמח משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
53. ישמחו השמים (לחן עממי חסידי) (ישמחו השמים ותגל הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
54. כה אמר השם (כה אמר השם זכרתי לך חסד נעורייך) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. כל דכפין ייתי וייכול (כל דכפין) קובץ להאזנה - בדף השיר
56. לכבוד החנוכה (אבי הדליק נרות לי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
57. לצבא של ניקולאי (לצבא של ניקולאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
58. לשנה הבאה (לשנה הבאה בירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
59. מה קרה (מה קרה מה קרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
60. מזמור לדוד (לחן עממי חסידי) (בם בם בם מזמור לדויד) קובץ להאזנה - בדף השיר
61. מיהן הבחורות (מיהן הבחורות) קובץ להאזנה - בדף השיר
62. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 1) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר
63. מנוחה ושמחה (לחן חסידי 2) (מנוחה ושמחה אור ליהודים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
64. מפני מה (מפני מה יורדת הנשמה) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
65. משחק פורים (צליל, צליל, צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
66. משנכנס אדר (מש, מש, מש, מש) קובץ להאזנה - בדף השיר
67. מתל אביב ועד לטרון (השמעתם מעשה?) קובץ להאזנה - בדף השיר
68. ניגון ביאליק (לה ל לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
69. ניגון הרבי מלאדי קובץ להאזנה - בדף השיר
70. סובו סובו סובו (סובו סובו סובו) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. סייחי בן רמכי (סייחי בן-רמכי עוף בן נשרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
72. ספן הייתי בנמל (ספן הייתי בנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
73. עוצו עצה ותופר (עוצו עצה ותופר) קובץ להאזנה - בדף השיר
74. עורו התעוררו (עורו התעוררו)
75. עטרות שלנו (עטרות הקטנטנה מתנוססת על גבעה)
76. עיירה שלי (יש עיירה יהודית ענייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
77. על הסלע הך (על הסלע הך יצאו מים) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. עם ישראל חי (לחן חסידי) (עם ישראל חי ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
79. עץ נטעתי (לחן חסידי) (עץ נטעתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
80. ערב כלולות (על הכר הצח מונח ראשך ילדתי)
81. ערבי זקן (לחן ניגון ביאליק) (ערבי זקן צולע ומסכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. ערבי זקן (לחן עממי חסידי) (ערבי זקן צולע ומסכן) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
84. פעם ביער הלכתי (לחן 1) (פעם ביער הלכתי) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
85. פעם ביער הלכתי (לחן 2) (פעם ביער הלכתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
86. פרחיי צמחיי (פרחיי צמחיי) קובץ להאזנה - בדף השיר
87. קול ביער (קול ביער אנוכי שומע) קובץ להאזנה - בדף השיר
88. קול רינה וישועה (קול רינה וישועה) קובץ להאזנה - בדף השיר
89. קינג פארוק (קינג פארוק אינעל אבוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
90. רבי נחמן מברסלב (רבי נחמן מברסלב היה אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
91. רוב ברכות (רוב ברכות הוד ויקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
92. שאו ציונה נס ודגל (שאו ציונה נס ודגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
93. שה וגדי (שה וגדי, גדי ושה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
94. שושנת יעקב (לחן אשכנזי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
95. שיחיה החבר משה סנה (שיחיה החבר משה סנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
96. שימו שמן (עממי חסידי) (שימו שמן, שמן זית) קובץ להאזנה - בדף השיר
97. שיר אשיר לכם (שיר אשיר לכם חבריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. שיר האוכל (הללו נשירה הוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. שלי שלך (התדעו כי שמי חביבה) קובץ להאזנה - בדף השיר
100. שם בעמק יזרעאל (שם בעמק יזרעאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
101. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) (שימחו את ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
102. שמעו נא (שמעו נא חבריה והטו נא אוזן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
103. שפוך חמתך (לחן עממי חסידי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
104. תוליכנו קוממיות (תוליכנו קוממיות לארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. תפילת סדרן (שמע קולנו)