הקטן
גופן
הגדל
גופן
אביב ופסח

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

פסח, אביב, שיר השירים

האזינו לרצף שירים בנושא זה ברדיו זמרשת.

 1.  אביב (בפרוס אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 2.  אביב (כלנית הופיעה שמחה כל עין רואה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 3.  אביב (צא אל הניר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 4.  אביב (יער ינוב בירק לבלוב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 5.  אביב (מה נעים הזמן הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 6.  אביב (יום אביב פיזר סביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  אביב (לחן זהבי) (אביב, אביב הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  אביב (לחן סמבורסקי) (אביב אביב הגיע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  אביב אביבי (אביב אביבי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 10.  אביב בטבע (כתנות פסים לבש הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 11.  אביב במולדת (חג, מה ייף הבוקר אור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  אביב קרב בסער (אביב קרב בסער) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  אביב, אביב (תכלת ושמש ואור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  אגלי טל (אגלי טל ירעפו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 15.  אור חבצלות (אור חבצלות זמר שושנים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 16.  אחד מי יודע (תנו תנו רבנן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 17.  אחד מי יודע (לחן אלמן) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע 2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 19.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע 3) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 20.  אחד מי יודע (לחן לא ידוע) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 21.  אחד מי יודע (לחן מסורתי) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 22.  אחד מי יודע (לחן מסורתי2) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  אחד מי יודע (נוסח איילת-השחר) (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 24.  אחד מי יודע, נוסח משפחת רובינשטיין (אחד מי יודע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 25.  אחו הוי אחו (אחו הוי אחו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 26.  אחר הגשם (המטר חדל ויבשו המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  אחר הגשם (שני לילות ושני ימים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  אחר הגשם (אחת שתיים אחת שתיים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 29.  אחר הגשם (לחן רבינא) (אוץ אוץ אוץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 30.  אין עוד גשם (אין עוד גשם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  אל גינת אגוז (אל גינת אגוז) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  אל תראוני (לחן עמירן) (אל תראוני שאני שחרחורת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  אלי אתה ואודך (אלי אתה ואודך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  אליהו הנביא (יש לנו אב זקן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 35.  אליהו הנביא (לחן לא ידוע) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  אליהו הנביא (לחן מסורתי 2) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 37.  אליהו הנביא (לחן מסורתי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  אליהו הנביא (לחן ספרדי) (אליהו הנביא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  אליהו הנביא (לחן רביץ) (אליהו הנביא אליהו התשבי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  אליהו הנביא על כסאו הרם (לחן נרדי) (אליהו הנביא על כסאו הרם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  אליהו סב (לחן יצחק פאר) (אור בחדר ליל הסדר)
 42.  אמר רבי אלעזר (אמר רבי אלעזר)
 43.  אנה הלך דודך (אנה הלך דודך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 44.  אני חבצלת השרון (שחורה אני ונאוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  ארבע תקופות השנה (יימס השלג) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  אתי מלבנון (אתי מלבנון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  אתם הרי ישראל (אתם הרי ישראל)
 48.  באביב פרחים יפים ינצו (באביב פרחים יפים ינצו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 49.  באגוזים נשחקה (לחן ולבה) (באגוזים נשחקה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 50.  בארץ הפירמידות (שם בארץ הפירמידות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 51.  בדמי החורש (בדמי החורש נועם צל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  בוא בשלום טל (גשם חלף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 53.  בוא דודי (בוא דודי, אלופי, הגורנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 54.  בוא ואשק לך (בוא ואשק לך) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  בזכותם קיים (העולם, בזכותו של מי קיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  בחג חירותנו (בחג חירותנו נשיר שירת הדור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  ביד רמה (לחן אדמון) (יצאנו ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  ביד רמה (לחן ביק) (יצאנו ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  ביד רמה (לחן כהן-מלמד) (יצאנו ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 60.  בין פרחי אביב (לי הב תן יד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 61.  בירח מאי (בירח מאי שמלונת משי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 62.  בכל דור ודור (לחן עמירן) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 63.  בכל דור ודור (לחן שהטמיע ארנסט הורביץ) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  בכל דור ודור (לחן שרת) (בכל דור ודור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 65.  בן חמד ובת חן (בן חמד הוא)
 66.  בצאת ישראל (לחן אדמון) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 67.  בצאת ישראל (לחן לא ידוע 2) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  בצאת ישראל (לחן לא ידוע) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 69.  בצאת ישראל (לחן לבנדובסקי) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  בצאת ישראל (לחן מילט) (בצאת ישראל ממצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 71.  ברכת הנהנין (האל ברכנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 72.  בשוב אדוניי (לחן אידלזון) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 73.  בשוב אדוניי (לחן מרגובסקי) (בשוב אדוניי את שיבת ציון) קובץ להאזנה - בדף השיר
 74.  בשורה טובה (לחן ביק) (בשורה טובה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 75.  בשורה טובה (לחן נרדי) (בשורה טובה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 76.  בשורה טובה (לחן סמבורסקי) (בשורה טובה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 77.  בשורה טובה (לחן עממי יידי) (בשורה טובה הבאתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 78.  בשורת אביב (עוד יש בשדה שלג צח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 79.  דודי ירד לגנו (דודי ירד לגנו לערוגות הבושם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 80.  דודי לי (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 81.  דודי לי ואני לו (דודי לי ואני לו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 82.  דודי צח ואדום (דודי דודי צח ואדום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 83.  דיינו (דיינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 84.  דיינו (נוסחים מקומיים) (אילו נתן נתן לנו)
 85.  הא לחמא עניא (לחן אבילאה) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 86.  הא לחמא עניא (לחן אדמון) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 87.  הא לחמא עניא (לחן פוסטולסקי) (הא לחמא עניא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 88.  הא לחמא עניא (לחן שרת) (הא לחמא עניא)
 89.  הבאת העומר (השמש במערב יורדת, שוקעת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 90.  הגיע ליל פסח (הגיע ליל פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 91.  הגשם חלף (הגשם הגשם חלף והלך לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 92.  הדוב הצהוב (מי הוא זה אשר שכח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 93.  הוי כר הדשא (הוי כר הדשא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 94.  החודש הזה (מתוך הגדת פסח) (החודש הזה לכם ראש חודשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 95.  היאור (על המים, על היאור) קובץ להאזנה - בדף השיר
 96.  הכבשה (כבשה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 97.  הללויה (הגיע עת אביב בגיל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  המשיח (לראשונה יבוא אליהו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 99.  הנה הסתיו עבר (לחן יזהר ירון) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 100.  הנה הסתיו עבר (לחן כהן) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 101.  הנה הסתיו עבר (לחן נסימוב) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 102.  הנה הסתיו עבר (לחן שלם) (הנה הסתיו עבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 103.  הניצנים (לחן עזרא גבאי) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 104.  הניצנים (לחן קירש) (הניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 105.  הנך יפה (לחן אמיתי נאמן) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 106.  הנך יפה רעייתי (לחן אדמון) (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 107.  הנך יפה רעייתי (לחן בוסקוביץ') (הנך יפה רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 108.  הפלא ופלא (ומשה הכה על צור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 109.  הר וכר הוריקו (הר וכר הוריקו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 110.  ובני ישראל יוצאים ביד רמה (ובני ישראל יוצאים ביד רמה)
 111.  והטיפו ההרים עסיס (לחן זהבי) (והטיפו והטיפו ההרים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 112.  והטיפו ההרים עסיס (לחן נרדי) (והטיפו ההרים עסיס) קובץ להאזנה - בדף השיר
 113.  והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 1) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 114.  והיא שעמדה (לחן אהרן הגדול מקרלין 2) (והיא שעמדה לאבותנו ולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 115.  והיא שעמדה (לחן מסורתי) (והיא שעמדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 116.  וקרב פזורינו (וקרב פזורינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 117.  זה היום קיווינו לו (זה היום קיווינו לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 118.  זכור את היום הזה (זכור את היום הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 119.  זמר לפסח (לחן עממי גרמני) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 120.  זמר לפסח (לחן עממי תימני) (חג הפסח חג אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 121.  חד גדיא (על גבע רם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 122.  חד גדיא (לחן אבילאה) (חד גדיא חד גדיא דזבין) קובץ להאזנה - בדף השיר
 123.  חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 1) (חד גדיא חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 124.  חד גדיא (לחן מסורתי אשכנזי 2) (חד גדיא הוי חד גדיא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 125.  חד גדיא (לחן עממי בבלי) (חד גדיא דזבין אבא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 126.  חד גדיא (תרגום דושמן) (אבינו הזקן הלך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 127.  חסל סידור פסח (לחן אשכנזי) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 128.  חסל סידור פסח (לחן לא ידוע 1) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 129.  חסל סידור פסח (לחן נסימוב) (חסל סידור פסח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 130.  חסל סידור פסח (לחן שרת) (חסל סידור פסח כהלכתו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 131.  יום ליבשה (לחן נרדי 1) (יום ליבשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 132.  יום ליבשה (לחן נרדי 2) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 133.  יום ליבשה (לחן עממי אשכנזי) (יום ליבשה נהפכו מצולים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 134.  יום ליבשה (לחן עממי חסידי) (הטבעת בתרמית רגלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 135.  יוצאי מצרים (טך טך טך מי דופק בדלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 136.  ילדים אפו מצות (לחן מוצרט) (ילדים אפו מצות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 137.  ילדים אפו מצות (לחן רבינא) (ילדים אפו מצות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 138.  יציאת מצרים (לחן דוידוביץ') (בני ישראל פה כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 139.  יציאת מצרים (לחן עממי תימני) (בני ישראל פה כולנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 140.  ירח ניסן (הנה בא הנה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר
 141.  כלו מעשיכם (כלו מעשיכם)
 142.  כתנות פסים (לחן ראובן ירון) (כתנות פסים לבש הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 143.  ליבבתיני (ליבבתיני אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 144.  לכה דודי נצאה השדה (לחן בן חיים) (לכה דודי לכה דודי נצאה השדה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 145.  לפסח (שלום הפסח לך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 146.  לקושש קש לתבן (לקושש קש לתבן)
 147.  לקראת אביב (לחן זהבי) (לקראת אביב נרון בקול) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 148.  מבשר האביב ()
 149.  מה אוהב אליהו (מה אוהב אליהו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 150.  מה דודך מדוד (מה דודך מדוד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 151.  מה זאת עשינו (מה זאת עשינו)
 152.  מה יפים במאי פרחי החמד (מה יפים במאי פרחי החמד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 153.  מה יפית האביב (מה יפית האביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 154.  מה נשתנה (לחן אבילאה) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 155.  מה נשתנה (לחן לא ידוע) (מה נשתנה הלילה הזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 156.  ממצרים גאלתנו (ממצרים גאלתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 157.  מנהג חדש (לחן אהרון) (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 158.  מנהג חדש (לחן אנגל) (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 159.  מנהג חדש (לחן יעקובסון) (מנהג חדש בא למדינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 160.  מנעי קולך מבכי (כה אמר אדוניי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 161.  מעשי ידיי טובעים בים (מעשי ידיי טובעים בים)
 162.  משה בתיבה (לחן נסימוב) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 163.  משה בתיבה (לחן עממי יידי) (דומם שטה תיבה קטנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 164.  משיב הרוח (משיב הרוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 165.  משל יותם (הלוך הלכו העצים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 166.  ניצנים (ניצנים נראו בארץ) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 167.  סדר של פסח (מסביב יושבים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 168.  סוסים (בא האביב, שמש חביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 169.  עבדים היינו (לחן אבילאה) (עבדים היינו לפרעה במצרים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 170.  עבדים היינו (לחן פוסטולסקי 2) (עבדים היינו לפרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 171.  עבדים היינו (לחן שרת) (עבדים היינו לפרעה במצרים)
 172.  עבדים היינו (עתה בני חורין) (עבדים היינו, היינו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 173.  עורי צפון (עורי צפון ובואי תימן הפיחי גני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 174.  על ההרים שאו קולכם (על ההרים שאו קולכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 175.  עת החורף (עת החורף) קובץ להאזנה - בדף השיר
 176.  פנה הגשם (פנה הגשם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 177.  פסוקי שיר השירים מההגדה (שיר השירים אשר לשלמה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 178.  פסח (פסח בת-קול יישמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 179.  פסח (ישראל ישראל צא מן המדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 180.  פסח פסח (פסח פסח ליל הסדר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 181.  פרחי הצבעונים (מי לא יכיר אותנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 182.  פרפר אביב (הרקיע תכלת זיו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 183.  פתחי לי אחותי רעייתי (פתחי לי אחותי רעייתי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 184.  צאי לך (צאי לך היפה בנשים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 185.  צלילי אביב (ליבי מנבא אביב מזהיר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 186.  קדש ורחץ (לחן עממי מסורתי) (קדש ורחץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 187.  קול ברמה נשמע (לחן יהודה שרת) (קול ברמה נשמע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 188.  קול דודי (הגרסה המלאה) (קול דודי הנה זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 189.  קול דודי (הגרסה העממית המקוצרת) (קול דודי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 190.  קומו תועי מדבר (לחן שרת) (קומו תועי מדבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 191.  קומי צאי (לחן לברי) (קומי צאי אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 192.  קומי צאי (לחן פאול בן-חיים) (קומי צאי אחותי כלה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 193.  קרב יום (קרב יום, קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 194.  קרב יום (לחן לא ידוע) (קרב יום) קובץ להאזנה - בדף השיר
 195.  רוח אביב (רוח, רוח אביב נא שאני) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 196.  רחשי אביב (לחן מילט) (אל השדה לי אצאה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 197.  רחשי אביב (לחן עממי גרמני) (אל השדה אצאה לי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 198.  שאי ברכה (שאי ברכה את ארצנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 199.  שאלתי נביאיי (שאלתי נביאיי)
 200.  שובי שובי השולמית (שובי שובי השולמית) קובץ להאזנה - בדף השיר
 201.  שיבולת בשדה (שיבולת בשדה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 202.  שיר אביב (אט זורמת בנפשי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 203.  שיר אביב (אלפי קולות ירונו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 204.  שיר אביב (שור בשמי התכול זוהרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 205.  שיר אביב (אביב אביב סביב מרהיב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 206.  שיר אביב (האח מה ייף ינהר היום) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 207.  שיר אביב (כתנות פסים לבש הגן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 208.  שיר אביב (זיו זיו זיו, שמש אור)
 209.  שיר אביב (רטט עובר על פני הגן)
 210.  שיר אביב (בואו טף)
 211.  שיר המעמרים (לחן עמירן) (שמש תלהט חומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 212.  שיר המעמרים (לחן צבי קפלן) (שמש תלהט חומה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 213.  שיר לפסח (מעבדות גו ולב) תווים בדף השיר
 214.  שיר מאגדי העומר (לחן בן חיים) (נאגד אגודות בבר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 215.  שיר מאגדי העומר (לחן פוסטולסקי) (עומר עומר תבואה חדשה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 216.  שיר עם שוודי לאביב (על עלי עשב) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 217.  שלח את עמי (מהר משה צו את פרעה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 218.  שמוני נוטרה (שמוני נוטרה את הכרמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 219.  שמחה רבה (שמחה רבה, שמחה רבה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 220.  שמש אביב (שמש אביב בהרים זה הקיץ) קובץ להאזנה - בדף השיר
 221.  שפוך חמתך (לחן זהבי) (שפוך חמתך אל הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 222.  שפוך חמתך (לחן מסורתי עממי) (שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 223.  שפוך חמתך (לחן שרת) (שפוך חמתך על הגויים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 224.  שפעת פרחים בגן (שפעת פרחים בגן) קובץ להאזנה - בדף השיר