הקטן
גופן
הגדל
גופן
ים

»חזרה לכל הנושאים
»חזרה לכל השירים

שירי ים, נמל, סירות, חוף, ספנים

 1.  אדמה ותכול שמים (אדמה ותכול שמים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 2.  אוי אתה אילן מופלא (הוי אתה אילן מופלא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 3.  אוניות אוניות (אוניות אוניות)
 4.  אל חוף המולדת (מחופי מולדת)
 5.  אלגיה (על מלוא רוחב ים התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 6.  אלי חופי אדמת מולדת (אלי חופי אדמת מולדת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 7.  אם בנמל קשה (אם בנמל קשה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 8.  אנייה בים התכלת (אנייה בים התכלת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 9.  אנייה יפהפייה (אנייה יפהפייה קחי אותי לחיפייה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 10.  אנייה עם ארובה (או אה, מי זה בא) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 11.  אניית זהב (לחן אדל) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 12.  אניית זהב (לחן בראון) (על הים השקט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 13.  אניית כנפיים (אנייה אנייה עם כנף כשל יונה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 14.  ארובות הספינה (ארובות הספינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 15.  את רכה בשנים (את רכה בשנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 16.  באנייה (על יד התורן נעצב)
 17.  בים (חם, חם, חם, הו-הו, מה חם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 18.  בים בתל-אביב (בים בתל-אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 19.  בלב ים (רועש גועש הים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 20.  בלב ים סוער פרוע (בלב ים סוער פרוע)
 21.  בנמל (עת יום יפוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 22.  בסירה (משיפול אופק כהה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 23.  גלי ים (לחן 1) (גלי גלי גלי ים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 24.  גלי ים (לחן 2) (גלי-גלי-גלי ים)
 25.  גלי ים (לחן סמרה הופ) (גלי גלי גלי ים)
 26.  גלים חותרים (אל חוף ימה של ארץ ישראל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 27.  ג'ק נורא בחל במים (ג'ק נורא בחל במים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 28.  דובינושקה (לספינה האנגלית יש שריון וקיטור) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 29.  דוגית נוסעת (דוגית נוסעת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 30.  דומם אחים (דומם, אחים, העוגן הורם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 31.  דני דן (שמי הוא דני דן) קובץ להאזנה - בדף השיר
 32.  האח מלחים (האח מלחים האח ספנים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 33.  האנייה (אנייה נפלאה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 34.  הדייג (על החוף סוכה עומדת לה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 35.  הוי אמא שלי (הורם עוגנה של הספינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 36.  הוי פיצי פיצי (הוי פיצי פיצי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 37.  הורה דקל (כסירה אל חוף חותרת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 38.  הי קברניט (הי קברניט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 39.  הים (שמים ומים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 40.  הים בתל-אביב (הים בתל-אביב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 41.  הליכה לקיסריה (אלי, אלי) קובץ להאזנה - בדף השיר
 42.  המנון המלח העברי (יהום הים, ובי הדם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 43.  המנון לנמל תל-אביב (לחן גראד) (עלו עלו לרשת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 44.  המנון לנמל תל-אביב (לחן לא ידוע) (עלו לרשת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 45.  המפרש (מי אני? רק מפרש) קובץ להאזנה - בדף השיר
 46.  המשוטים (מטה מעלה מעלה מטה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 47.  הנה המלחים באים (הנה המלחים באים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 48.  הנערים הספנים (מול הסיפון הכוכבים זורחים דומם) קובץ להאזנה - בדף השיר
 49.  הסירה מה יפה (הסירה מה יפה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 50.  הספינות (זכה התכלת ושלוה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 51.  הספנים (באנייה קוראים לי דוב המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 52.  הקפיטן ג'וני (הקפיטן ג'וני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 53.  זמר לספינה (שקיעה נוגה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 54.  זמר של ספן (זמר של ספן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 55.  חג הנמל (הידד הידד) קובץ להאזנה - בדף השיר
 56.  חוף שקט (חוף שקט מפרש קט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 57.  חוף תל-אביב (הקרב המשקפת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 58.  יום וליל (יום וליל גשם קור ורוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 59.  יום יום אל הים (יום יום אל הים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 60.  ים כחול (ים ים ים כחול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 61.  ים מפרשים סירה (ים מפרשים סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 62.  ים נהדר הוא כחול הבייקאל (ים נהדר הוא כחול הבייקאל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 63.  ימאים (בחורי-תפארת המה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 64.  ליובל (ליובל לאחי ליובלי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 65.  למפלסי נתיבות (למפלסי נתיבות בגלים סוערים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 66.  למרחקים כי נפליגה (למרחקים כי נפליגה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 67.  לספינות (ברוך בואכן ספינות עלייה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 68.  מזוג ידיד (עולה הימין, יורד השמאל) קובץ להאזנה - בדף השיר קובץ להורדה - בדף השיר
 69.  מלח בודד (שקעה השמש לפאתי הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 70.  מלחים עברים (מלחים עברים אנחנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 71.  מלחים עברים (שטה לה ספינונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 72.  מלחים צעירונים (עט אוייב על המכורה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 73.  מפליג מלח (מפליג מלח, מפליג הרחק,)
 74.  מפרש בודד (מפרש בודד מלבין באופק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 75.  מפרשים (היום בנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 76.  משמר החוף (נשיר נא אחים על השיט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 77.  מתנועע הספן (מתנועע הספן מתנועע) קובץ להאזנה - בדף השיר
 78.  מתקדמת ספינתנו (מתקדמת ספינתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 79.  נאום תשובה לרב-חובלים איטלקי אחר ליל הורדה (עננים על ראשינו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 80.  נח הים (נח הים הגלים נחים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 81.  נשוטה נשוטה (נשוטה, נשוטה, החוף מתרחק לו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 82.  סואן בדמי הליל (סואן בדמי הליל) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 83.  סורו מני (סורו סורו מני) קובץ להאזנה - בדף השיר
 84.  סירת מפרש (לחן מינדלין) (מפרש מלבין על כחול המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 85.  סירת מפרש (לחן נרדי) (מפרש מלבין על כחול המים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 86.  סירתי (לחן לברי) (שוטי סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 87.  סירתי (לחן עממי ספרדי יהודי) (שוטי, סירה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 88.  סמרה הופ (על חטא שכזה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 89.  ספינתנו נודדת (ספינתנו נודדת מפליגה הרחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 90.  ספן הייתי בנמל (ספן הייתי בנמל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 91.  ספנים (לחן ישראל פוקס) (הרחק מו החוף השקט הבטוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 92.  ספנים (לחן נחום נרדי) (הרחק מן החוף השקט, הבטוח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 93.  עד מתי ספנים (כבר בוקר השכם) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 94.  עולים (בחשאי ספינה גוששת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 95.  על חוף אילת (היה זה יום אביב תש"ט) קובץ להאזנה - בדף השיר
 96.  על חוף ים התיכון (על חוף ים התיכון)
 97.  על שפת הים (פנית עורפך) קובץ להאזנה - בדף השיר
 98.  על שפת הים בבת גלים (לחן לא ידוע (רוסי)) (על שפת הים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 99.  על שפת הים בבת גלים (לחן לא ידוע) (על שפת הים בבת גליתה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 100.  עם הליל ספינה מפלגת (עם הליל ספינה מפלגת) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 101.  פיראטים פיראטים (פיראטים פיראטים)
 102.  פרח הסלע (מתנוצצת שפעת כוכבים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 103.  קפיטן, קפיטן (קפיטן היה אחד) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 104.  קשה בנמל (קשה בנמל פה מלח) קובץ להאזנה - בדף השיר
 105.  רותי (לי כל גל נושא מזכרת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 106.  שבו נא בסירות (שבו נא בסירות) קובץ להאזנה - בדף השיר
 107.  שוטי סירתי (שוטי סירתי שוטי הנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 108.  שוטפים גלים (שוטפים גלים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 109.  שושנה (שושנה שושנה שושנה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 110.  שיר הדייגים (יוצאת הסירה למרחב הגדול)
 111.  שיר הדייגים (יוצאת הסירה למרחב הגדול) קובץ להאזנה - בדף השיר
 112.  שיר ההפלגה (כל זה היה, היה היה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 113.  שיר הים (רוחות הים מזמזמים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 114.  שיר הימאים (הפלג תפליג לה ספינתנו) קובץ להאזנה - בדף השיר
 115.  שיר הנמל (למרחקים מפליגות הספינות) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 116.  שיר הסוורים (מי באש יעמוד, מי בחרב) קובץ להאזנה - בדף השיר
 117.  שיר הספנים (לדרך ספן) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 118.  שיר הספנים (קם השמש מן הלַיִל) קובץ להאזנה - בדף השיר
 119.  שיר הצי האדום (הליל גווע השחר בוקע) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 120.  שיר הקברניט (עם ליל חורפי) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 121.  שיר לנמל (שחף צורח סער) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 122.  שיר מלחי בית"ר (קדימה גדודי מלחים לבית"ר) קובץ להאזנה - בדף השיר
 123.  שיר מלחים (כשחף קל נישאת ברון) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 124.  שיר מלחים (למה בוכה את ילדונת) קובץ להאזנה - בדף השיר
 125.  שיר מעפילים (שטה אנייה בים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 126.  שיר מעפילים (לחן נרדי) (רוח ותורן רם ואופקים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 127.  שיר מעפילים (לחן רפפורט) (רוח ותורן רם ואופקים) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 128.  שיר קיסריה (להיות בני חורין נולדנו) קובץ להאזנה - בדף השיר תווים בדף השיר
 129.  שירת הספנים (נשען אל תורן הספינה) קובץ להאזנה - בדף השיר
 130.  שם בלב הים (שתי עיני רואות הרחק) קובץ להאזנה - בדף השיר
 131.  שם מעבר נהי הסער (מפרשנו לבן כנפיים) קובץ להאזנה - בדף השיר
 132.  תן לשוט (תן לשוט בסירה קצת) קובץ להאזנה - בדף השיר