הקטן
גופן
הגדל
גופן
אישים ומנהיגות

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

דמויות היסטוריות, מנהיגים ומנהיגות

 1.  אדווין סמואל (באו חלוצים לבנות הארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אהבת הדסה (לחן עממי ממקור לא ידוע) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
 3.  אהבת הדסה (לחן עממי תימני) (אהבת הדסה על לבבי נקשרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אורחים לחג (יום טוב לנו, חג שמח) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 5.  אל תירא (אל תירא, עבדי יעקב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  אליהו הנביא (יש לנו אב זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 7.  אליהו הנביא (לחן לא ידוע 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  אליהו הנביא (לחן לא ידוע) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  אליהו הנביא (לחן מסורתי 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 10.  אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  אליהו הנביא (לחן ספרדי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  אליהו הנביא (לחן רביץ) (אליהו הנביא אליהו התשבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  אליהו הנביא על כיסאו הרם (לחן אנגל) (אליהו הנביא על כיסאו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  אליהו הנביא על כסאו הרם (לחן נרדי) (אליהו הנביא על כסאו הרם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  אליהו סב (אליהו שר שלנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  אליעזר ורבקה (נערה טובה יפת עיניים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  אמר רבי עקיבא (אמר רבי עקיבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  אני אחשוורוש (אני אחשוורוש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  אשת חיל (אשת חיל מי ימצא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  בא נפוליון (בא נפוליון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  בן גוריון רוקד בלט (בן גוריון רוקד בלט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  בן כוכב (האספו גיבורי לשדה קרב נלכה)
 23.  בר יוחאי (לחן דוידוביץ') (בר יוחאי בר יוחאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  בר יוחאי (לחן עממי ספרדי-יהודי) (בר יוחאי נמשחת אשריך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  בר כוכבא (איש היה בישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 26.  בת יפתח (לא יוצת הלילה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  בת יפתח (שלום שלום מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  בת יפתח (סח יומי לערב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 29.  בת יפתח בטרם מותה (לחן זהבי) (אם עמי גם אלי מותי ישאלו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  בת יפתח בטרם מותה (לחן לא ידוע 1) (אם עמי גם אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  בת יפתח בטרם מותה (לחן לא ידוע 2) (אם עמי גם אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  דוד מלך ישראל (דוד, דוד מלך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 33.  דוד מלך ישראל (דוד מלך ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  הבה נריעה לאל מושיע (הבה נריעה לאל מושיע)
 35.  הזקן רק ייתן פקודה (מסביבנו משטמה גועשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  הנה תמו יום קרב וערבו (הנה תמו יום קרב וערבו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  הצאר ניקוליי (הצאר ניקוליי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  הרצל טרומפלדור וז'בוטינסקי (הרצל וטרומפלדור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 40.  ודוד יפה עיניים (ודוד יפה עיניים הוא רועה בשושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  ותשוב נעמי (ותשוב נעמי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  ז'בוטינסקי ראש בית"ר (לחן "דוד מלך ישראל") (ז'בוטינסקי ראש בית"ר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  ז'בוטינסקי ראש בית"ר (לחן "הבי יין") (ז'בוטינסקי ראש בית"ר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  חורשות האורן (שלוש שנים עברו בערך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  חלום יוסף הגלילי (חלומך יוסף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  חלום יעקב (כי בא, כי בא השמש)
 47.  חת שתיים שלוש ארבע (חת שתיים שלוש ארבע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  טה-דה-ריסה בום (בעיר הקודש ירושלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 49.  יהושע (מצוות האל היתה, כי על ישראל הכרע)
 50.  יהושע בן נון (כה אמר אדוני השמד תשמיד האמורי)
 51.  יעקב ועשיו (עשיו משכים לבית המרזח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  כ' תמוז (כ' תמוז היום אחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 53.  לנשמת הרצל (כיום אביב מוקדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 54.  לקומוניזם מובילנו סטאלין הגדול (בשנת השבע עשרה נזכיר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  מה קרה (מה קרה מה קרה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  ממוסקבה עד לנוף הקולחוזים (ממוסקבה עד לנוף הקולחוזים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  ממרומים פצצה יורדת (ממרומים פצצה יורדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  מעשה ברבי אליעזר (לחן מסורתי2) (מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  מעשה ברבי אליעזר (לחן שרת) (מעשה ברבי אליעזר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  מעשה ברבנו משה (מעשה ברבנו משה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 62.  משה ביק (משה ביק משה ביק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  משה בתיבה (לחן נסימוב) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  משחק פורים (צליל, צליל, צליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 66.  ניגון ביאליק (לה ל לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 67.  ניגון הרצפלד (לה לה לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  נציבנו העליון מקמייקל (מי אינו מכיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 69.  סטאלין אבינו רוסיה אימנו (סטאלין אבינו רוסיה אימנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  סטאלין מת (סטלין מת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 71.  עורי דבורה (לחן בתיה שור) (עורי דבורה עורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 72.  עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) (עורי, עורי דבורה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 73.  על הנחל מתפרש הערפל (על הנחל מתפרש הערפל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 74.  עקביה בן מהללאל (עקביה בן מהללאל אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 75.  צ'רצ'יל והיטלר (אני אדון צ'רצ'יל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 76.  קדיש לר' לוי-יצחק מברדיצ'ב (שלום עליך ריבון העולמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 77.  קנטטה לסטאלין (מקוטב אל קוטב מעל רכסי השלג) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 78.  רבי דווידל (רבי דווידל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 79.  רבי נחמן מברסלב (רבי נחמן מברסלב היה אומר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 80.  רבי עקיבא (רבי עקיבא רבנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 81.  רחל (הן דמה בדמי זורם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 82.  שושנת יעקב (לחן אדמון) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 83.  שושנת יעקב (לחן חסידי) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 84.  שושנת יעקב (לחן לא ידוע) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 85.  שושנת יעקב (לחן עלי הלפרין) (שושנת יעקב צהלה ושמחה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 86.  שיחיה החבר משה סנה (שיחיה החבר משה סנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 87.  שיר אשיר לכם (שיר אשיר לכם חבריה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 88.  שיר של זייד (פעם ועוד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר