הקטן
גופן
הגדל
גופן
מן המקורות
מילים, תרגום / נוסח עברי


האזינו לשירי מן המקורות ברדיו זמרשת
שירים באתר
1. אגיל ואשמח קובץ להאזנה - בדף השיר
2. אדוני זכרנו קובץ להאזנה - בדף השיר
3. אדוניי לא גבה לבי קובץ להאזנה - בדף השיר
4. אדוניי מלך קובץ להאזנה - בדף השיר
5. אדוניי רועי קובץ להאזנה - בדף השיר
6. אודך כי עניתני קובץ להאזנה - בדף השיר
7. אודך כי עניתני (לחן יצחק לוי) קובץ להאזנה - בדף השיר
8. אודך כי עניתני (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
9. אז תשמח בתולה קובץ להאזנה - בדף השיר
10. אחד מי יודע קובץ להאזנה - בדף השיר
11. אחזו לנו שועלים קובץ להאזנה - בדף השיר
12. אל ארץ טובה קובץ להאזנה - בדף השיר
13. אל גינת אגוז קובץ להאזנה - בדף השיר
14. אל נקמות השם קובץ להאזנה - בדף השיר
15. אל תען כסיל כאיוולתו קובץ להאזנה - בדף השיר
16. אל תראוני קובץ להאזנה - בדף השיר
17. אל תשליכני קובץ להאזנה - בדף השיר
18. אלו ואלו מודים קובץ להאזנה - בדף השיר
19. אלוהים באו גויים בנחלתך קובץ להאזנה - בדף השיר
20. אלוהים לנו מחסה ועוז קובץ להאזנה - בדף השיר
21. אלי אתה ואודך קובץ להאזנה - בדף השיר
22. אם אין אני לי מי לי (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
23. אם אין אני לי מי לי (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
24. אם אשכחך ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
25. אם אשכחך ירושלים תווים בדף השיר
26. אם בארזים נפלה שלהבת קובץ להאזנה - בדף השיר
27. אמר רבי עקיבא קובץ להאזנה - בדף השיר
28. אמת אמת קובץ להאזנה - בדף השיר
29. אנה הלך דודך קובץ להאזנה - בדף השיר
30. אנה פנה דודך קובץ להאזנה - בדף השיר
31. אנוש כחציר ימיו (לחן אנצ'יס) קובץ להאזנה - בדף השיר
32. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי1) קובץ להאזנה - בדף השיר
33. אנוש כחציר ימיו (לחן לבנדובסקי2) קובץ להאזנה - בדף השיר
34. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
35. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
36. אני חבצלת השרון קובץ להאזנה - בדף השיר
37. אני ישנה קובץ להאזנה - בדף השיר
38. אני לדודי איומה קובץ להאזנה - בדף השיר
39. אני לדודי ודודי לי (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
40. אני מאמין קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
41. ארוממך (לחן בן-אורי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
42. ארוממך (לחן חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
43. ארץ הכרמל קובץ להאזנה - בדף השיר
44. ארץ זבת חלב (לחן גמליאל) קובץ להאזנה - בדף השיר
45. ארץ זבת חלב (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
46. ארץ זבת חלב...עקרב ונחש קובץ להאזנה - בדף השיר
47. ארץ חיטה ושעורה קובץ להאזנה - בדף השיר
48. אשא עיניי (לחן כלפון) קובץ להאזנה - בדף השיר
49. אשא עיניי (לחן עלי הלפרין) קובץ להאזנה - בדף השיר
50. אשא עיניי (לחן פרסי) קובץ להאזנה - בדף השיר
51. אשא עיניי (לחן שיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
52. אשים מדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
53. אשירה לאדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
54. אשירה לאדוניי (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
55. אשירה נא לידידי קובץ להאזנה - בדף השיר
56. אשרי אדם קובץ להאזנה - בדף השיר
57. אשריך מה טוב חלקך קובץ להאזנה - בדף השיר
58. אתה הצבת קובץ להאזנה - בדף השיר
59. אתי מלבנון קובץ להאזנה - בדף השיר
60. אתם הרי ישראל
61. בא השמש קובץ להאזנה - בדף השיר
62. באבוד רשעים רינה
63. באוזני ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
64. באחת ידו קובץ להאזנה - בדף השיר
65. באר שבע קובץ להאזנה - בדף השיר
66. בארזים נפלה שלהבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
67. בהר מרום ישראל תווים בדף השיר
68. בית יעקב קובץ להאזנה - בדף השיר
69. בנאות דשא (לחן בוסקוביץ') קובץ להאזנה - בדף השיר
70. בנאות דשא (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
71. בנבל עשור זמרו לו קובץ להאזנה - בדף השיר
72. בנות ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
73. בצאת ישראל (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
74. בצאת ישראל (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
75. בצאת ישראל (לחן לא ידוע2) קובץ להאזנה - בדף השיר
76. בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
77. בצאת ישראל (לחן מילט) קובץ להאזנה - בדף השיר
78. ברח דודי קובץ להאזנה - בדף השיר
79. ברכת המכהנים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
80. בשוב אדוניי (לחן אידלזון) קובץ להאזנה - בדף השיר
81. בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
82. בשוב אדוניי (לחן עלי הלפרין) קובץ להאזנה - בדף השיר
83. בתופים ובמחולות קובץ להאזנה - בדף השיר
84. גאולה תיתנו לארץ קובץ להאזנה - בדף השיר
85. דוד מלך ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
86. דוד מלך ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
87. דודי ירד לגנו קובץ להאזנה - בדף השיר
88. דודי לי קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
89. דודי לי ואני לו קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
90. דודי לי ואני לו קובץ להאזנה - בדף השיר
91. דודי צח ואדום קובץ להאזנה - בדף השיר
92. דומה דודי לצבי קובץ להאזנה - בדף השיר
93. דרכי ציון קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
94. האמנתי כי אדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
95. הבאים ישרש קובץ להאזנה - בדף השיר
96. הבונים בחומה קובץ להאזנה - בדף השיר
97. הבן יקיר לי (לחן בֶּן-שַׁמְנִי) קובץ להאזנה - בדף השיר
98. הבן יקיר לי (לחן גבעי) קובץ להאזנה - בדף השיר
99. הגיע ליל פסח קובץ להאזנה - בדף השיר
100. הודו הודו קובץ להאזנה - בדף השיר
101. הודו על ארץ קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
102. הזורעים בדמעה קובץ להאזנה - בדף השיר
103. הזורעים בדמעה קובץ להאזנה - בדף השיר
104. החודש הזה (מתוך הגדת פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
105. היום אתם יוצאים קובץ להאזנה - בדף השיר
106. הינבא אל הרוח קובץ להאזנה - בדף השיר
107. הכה שאול באלפיו קובץ להאזנה - בדף השיר
108. הכה שאול באלפיו (לחן טלמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
109. הללו שבת אחים קובץ להאזנה - בדף השיר
110. הללויה קובץ להאזנה - בדף השיר
111. הללויה קובץ להאזנה - בדף השיר
112. הללויה (לחן דרכסלר) קובץ להאזנה - בדף השיר
113. הללויה (לחן זטלר) קובץ להאזנה - בדף השיר
114. הללויה (לחן לבנדובסקי 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
115. הללויה (לחן לבנדובסקי 2) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
116. הללויה (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
117. הללויה בצלצלי שמע קובץ להאזנה - בדף השיר
118. הללויה הללויה שבת אחים קובץ להאזנה - בדף השיר
119. הן ירונן קובץ להאזנה - בדף השיר
120. הנה אלה מרחוק יבואו קובץ להאזנה - בדף השיר
121. הנה אנוכי שולח לכם קובץ להאזנה - בדף השיר
122. הנה ברכו קובץ להאזנה - בדף השיר
123. הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
124. הנה הסתיו עבר (לחן כהן) קובץ להאזנה - בדף השיר
125. הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
126. הנה הסתיו עבר (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
127. הנה ימים באים קובץ להאזנה - בדף השיר
128. הנה לא ינום (לחן בן-חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
129. הנה מה טוב (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
130. הנה מה טוב (לחן יעקובסון) קובץ להאזנה - בדף השיר
131. הנה מה טוב (לחן עממי אמריקאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
132. הנה מה טוב (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
133. הנה מה טוב (לחן עממי) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
134. הניצנים (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
135. הניצנים (לחן קירש) קובץ להאזנה - בדף השיר
136. הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
137. הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
138. הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') קובץ להאזנה - בדף השיר
139. הנך יפה רעייתי (לחן בן-דוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
140. הנני מוכן ומזומן קובץ להאזנה - בדף השיר
141. הנרות הללו קובץ להאזנה - בדף השיר
142. הנרות הללו
143. הנרות הללו (לחן אדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
144. הנרות הללו (לחן דוידוביץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
145. הנרות הללו (לחן כהן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
146. הנרות הללו (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
147. הנרות הללו (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
148. הנרות הללו (לחן לא ידוע 3) קובץ להאזנה - בדף השיר
149. הנרות הללו (לחן לויטס) קובץ להאזנה - בדף השיר
150. הנרות הללו (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
151. הנרות הללו (לחן שניידר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
152. העת לכם אתם קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
153. הצבי ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
154. הרנינו גויים קובץ להאזנה - בדף השיר
155. השבת קובץ להאזנה - בדף השיר
156. השיבנו (לחן בן אורי) קובץ להאזנה - בדף השיר
157. השיבנו (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
158. השיבנו (לחן מסורתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
159. השיבנו אליך קובץ להאזנה - בדף השיר
160. השקיפה ממעון קודשך (לחן אדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
161. השקיפה ממעון קודשך (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
162. ואני בקול תודה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
163. ואתם הרי ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
164. וביום השבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
165. ובנו בתים קובץ להאזנה - בדף השיר
166. ובנו בתים (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
167. ובני ישראל יוצאים ביד רמה
168. ובני ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
169. ודוד יפה עיניים קובץ להאזנה - בדף השיר
170. והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
171. והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
172. והיה קובץ להאזנה - בדף השיר
173. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
174. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
175. והיה באחרית הימים קובץ להאזנה - בדף השיר
176. והיה ביום ההוא קובץ להאזנה - בדף השיר
177. והיה כעץ שתול קובץ להאזנה - בדף השיר
178. והשיב לב אבות קובץ להאזנה - בדף השיר
179. וזכור את בוראיך קובץ להאזנה - בדף השיר
180. וחג שבועות תעשה לך קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
181. וטפכם תווים בדף השיר
182. ויהודה לעולם תשב קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
183. ויכולו השמים והארץ קובץ להאזנה - בדף השיר
184. ויעברו בתוך הים קובץ להאזנה - בדף השיר
185. ויצא חוטר קובץ להאזנה - בדף השיר
186. וירד מים עד ים קובץ להאזנה - בדף השיר
187. וישב ישראל לבטח קובץ להאזנה - בדף השיר
188. וכי תבואו אל הארץ (לחן זעירא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
189. וכיתתו חרבותם לאתים קובץ להאזנה - בדף השיר
190. וכל קרני רשעים קובץ להאזנה - בדף השיר
191. ולא ילמדו עוד מלחמה קובץ להאזנה - בדף השיר
192. ומלאו הגרנות בר קובץ להאזנה - בדף השיר
193. וניקיתי דמם קובץ להאזנה - בדף השיר
194. ונתנה הארץ יבולה קובץ להאזנה - בדף השיר
195. ונתתי מטר ארצכם קובץ להאזנה - בדף השיר
196. ועל ידי זה קובץ להאזנה - בדף השיר
197. ופרוש עלינו סוכת שלומך קובץ להאזנה - בדף השיר
198. ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה קובץ להאזנה - בדף השיר
199. וקיבצתי אתכם קובץ להאזנה - בדף השיר
200. ושאבתם מים (לחן הופמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
201. ושאבתם מים (לחן כהן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
202. ושאבתם מים (לחן עמירן 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
203. ושאבתם מים (לחן עמירן 2) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
204. ושובבתי (לחן הופמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
205. ושובבתי (לחן זעירא) תווים בדף השיר
206. ושילחתי אש קובץ להאזנה - בדף השיר
207. ושמחת בחגך (לחן חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
208. ושמחת בחגך (לחן חסידי2) קובץ להאזנה - בדף השיר
209. ושמחת בחגך (לחן לוי-תנאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
210. ושמחת בחגך (לחן עממי) קובץ להאזנה - בדף השיר
211. ותשוב נעמי קובץ להאזנה - בדף השיר
212. זבחו זבחי צדק קובץ להאזנה - בדף השיר
213. זה היום קיווינו לו קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
214. זכור את היום הזה קובץ להאזנה - בדף השיר
215. זכור דבר קובץ להאזנה - בדף השיר
216. זכרתי לך חסד קובץ להאזנה - בדף השיר
217. חג האסיף הנה בא קובץ להאזנה - בדף השיר
218. חלב עיזים תווים בדף השיר
219. טוב פת חרבה קובץ להאזנה - בדף השיר
220. טמן עצל ידו בצלחת קובץ להאזנה - בדף השיר
221. יבוא דודי קובץ להאזנה - בדף השיר
222. יבואו גשמים בעתם קובץ להאזנה - בדף השיר
223. יברך את בית ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
224. יגיע כפיך כי תאכל קובץ להאזנה - בדף השיר
225. יהושע
226. יהושע בן נון
227. יהי שלום בחילך קובץ להאזנה - בדף השיר
228. יום זה מכובד (לחן שניאור בילסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
229. יום שבת קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
230. יענך אל ביום צרה קובץ להאזנה - בדף השיר
231. ירויון מדשן ביתך קובץ להאזנה - בדף השיר
232. ישושום מדבר וציה קובץ להאזנה - בדף השיר
233. ישושום מדבר וציה (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
234. ישם מדבר (לחן בן-פורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
235. ישם מדבר (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
236. ישמחו השמים (לחן אברהם סלומון) קובץ להאזנה - בדף השיר
237. ישמחו השמים (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
238. כאייל תערוג קובץ להאזנה - בדף השיר
239. כה אמר השם קובץ להאזנה - בדף השיר
240. כה אמר השם קובץ להאזנה - בדף השיר
241. כטל חרמון
242. כי אמילם קובץ להאזנה - בדף השיר
243. כי בשמחה תצאו קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
244. כי בשמחה תצאו (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
245. כי לקח טוב נתתי לכם קובץ להאזנה - בדף השיר
246. כי מציון תצא תורה קובץ להאזנה - בדף השיר
247. כי מציון תצא תורה (לחן זולצר) קובץ להאזנה - בדף השיר
248. כי תבואו אל הארץ (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
249. כי תבואו אל הארץ (לחן עממי תימני) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
250. כל העוסק בתורה מבפנים קובץ להאזנה - בדף השיר
251. כלו מעשיכם
252. כן בקודש חזיתיך קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
253. כן יאבדו (לחן גבעון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
254. כן יאבדו (לחן לוי-תנאי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
255. כרועה עדרו ירעה קובץ להאזנה - בדף השיר
256. לא אירא (לחן עממי 1) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר תווים בדף השיר
257. לא אירא (לחן עממי 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
258. לא אמות כי אחיה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
259. לולי תורתך קובץ להאזנה - בדף השיר
260. ליבבתיני קובץ להאזנה - בדף השיר
261. ליהודים היתה אורה ושמחה קובץ להאזנה - בדף השיר
262. לכה דודי נצאה השדה (לחן באך)
263. לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
264. לכו ונבנה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
265. לכתך אחרי במדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
266. למה תעשה כה לעבדיך
267. למתנדבים בעם (לחן בן-אורי)
268. לקושש קש לתבן
269. מה דודך מדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
270. מה דודך מדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
271. מה זאת עשינו
272. מה טובו (לחן אנגלי עתיק) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
273. מה טובו (לחן בוסקוביץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
274. מה טובו (לחן טלמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
275. מה טובו (לחן לבנדובסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
276. מה טובו (לחן מלמד) קובץ להאזנה - בדף השיר
277. מה טובו (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
278. מה ידידות משכנותיך קובץ להאזנה - בדף השיר
279. מה יפו פעמייך קובץ להאזנה - בדף השיר
280. מה תשתוחחי נפשי תווים בדף השיר
281. מזמור לדויד (לחן אנגל) קובץ להאזנה - בדף השיר
282. מזמור לדויד (לחן בן ציון שנקר) קובץ להאזנה - בדף השיר
283. מזמור לדויד (לחן עובדיה טוביה) קובץ להאזנה - בדף השיר
284. מזמור לדויד (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
285. מזמור לדויד (לחן שוברט) קובץ להאזנה - בדף השיר
286. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד קובץ להאזנה - בדף השיר
287. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד (חסידי?) קובץ להאזנה - בדף השיר
288. מזמור שיר ליום השבת קובץ להאזנה - בדף השיר
289. מזרה ישראל (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
290. מזרה ישראל (לחן נאמן) קובץ להאזנה - בדף השיר
291. מי זאת עולה (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
292. מי זאת עולה (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
293. מי זאת עולה (לחן עזרא גבאי) קובץ להאזנה - בדף השיר
294. מי יגור באוהלך קובץ להאזנה - בדף השיר
295. מי ייתן לי אבר כיונה קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
296. מי ייתן ראשי מים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
297. מי יעלה (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
298. מי יעלה בהר אדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
299. מי יתנך כאח לי קובץ להאזנה - בדף השיר
300. מי כמוך באלים אדוניי קובץ להאזנה - בדף השיר
301. מים רבים
302. ממזרח אביא זרעך קובץ להאזנה - בדף השיר
303. ממעמקים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
304. מנוחה ושמחה (לחן אנצ'יס) קובץ להאזנה - בדף השיר
305. מנעי קולך מבכי קובץ להאזנה - בדף השיר
306. מעשי ידיי טובעים בים
307. מצאוני השומרים קובץ להאזנה - בדף השיר
308. משל יותם קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
309. משנכנס אדר קובץ להאזנה - בדף השיר
310. נהרות ימחאו כף קובץ להאזנה - בדף השיר
311. נחמו נחמו עמי קובץ להאזנה - בדף השיר
312. נחמו עמי קובץ להאזנה - בדף השיר
313. נצח ישראל קובץ להאזנה - בדף השיר
314. נתנה כבר הארץ את רוב יבולה קובץ להאזנה - בדף השיר
315. סוכת דוד קובץ להאזנה - בדף השיר
316. עובד אדמתו קובץ להאזנה - בדף השיר
317. עובד אדמתו קובץ להאזנה - בדף השיר
318. עוד אבנך ונבנית קובץ להאזנה - בדף השיר
319. עוד נבנה בתים קובץ להאזנה - בדף השיר
320. עוזי וזמרת יה (לחן עדאקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
321. עוזי וזמרת יה (לחן שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
322. עוצו עצה ותופר קובץ להאזנה - בדף השיר
323. עורו אחים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
324. עורו אחים (לחן נרדי) קובץ להאזנה - בדף השיר
325. עורי דבורה (לחן בתיה שור) קובץ להאזנה - בדף השיר
326. עורי דבורה (לחן מתתיהו שלם) קובץ להאזנה - בדף השיר
327. עורי עורי קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
328. עורי ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
329. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
330. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
331. עורי צפון קובץ להאזנה - בדף השיר
332. על הר גבוה (לחן הנדל) קובץ להאזנה - בדף השיר
333. על הר גבוה (לחן שתל) קובץ להאזנה - בדף השיר
334. על חומותייך ירושלים (לחן זהבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
335. על חומותייך ירושלים (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
336. על נהרות בבל (לחן הייס) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
337. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 1) קובץ להאזנה - בדף השיר
338. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
339. על נהרות בבל (לחן לא ידוע 3)
340. על נהרות בבל (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
341. על נהרות בבל (לחן עממי לועזי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
342. על נהרות בבל (לחן קופרסמיט) קובץ להאזנה - בדף השיר
343. עלי באר ענו-לה (לחן אדמון) קובץ להאזנה - בדף השיר
344. עלי באר ענו-לה (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
345. עם ניצחון החשמונאים (לחן לב) קובץ להאזנה - בדף השיר
346. עם ניצחון החשמונאים (לחן סמבורסקי) קובץ להאזנה - בדף השיר
347. עץ חיים (לחן שמיוחס לניסן בלומנטל) קובץ להאזנה - בדף השיר
348. עץ חיים היא קובץ להאזנה - בדף השיר
349. עץ חיים היא קובץ להאזנה - בדף השיר
350. עצי שיטים עומדים קובץ להאזנה - בדף השיר
351. עקביה בן מהללאל קובץ להאזנה - בדף השיר
352. עת דודים כלה קובץ להאזנה - בדף השיר
353. פסוקי שיר השירים מההגדה קובץ להאזנה - בדף השיר
354. פקדת הארץ קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
355. פתחו לי שערי צדק קובץ להאזנה - בדף השיר
356. פתחו שערים קובץ להאזנה - בדף השיר
357. פתחי לי אחותי רעייתי קובץ להאזנה - בדף השיר
358. צאי לך קובץ להאזנה - בדף השיר
359. צדיק כתמר יפרח קובץ להאזנה - בדף השיר
360. צרור המור קובץ להאזנה - בדף השיר
361. קדשו עליה מלחמה קובץ להאזנה - בדף השיר
362. קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
363. קול ברמה נשמע (לחן יוסף ירון) קובץ להאזנה - בדף השיר
364. קול ברמה נשמע (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
365. קול דודי (הגרסה המלאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
366. קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
367. קול קורא אל הגר קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
368. קול קורא במדבר קובץ להאזנה - בדף השיר
369. קול רינה וישועה קובץ להאזנה - בדף השיר
370. קול רינה וישועה (לחן עמירן) קובץ להאזנה - בדף השיר
371. קומי אורי קובץ להאזנה - בדף השיר
372. קומי עורי קובץ להאזנה - בדף השיר
373. קידוש ליל שבת קובץ להאזנה - בדף השיר
374. קינת דוד תווים בדף השיר
375. רבות בנות עשו חיל קובץ להאזנה - בדף השיר
376. רבי יוחנן בן זכאי קובץ להאזנה - בדף השיר
377. רבי מאיר קובץ להאזנה - בדף השיר
378. רבים אדירים משברי ים קובץ להאזנה - בדף השיר
379. רונו שמים קובץ להאזנה - בדף השיר
380. רוני ושמחי בת ציון קובץ להאזנה - בדף השיר
381. רות קובץ להאזנה - בדף השיר
382. רעיי חונוני
383. רפדוני בתפוחים קובץ להאזנה - בדף השיר
384. שאו מרום עיניכם קובץ להאזנה - בדף השיר
385. שאו שערים קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
386. שאו שערים (לחן נאומבורג) קובץ להאזנה - בדף השיר
387. שאי סביב עינייך קובץ להאזנה - בדף השיר
388. שבחי ירושלים קובץ להאזנה - בדף השיר
389. שבת שלום קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
390. שובי נפשי קובץ להאזנה - בדף השיר
391. שובי שובי השולמית קובץ להאזנה - בדף השיר
392. שומר לא ינום קובץ להאזנה - בדף השיר
393. שועלים קטנים קובץ להאזנה - בדף השיר
394. שחורה אני ונאוה (לחן דור) קובץ להאזנה - בדף השיר
395. שחורה אני ונאוה (לחן מינדלין) קובץ להאזנה - בדף השיר
396. שחורה אני ונאווה (לחן בן חיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
397. שחורה אני ונאווה (לחן לברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
398. שים שלום קובץ להאזנה - בדף השיר
399. שים שלום קובץ להאזנה - בדף השיר
400. שיר הגאולה קובץ להאזנה - בדף השיר
401. שיר הגמל קובץ להאזנה - בדף השיר
402. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
403. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
404. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
405. שיר המעלות קובץ להאזנה - בדף השיר
406. שיר השירים (לחן נסימוב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
407. שיר השירים אשר לשלמה קובץ להאזנה - בדף השיר
408. שיר השירים אשר לשלמה קובץ להאזנה - בדף השיר
409. שירו לאדוניי שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
410. שירו לה' שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
411. שירו לנו קובץ להאזנה - בדף השיר
412. שירו שיר חדש קובץ להאזנה - בדף השיר
413. שלום עליכם (לחן גולדפרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
414. שלום עליכם (לחן ישראל מרוזין) קובץ להאזנה - בדף השיר
415. שלום עליכם (לחן לא ידוע 2) קובץ להאזנה - בדף השיר
416. שלום עליכם (לחן לא ידוע 3) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
417. שלום עליכם (לחן לא ידוע 4) קובץ להאזנה - בדף השיר
418. שלום עליכם (לחן לא ידוע 5) קובץ להאזנה - בדף השיר
419. שלום עליכם (לחן לא ידוע) קובץ להאזנה - בדף השיר
420. שלום עליכם (לחן לברי) קובץ להאזנה - בדף השיר
421. שמאלו תחת ראשי קובץ להאזנה - בדף השיר
422. שמאלו תחת ראשי קובץ להאזנה - בדף השיר
423. שמוני נוטרה קובץ להאזנה - בדף השיר
424. שמחו את ירושלים (לחן אידלזון) קובץ להאזנה - בדף השיר
425. שמחו את ירושלים (לחן עממי חסידי) קובץ להאזנה - בדף השיר
426. תהילת ה' ידבר פי קובץ להאזנה - בדף השיר
427. תולדות נוח קובץ להאזנה - בדף השיר
428. תניא קובץ להאזנה - בדף השיר